עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון בטיחות וגהות - מתקני שעשועים ומפגעי בטיחותיים‏, פארק שעשועים (עבודה אקדמית מס. 6636)

‏290.00 ₪

38 עמ'

סמינריון בטיחות וגהות - מתקני שעשועים ומפגעי בטיחותיים‏, פארק שעשועים

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי בטיחות מתקני משחק לילדים תוך שימת דגש על מתקני שעשועים ומפגעי בטיחות?


תוכן עניינים

מבוא

פארק שעשועים

פארקי שעשועים בישראל

מכניקה

רכבת הרים

פלדה מול עץ

ההנעה

השפעת הנסיעה על הגוף האנושי 

רכבות הרים מפורסמות.

גלגל ענק.

הלונדון איי 

מכוניות מתנגשות..

בטיחות ותקנים

הכשרת כוח אדם

בדיקות בטיחות תקופתיות של מגרשי משחקים

אכיפה

בטיחות גני משחקים

נתוני היפגעות בגני משחקים

מצב גני המשחקים בישראל

תקן ת״י 1498 מתקני משחק ושעשוע.

בדיקות בטיחות תקופתיות של מתקני משחקים

אכיפה. 

היפגעות ילדים וביטוח. 

מידע להורים ולמשגיחים

המלצות לבעלי תפקידים בישויות המקומיות היבטי ניהול הבטיחות

סיכום

מקורות

נספח

 

מתקן שעשועים הוא מתקן המצוי ביריד, פארק שעשועים או גן שעשועים המיועד לגרום הנאה. מתקן שעשועים גורם למבקר חוויות מוחשיות הקשורות בחושים. לרוב המתקנים משפיעים על חוש שיווי המשקל, חוש הראיה, חוש השמיעה, חוש הריח או חוש המישוש. 

תקן מתקני משחקים לילדים, נקבע כתקן רשמי החל על משחקי ילדים המוצבים באתרי משחקים ציבוריים ופרטיים. התקן חל על מתקנים אשר מונעים באמצעות גוף האדם ואינם מחוברים לשום מקור אנרגיה. משמעות ההכרזה על התקן כתקן רשמי היא שחובה לפעול בהתאם לכללים הקבועים בו. במלים אחרות, כל מתקן המיוצר בארץ או המיובא מחו״ל חייב לעמוד בדרישות התקן, וכל בעל שטח או מפעיל של גן שעשועים רשאי להציב בשטח אך ורק מתקנים אשר עומדים בדרישות התקן וחייב לתחזק את המתקנים בהתאם לדרישות התקן. באופן מעשי, האחריות להצבת מתקנים בהתאם לתקן ולהפעלת מערך תחזוקה בהתאם לנדרש בתקן חלה על בעל המקום - הרשות המקומית במקרה של גני שעשועים ציבוריים ובעל השטח במקרה של גן שעשועים פרטי.

בחלקו הראשון של התקן דרישות מגוף המתקן עצמו: מיקום המתקן, החומרים שהוא עשוי מהם ובטיחותו הכללית. בחלקו השני של התקן מפורטים כללים לתחזוקת מתקני משחקים לילדים ולבדיקתם.

סעיף 4 לתקן קובע כי יש לערוך בדיקות בטיחות במתקני משחקים בשתי רמות :

1. בדיקה חודשית בידי נציג מטעם בעל המתקן שהוסמך לכך;

2. בדיקה שנתית שעורכת מעבדה מאושרת.יש לציין כי בעת האחרונה הוחלט לאמ= תקן חדש, למעשה תקנים אירופיים מקבילים, אולם התקן החדש עדיין אינו בתוקף, וגם עם כניסתו לתוקף (בחודשים הקרובים) הוא יחול אך ורק על מתקנים שיוצבו מכאן ולהבא, ואילו מתקנים ישנים ימשיכו להיות כפופים לתקן הישן במשך תקופת הסתגלות של שלוש שנים. נדחתה בקשת הרשויות המקומיות לשנות את התקן כך שחובת הבדיקה התקופתית תחול אחת לשנתיים ולא אחת לשנה, וגם התקן החדש קובע כי יש לערוך בדיקה חודשית בידי מפעיל המתקן ובדיקה שנתית של מעבדה מאושרת . לדברי הממונה על התקינה במשרד העבודה, חלה התקדמות רבה בכל הקשור למודעות לקיום התקנים, ורובם המכריע של מתקני המשחקים הנרכשים עומדים בתקן, אף שקיימים עדיין מתקנים שנרכשו לפני

כניסת התקן לתוקף. לעומת זאת, יש בעיות חמורות בכל הקשור לאחזקת המתקנים ולתחזוקתם ולעמידה בבדיקות החודשיות והשנתיות.מכון התקנים הוא הגוף המקצועי האחראי למתן אישורי העמידה בתקן, ובסמכותו גם להכשיר ולהסמיך גופים אחרים לערוך את הבדיקות התקופתיות הנדרשות על-פי התקן. עלות הבדיקה משתנה בהתאם לגודל הגן ולמספר המתקנים המוצבים בו. האחריות לאכיפת התקן היא על הממונה על התקינה במשרד העבודה.

למרות השיפור שחל בנושא השמירה על סביבה בטיחותית בגני השעשועים במהלך השנים האחרונות , עדיין קיימת בו בעייתיות רבה. קיים תקן רשמי מתקדם ומקיף, אשר נמצא בהליך עדכון מתמיד כך שיתאים לסטנדרטים המקובלים באירופה, והבעיה העיקרית היא שאין שמירה על דרישותיו לאורך זמן. המתקנים מתאימים לתקן כאשר הם מוצבים במקומם, אבל התחזוקה אינה מספיקה ואינה עומדת בדרישות התקן, ולפיכך גם במתקנים שהיו בטיחותיים בראשית דרכם עלולים להיווצר מפגעים בטיחותיים. יש צורך באכיפה שיטתית ומקיפה של דרישות התקן ובהגברת המודעות של המשתמשים במתקנים לחשיבות הנושא הבטיחותי. ברשויות המקומיות מתלוננים על הקושי התקציבי שגורם הצורך לערוך בדיקה שנתית בידי מעבדה מוסמכת, אולם יש לציין כי עיקר ההשקעה אינו בבדיקה עצמה, אלא בקיום מערך הפיקוח השוטף ובתיקון הליקויים, הנוצרים בשל שימוש מתמשך ובשל השחתה מכוונת , כדי לשמור על מתקנים שעומדים ברמת הבטיחות הנדרשת.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

מברך, מרים. מנהיגות חינוכית בגיל הרך. מכון מופ"ת, (2017)

אביטל אפל-פנקס, לירי אנדי -פינדלינג, מתקני משחק ושעשוע; 'בטרם' - המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדים, 

פרוטוקול מישיבת הוועדה לקידום מעמד הילד בנושא: שבוע בטיחות הילד - מי ישמור על ילדי הגן

איילת ברק "ליקויי בטיחות במתקני משחקים לילדים", מרכז מחקר ומידע הכנסת

 

Court, Deborah. Qualitative research and intercultural understanding : conducting qualitative research in multicultural settings. Abingdon, Oxon ; Routledge, (2018)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות