עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית שוהים בלתי חוקיים, איסור הסעה שב"ח, שהיה בלתי חוקית, העסקה של עובדים זרים לא חוקיים (עבודה אקדמית מס. 67)

‏290.00 ₪

 20 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 67

סמינריון שוהים בלתי חוקיים

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי שוהים בלתי חוקיים?

תוכן ענינים

מבוא

דין מהותי

איסור שימוש ברכב ששימש להסעת שב"ח

"טעמים מיוחדים שירשמו" להקלה בתקופת השבתת הרכב

 חילוט רכב לאחר הרשעה שניה

מה הדין אם הבעלים של הרכב איננו הנידון שהסיע שב"ח או תושב זר?

איסור לאפשר לתושב זר לנהוג ברכב בישראל

פסילת רשיון

השוואה לשלילת רשיון בפקודת הסמים המסוכנים

פסילת רשות בפקודת הסמים

פסילת חובה בפקודת הסמים

שלילת רשיון עסק בפקודת הסמים

 

הרשות המחוקקת במדינה החליטה להחמיר את הענישה כלפי מסייעים לתושבי השטחים (להלן: שב”ח או תושב זר) לשהות שלא כדין בישראל. הסיוע מתבטא בהלנתם, העסקתם שלא כדין והסעתם של בני אדם שלא מורשים לשהות במדינה (להלן: עבירות המסייעות לשב"ח).

בחקיקת תיקון לחוק שהייה שלא כדין (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה)(תיקון מס' 7),  (להלן חוק השהיה) תוקן סע' 12א(ג2) לחוק הכניסה לישראל,  (להלן- "חוק הכניסה לישראל"). בדברי ההסבר להצעת התיקון של חוק השהיה האחרון (תיקון מס' 7) נאמר :

 "עקב ההחרפה בפיגועי הטרור בתחומי מדינה על ידי תושבי האזור נוצר צורך דחוף להתמודד באופן אפקטיבי והרתעתי יותר בשיתוף הפעולה של אלו מתושבי מדינה המסייעים לתושבי האזור הנכנסים למדינה שלא כדין ובכך פוגעים ביכולתם של גורמי הבטחון לפעול לסיכול כניסתם של גורמים עוינים לישראל. הצעת חוק זו באה לענות על צורך זה".

 התיקונים בחוק הכניסה למדינה מבטאים מגמה של החמרת היחס כלפי בני אדם השוהים באופן בלתי חוקי במדינה (להלן: שב"ח) כולל הטלת סנקציות על רכבים ששימשו להסעה שלא כדין של שב"ח.

תיקון חוק הכניסה למדינה

חוק הכניסה למדינה תוקן באופן עקיף ע"י חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה). יש לציין שתיקון עקיף זה מסרבל קצת ומקשה על הבנת החוק. מאחר ומדובר בהוראת שעה המתוקנת מזמן לזמן החוק כיום הוא טלאים טלאים. חיבור זה ינסה לשפוך אור על הבנת החוק בהקשר של עבירות המסייעות לשב”ח.

ביבליוגרפיה לדוגמא:

גיל שפטל אחריות הקפידה במשפט הפלילי (הוצאת נבו, 2018)

גל לברטוב פושעים ללא גבולות, ספרי חמד, ידיעות ספרים, 2018.

תח


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות