עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון סמים סינטתיים (עבודה אקדמית מס. 63)


‏290.00 ₪

88 עמ'.

עבודה אקדמית מס' 63

סמינריון סמים סינטתיים

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי סמים סינטתיים?

תוכן העניינים

& שער ראשון : תופעת השימוש והסחר בסמים                                                4

מבוא                                                                                                    4

מבנה העבודה                                                                                        4

סמים ואלכוהול בראי היסטוריה                                                                 6

תופעת הסמים כתופעה חברתית בת זמננינו                                                   6

תופעת ההתמכרות לסמים                                                                         7

שימוש בסמים בקרב הנוער                                                                        7

סחר בסמים                                                                                            7

סמים מסוכנים                                                                                        9

סמים הזיוניים                                                                                      10

סמים מעוצבים                                                                                      11

האקסטזי                                                                                             12

חומרים פסיכואקטיביים חוקיים ומסוכנים בישראל                                        19

"באזז"                                                                                                20

אקסטה XTA                                                                                        22

האקספלור                                                                                           23

חומרים נדיפים                                                                                      24

צמחים בעלי השפעה על התודעה                                                               24

תוספים וחומרים מסוכנים נוספים                                                              25

& שער שני : הרקע לרעיון שבבסיס העבודה                                                 28

רקע של הצעת החוק                                                                               30

הפסיקה                                                                                              31

השאלה למחקר                                                                                     32

פקודת הסמים המסוכנים הישראלית                                                           33

הליכי החקיקה להוספת חומרים אסורים                                                     33

& שער שלישי : משפט משווה                                                                   39

המשפט הקנדי                                                                                       39

המשפט ההולנדי                                                                                   40

המשפט הניו-זילנדי                                                                                41

המשפט האנגלי                                                                                     41

המשפט האמריקני                                                                                  45

חוק החומרים האנלוגיים                                                                         48

המשפט האמריקני בהשוואה לאנגלי והישראלי:                                           51

& שער רביעי : הדין הרצוי בישראל                                                           52

המשפט הישראלי: הגדרה כללית לסם סינטתי – דין מצוי ורצוי                         52

האם חוק ישראלי כזה יעמוד בביקורת בג"צ (השאלה החוקתית):                      56

עמדה לגבי השאלה החוקתית                                                                   60

תשובה לשאלה למחקר                                                                           61

סיכום                                                                                                 61

נספחים                                                                                               63

 

חדשות לבקרים יוצאים לשוק סמים סינתטיים (בעיקר מסוג אקסטזי) בעלי תרכובות כימיות חדשות שאינן מוכרות בפקודת הסמים המסוכנים. לפי מבנה פקודת הסמים המסוכנים יש לנקוב בכל סם אסור בשמו הכימי המדוייק.

יצרני הסמים מפתחים במעבדות איזומרים[1] ע"י תהליך פשוט וכך מנפיקים חומרים נרקוטיים "מותרים".

המודל המוצע בעבודה: בעבודה זו אציע פתרון לבעיה ע"י אימוץ מודל של החוק האמריקאי לפקודת הסמים הישראלית. חוק החומרים האנאלוגיים האמריקאי קובע כי חומר שהינו אנלוגי לסם אסור יחשב כסם אסור בעצמו. החומרים ה"מותרים" שיסקרו בעבודה יבדקו לאור השאלה האם מודל כזה יצליח לאכוף את שלילתם.

[1] איזומר הינו חומר בעל תרכובת זהה אך מבנה כימי מרחבי שונה.

השימוש בחומרים כימיים המשנים את מצבי התודעה ידוע לנו מימי בראשית.

המלומד אוסטין[1] מציין שקיימים ממצאים ארכיאולוגיים שכבר בשנת 3000 לפנה"ס נעשה שימוש בחומרים פסיכואקטיביים בעיקר ביין וכנראה באופיום.

השימוש באלכוהול: התנ"ך, המשנה והגמרא מתארים את השפעתו של האלכוהול על האדם. יש כתבים שמתארים גם ניסיונות לפיקוח חברתי על מידת הצריכה של משקאות אלה. מרבית התיאורים מתייחסים לטוב שבאלכוהול ומהללים את היתרונות הרבים הטמונים בשתייתו.

אלכוהול ביהדות: היהדות הכירה את פניו הרבים של המשקה האלכוהולי ובעיקר את היין, ששימש במסורת היהודית כחלק מהפולחן הדתי באוהל מועד ולאחר מכן בבית המקדש, וכחלק מהמנהגים שליוו חגים ואירועים אחרים.

חז"ל (ובהם בלט הרב זלמנוביץ') מיינו את המתמכרים לאלכוהול לסוגים הבאים: כשלון שכרות חד פעמי, כשלון שכרות לעיתים, שותה מתחיל, שתיין כרוני (השלב האובססיבי), המשתכר הקשה (מתואר ע"י הרב זלמנוביץ כעובד עבודה זרה).

תופעת הסמים כתופעה חברתית בת זמננינו

 במאה העשרים ואחת הפכו הסמים לתופעה כה נרחבת עד כי הענין הציבורי בהם אינו סב רק סביב הלגאליות שלהם אלא על השפעותיהם על ז'אנרים שלמים של מוסיקה, אמנות, פילוסופיה ולמעשה בכל הקשר תרבותי שניתן להעלות על הדעת. הסמים לא תופסים דווקא מקום באוואנגרד ובמחתרת ומוצאים מקומם אחר כבוד גם במיין סטרים התרבותי. רק כדי לסבר את האוזן על נרחבות התופעה, כשרושמים את המילה 'סמים' במנוע החיפוש 'אלטה ויסטה' מקבלים למעלה משישה מיליון אתרים![2]. מגמה זו מלמדת שלסמים הקשר תרבותי חשוב ולכן אני צופה שחומרים "מותרים" יתפסו מקום נרחב יותר בעתיד ובכך יהוו נחמה פורטא לבני אדם מהוגנים מן היישוב שיבקשו להשתמש בחומרים נרקוטיים מבלי להחשב "עבריינים".

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)