עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה. אנו חב"דניקים ולא נחטא בגזל: יש גם עבודות אקדמיות בחינם (גמ"ח). 15,000 עבודות אקדמיות במחיר שפוי של 99 - 390 שח.  סרטון על מאגר העבודות האקדמיות

اللغة العربية Русский

français              አማርኛ

לא מצאתם עבודה מתאימה במאגר? סמסו לנו דרישות לכתיבה מותאמת אישית - ונפנה למומחה חיצוני בעל תואר שני בתחום שלכם לכתיבה הנתפרת לצרכים שלכם בדיוק!

פרסמו את עבודותיכם הישנות אצלינו וקבלו הכנסה פסיבית נהדרת!

חוות דעת על מרצים

הוצאת ויזה לדובאי תשלום מאובטח בעברית

אמריקן אקספרס – ויקיפדיה    (לא דיינרס)    

תוצאת תמונה עבור פייבוקס פייבוקס  Ã—ª×•×¦××ª תמונה עבור פפר

bit ביט on the App Store        

תשלום בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7העברה בנקאית

 

סמינריון רצידיביזם בקרב עברייני מין (עבודה אקדמית מס. 6327)

‏290.00 ₪

32 עמ'

סמינריון רצידיביזם בקרב עברייני מין

שאלת המחקר

האם קבלת אחריות על העבירה (העדר הכחשה) מובילה לירידה באחוזי הרצדיביזם?

השערת המחקר 

קבלת אחריות על העבירה (העדר הכחשה) היא צעד פסיכולוגי חשוב בשיקום ולכן תוביל באופן ניכר לירידה באחוזי הרצדיביזם

 

תוכן עניינים

מבוא.. 

שאלת המחקר. 

השערת המחקר. 

עבריינות נוער. 

מאפיינים.. 

עבריינות נוער בישראל. 

התערבות המשטרה. 

התערבות שירות המבחן לנוער. 

חקיקה. 

אסכולת הצדק המאחה. 

עברינות בקרב בני נוער בישראל. 

גיל ההתבגרות.. 

השוואה למדיניות ענישה של בני נוער בארה"ב ובקנדה:. 

נוער פוגע מינית.. 

באיזה גילאים קיימת התופעה של ילדים פוגעים בילדים?. 

רצדיבזם וקבלת אחריות על העבירה (העדר הכחשה) 

שיקום.. 

סיכום.. 

ביביליוגרפיה. 

 

 

בכל שנה מורשעים בישראל כ-780 עבריינים (בגירים וקטינים) בעבירות מין, כ-200 מתוכם נדונים למאסר בפועל, בהם כ-150 הנדונים למאסר של למעלה משנה אחת. לפי הערכות המשרד לביטחון פנים כ-200 עברייני מין נדונים לעבודות שירות.[1]

מהספרות המקצועית בעולם עולה כי שיעור הרצידיביזם (עבריינות חוזרת) שנצפה בקרב עברייני מין, על-פי נתונים רשמיים, הוא על-פי רוב בטווח שבין 10% ל-15% בתקופת חמש שנים מיום שחרורם, אך בתקופות מעקב ממושכות יותר נצפה שיעור רצידיביזם גבוה יותר. לדוגמה, ממחקרים בקנדה עולה כי שיעור הרצידיביזם בקרב עברייני מין לאחר 15 שנות מעקב הוא 24%. שיעור הרצידיביזם בקרב עברייני גילוי עריות הוא הנמוך ביותר, ואילו שיעורו בקרב אנסים ועברייני מין התוקפים ילדים מחוץ למשפחה הוא גבוה ביותר. נוסף על כך, יש לזכור כי אף שמחקרים רבים מצביעים על רמת רצידיביזם נמוכה יחסית בקרב עברייני מין, יש להתחשב בכך שהנתונים "האמיתיים" גבוהים מהסטטיסטיקה הרשמית, עקב התופעה של תת-דיווח על עבירות מין. יש הטוענים כי רמת הרצידיביזם בפועל גבוהה בעשרות אחוזים מהמידע שמדווח למשטרה.[2]

"להציל ילד אחד דרוש כל הכפר כולו" (משפט סיני עתיק).

עבירה על החוק בגיל התבגרות (שלב מכריע בעיצוב הזהות האישית וההשתלבות החברתית) היא לעיתים ביטוי לקשיים של המתבגר לפתח זהות אישית ולהתאים את עצמו לציפיות החברתיות. התפיסה היא שעל החברה לקבל לא רק את האחריות לחינוך, להקניית ערכים ולהשתת נורמות התנהגות במסגרות ממוסדות, אלא גם את האחריות לכישלונם של בני נוער שלא הפנימו ערכים ונורמות מקובלות.

עבריינות נוער מוגדרת כסטייה חברתית (בקרב מתבגרים בני 12-18), האסורה על פי חוק ופוגעת באחרים ו/או בעצמם. עבריינות נוער נבחנת בשלושה רבדים עיקריים: כמות העבירות, אופיין וחומרתן.

מהספרות המחקרית בנושא של עבריינות בקרב נוער עולה בישראל עולה כי אחוזי פשיעה ועבריינות גדולים ביחס לבני נוער ילידי הארץ. זאת בנוסף שהגיל לתחילת פעילות אנטי סוציאלית בקרב עולים נמוך יותר משאר בני הנוער. מדו"ח המחקר של הפורום לנושאי ילדים ונוער, שבחן בעיקר עבריינות של בני נוער עולים מבריה"מ לשעבר, עולה כי יש אופי מיוחד לעבריינות של בני נוער עולים, המתבטא ברמת הארגון שלה ובשימוש באלימות. על רקע שיעורי הפשיעה הגדולים יחסית באוכלוסייה המתוארת 
ולצד תובנה שקיימת על הגורמים הרבים לעבריינות אצל מהגרים מתבגרים ובהתחשב באופי השונה של ההתנהגות העבריינית אצלם וחומרתן של העבירות נדרשת מדיניות שונה ופיתוח תוכניות ייחודיות על מנת לבלום ולצמצם את ההתפתחות של התופעה המדאיגה הזו.


הטיפול בעבריינות של קטינים נתון בידי כמה גופים ממלכתיים בהם: יחידות הנוער במשטרה, שירות מבחן לנוער, רשות חסות הנוער ובתי המשפט לנוער. עבודה זו תתמקד בניתוח מדיניות של שרות המבחן לנוער שמהווה גוף שחוקר ומתווך בין המשטרה לבתי המשפט לנוער וממליץ על דרכי טיפול וענישה על כל מקרה לגופו.
"מגמות עבריינות נוער בישראל משתנות עם השנים בהתאם לרוח הזמן והתקופה, למציאות המתהווה ומשתנה בארץ ובעולם. הנוער בישראל עד ובחלקו שותף לשינוי מגמות עבריינות הנוער בארץ. ניתן לזהות שינוי מגמות על רקע שינוי פני החברה הישראלית. בשנים הראשונות זכתה מדינת ישראל הצעירה לעליות רבות ממדינות שונות... עליה רודפת עליה ואח"כ ניתן להצביע על עליות בהשפעה על מגמות הפשיעה וזאת מבלי להמעיט בערכו של המצב הביטחוני, הכלכלי והחברתי".

פרופ' גיורא רהב מדבר על תופעה זו במונחים עולמיים, הוא מסביר שעל בסיס מחקרים רבים בעולם אפשר להבחין בעלייה בפשיעה מיד לאחר גל ההגירה החדש. המהגרים מגיעים לשכונות מצוקה בדרך כלל,עם מוביליות חברתית נמוכה במיוחד ונכנסים למעמד הנמוך ביותר בהיררכיה חברתית.
מקומות גאוגרפים אליהם מגיעים מהגרים מאופיינים בחוסר יציבות מובהק של אוכלוסיה מקומית שמתגוררת שם, כאשר מי ש"מתחזק" עוזב ורק גלים חדשים של אוכלוסיות חלשות מגיעות לאזורים האלה שוב ושוב ובכך משמרות את השיעתוק החברתי. במחקרים רבים נמצא שהדבר מהווה אחד הגורמים הבולטים לאחוזים מרבים בהתנהגות עבריינית בקרב דיירי המקום. בנוסף למעמד הנמוך ביותר בו "זוכים" המהגרים בהיררכיה חברתית, מצוקה נפשית, פיזית וכלכלית בה הם שוהים הם מקבלים תיוג שלילי כתגובה לזרות שהם מסמלים עבור המקומיים. כך הם "מוכנסים" ע"י החברה למעגל קסמים של תיוג להתנהגות שוליים ועבריינות אותו קשה מאוד לפרוץ בעתיד.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

המשרד לביטחון פנים, לשכת הייעוץ המשפטי, "ריכוז נתונים בעניין חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים", בפורטל ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת: https://www.knesset.gov.il/huka/

מרכז המחקר והמידע של הכנסת, "רצידיביזם בקרב עברייני מין", כתיבה: דפנה בן-פורת אורלי פישמן, בקישור: https://www.knesset.gov.il/mmm/data/docs/m01286.doc

 

Denise Lievore, Recidivism of Sexual Assault Offenders: Rates, Risk Factors and Treatment Efficacy, The Australian Institute of Criminology, May.

 

===========

תשלום: פאי פאל/מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה