עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון כיתה מקדמת, קונפליקט מורים-תלמידים, ראיונות, כיתת שילוב, עמדות מורים שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסדות חינוך רגילי (עבודה אקדמית מס. 646)

‏390.00 ₪

49 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 646

סמינריון כיתה מקדמת, קונפליקט מורים-תלמידים, ראיונות, כיתת שילוב, עמדות מורים שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסדות חינוך רגילי

שאלת המחקר

מהם הגורמים המשפיעים בקונפליקט מורים-תלמידים על עמדות מורים בקשר לשילוב ילדים (כיתת שילוב או כיתה מקדמת) בעלי צרכים מיוחדים חריג במוסדות חינוך רגילים?

תוכן עניינים

מבוא. 

שאלת המחקר והשערות המחקר. 

2. סקירת ספרות. 

2.1 שילוב. 

2.1.1 מהו השילוב? 

2.1.2  התפתחות השילוב. 

2.1.3 הגדרות השילוב. 

2.1.4 מטרות השילוב. 

2.1.5 מודלים של שילוב. 

2.1.6 פרמטרים מנחים לקביעת מסגרת השילוב לתלמיד עם הצרכים המיוחדים. 

2.1.7 גורמים המשפיעים על המורים בקשר לעמדות על שילוב

השפעת רפורמת השילוב על מערכת החינוך. 

קונפליקט מורים-תלמידים

2.1.8 התייחסותם של מורים לשילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים. 

2.1.9 גורמים המשפיעים על התייחסותם של מורים כלפי השילוב. 

2.2 הכיתה המקדמת- מודל לשילוב. 

2.2.1 הכיתה המקדמת- הגדרה. 

2.2.2 הכיתה המקדמת  - סקירה התפתחותית. 

2.2.3 סוגי השילוב  של תלמידי הכיתה המקדמת בביה"ס הרגיל. 

3. מתודולוגיה. 

3.1 מטרת המחקר. 

3.2 שאלת המחקר. 

3.3 משתתפי המחקר. 

3.4 שיטת המחקר. 

3.5   ההליך המחקרי 

4. ממצאים. 

4.1 שרשראות נרטיבים. 

4.1.1 שרשרת א'- צריך רק לרצות ולהאמין 

4.1.2 שרשרת ב'-" ערך מוסף לעין ערוך". 

5. דיון ומסקנות. 

6. מקורות. 

7. נספחים. 

 

שיטת המחקר : איכותנית (ראיונות), אמפירית

 

הזכות לכבוד של כל ילד, הפתיחות לשונה הם חלק מהרעיונות שפיתח יאנוש קורצ'אק כבר לפני 80 ו -90 שנה. רעיונותיו של קורצ'אק באים לידי ביטוי באחת המטרות המרכזיות של מערכת החינוך כיום והיא שילובם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה.

חוק החינוך המיוחד מדגיש את העדפת קליטתם של ילדים עם צרכים מיוחדים במוסדות חינוך "רגילים" על פני מוסדות לחינוך מיוחד. בבסיס החוק  עומדת תפיסה שרואה בחריגות נתון בר-שינוי. (חוק החינוך המיוחד, פרק ג, סעיף ב'). החלת החוק קיבלה תאוצה עם צאתו של חוזר מנכ"ל משרד החינוך והתרבות  (חוזר מיוחד י"ב, תשנ"ד), הנקרא "שינויים במדיניות הטיפול בתלמידים מתקשים בחינוך הרגיל ובהשמת תלמידים בחינוך המיוחד". מחוזר המנכ"ל עולה, שהשאיפה של משרד החינוך היא שבית הספר הרגיל ייתן מענה לכלל האוכלוסייה שהוא משרת, והילדים בעלי הצרכים המיוחדים ישולבו במערכת החינוך הרגילה בהתאם ליכולתו של התלמיד ולכישוריו.

התהליך המרכזי שהתרחש במערכת החינוך, הנובע מיישום החוק,  הוא המעבר של תלמידים בעלי לקויות למידה  מבתי ספר מיוחדים נפרדים לכיתות המקדמות בבתי הספר הרגילים, ובמקביל לו מעבר של תלמידים מהכיתות המקדמות לכיתות הרגילות תוך תגבורים בשעות נוספות על ידי הוראה  טיפולית – הוראת שילוב.

קידום רמת התפקוד וההישגים של התלמיד בעל הצרכים המיוחדים ושילובו המרבי עם קבוצת בני גילו הם האתגר המשותף הן של צוות החינוך המיוחד והן של מורי החינוך הרגיל. עמדות חיוביות, הבנה וקבלה של מורים כלפי ילדים עם צרכים מיוחדים, משפיעים ישירות על התפתחותם האינטלקטואלית, חברתית ואמוציונאלית של ילדים אלה. לפיכך, המידע הקיים לגבי עמדותיהם של מורים כלפי תלמידים עם צרכים מיוחדים, משמעותי ביותר מבחינת שילוב הילד בעל הצרכים המיוחדים בביה"ס הרגיל  (שכטמן).

המורים בחינוך הרגיל הם שנושאים בעיקר האחריות להצלחת שילובם של ילדים עם צרכים מיוחדים בכיתות הרגילות בבית הספר. כדי לאפשר שילוב מוצלח של תלמידים הלומדים בכיתות מקדמות בביה"ס הרגיל ולהתקדם לקראת שילובם בכיתה הרגילה עלינו ללמוד כיצד חווים המורים את השילוב בכיתתם.

אחת המטרות המרכזיות בחט"ב בה אני משמשת כרכזת חינוך מיוחד  היא שילובם של תלמידים מהכיתות המקדמות  בכיתות הרגילות, כבסיס להשתלבותם בחברה ותפקודם בה כילדים רגילים.

העיקרון המנחה הוא ראיית התלמיד מהכיתה המקדמת כחלק אינטגראלי מהמערך השכבתי של כיתות החינוך הרגיל . במסגרת תפקידי אני מלווה תלמידים מהכיתות המקדמות בשילובם בכיתות הרגילות.

למרות מדיניות ביה"ס שילובם  של התלמידים בכיתה הרגילה זוכה  לתגובות שונות של המורים המתבקשים לשלב תלמיד מהכיתה המקדמת בכיתתם.

בעבודה זו אנסה להתחקות אחר חוויותיהם של מורים בשילובם של תלמידים מהכיתה המקדמת בכיתותיהם באמצעות מחקר נרטיבי שיסתמך על סיפוריהן של מורות ששילבו במהלך שנות ההוראה שלהן תלמידים מהכיתות המקדמות.

 

משתתפי המחקר האיכותני

המחקר נערך בבית-ספר א', בו משולבים 4 כיתות מקדמות בעלי שני מאפיינים : שתי כיתות מקדמות המוגדרות התנהגותית רגשית ושתי כיתות מקדמות ללקויות למידה רב תחומיים.

בית-ספר א' הוא חטיבת ביניים, בעיר צפונית שהוקם לפני 16 שנים ובו לומדים 530 תלמידים ב-18 כיתות רגילות ו- 4 כיתות חינוך מיוחד. בביה"ס מלמדים 40 מורים, 3 סייעות כיתתיות וסייעת פרטנית לילדת סי.פי הלומדת בכיתה המקדמת.

אוכלוסיית המחקר מונה 5 מורים המשלבים בכיתתם ילדים מהכיתה המקדמת. הנחקרים נחלקים לשתי קבוצות עיקריות מבחינת שנות הוותק שלהם. קבוצה של 3 מורים בעלי וותק וניסיון של יותר מעשרים שנה בהוראה, ו- 2 מורים בעלי וותק של פחות מעשר שנים בהוראה.

 

המחקר הנוכחי  מבוסס על הפרדיגמה האיכותנית הנרטיבית. בפרדיגמה האיכותנית מודגשת ההבנה כי באמצעות מבט 

מצגת על שילוב צרכים מיוחדים, רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

זקס שמעון, מרים לוין, נורית וייסקופף, חנן רונן. סוגיות בחינוך מיוחד, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 2015.

רונן, ח. . עתיד בית הספר המיוחד. סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, 18 (1), 85 – 91.

שכטמן, צ.  שינוי עמדות של מורים בחינוך הרגיל כלפי שילוב החריג במסגרות הרגילות:  ממצאים

              אמפיריים ותוכנית  התערבות. דפים, 13, 54-59.

 שקדי, א. מילים המנסות לגעת- מחקר איכותני- תיאוריה ויישום. רמות אונ' ת"א.

UNESCO (2016). Out in the Open: Education sector responses to violence based on sexual orientation and gender identity/expression. Paris, UNESCO. p. 54.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת