עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית רצח על רקע חילול כבוד המשפחה (עבודה אקדמית מס. 6258)

‏190.00 ₪

24 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 6258

עבודה אקדמית רצח על רקע חילול כבוד המשפחה

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי רצח על רקע חילול כבוד המשפחה?

תוכן עניינים

מבוא.. 

שאלת המחקר. 

השערת המחקר. 

יחסיות תרבותית של האסלאם כלפי תופעת הרצח על רקע חילול כבוד המשפחה. 

התא המשפחתי ותופעת הרצח על רקע כבוד המשפחה – פשעי הכבוד.

מקורות האלימות הגברית בחברות פרימיטיביות.. 

רצח על רקע כבוד המשפחה – העמדות שמנגד. 

סוגיית רצח על רקע חילול כבוד המשפחה במגזר הערבי. 

פשעי כבוד - נתונים סטטיסטיים על פי חלוקה גיאוגרפית.

היקף האלימות במשפחה כלפי נשים בארץ. 

פשעי כבוד בעולם.

סיכום ונקיטת עמדה. 

ביבליוגרפיה. 

בעבר נדקרה למוות בפלג גופה העליון סאמר אבו גיומעא, כבת 20, מאשקלון. ליד גופתה נמצאה בתה בת השנתיים. ככל הנראה מדובר ברצח ״על כבוד המשפחה״. תופעת רצח נשים על ״חילול כבוד המשפחה״ עדיין קיימת בישראל כיום בקרב האוכלוסייה הערבית.

בעבודה זו, ראשית, אבהיר את המונח: כבוד המשפחה, אסביר כיצד ניתן לחלל אותו ואיך האוכלוסייה הערבית מצפה מהאישה הערבייה לנהוג.

בנוסף אעמוד על הדין בעת חילול כבוד המשפחה, אשאל את השאלה מה קורה כאשר מחללים את כבוד המשפחה?

אבחין בין שני מישורים, המישור הפנים משפחתי, פרטי לבין המישור הציבורי, אתייחס לחברה הישראלית: הן לנתונים מספריים, והן להתייחסות של נכבדים בחברה, למשטרת ישראל ולרשות השופטת. אוסיף והשווה לדין בעת חילול כבוד המשפחה בעולם הערבי. אציין כי תופעת הרצח על ״ חילול כבוד המשפחה״ מציבה, אם כן, עבור המדינה המודרנית והדמוקרטית שאלות סבוכות. כיצד צריכות הרשויות להתמודד עם תופעה אשר מחד מבטאת תופעה תרבותית של קבוצת מיעוט אתנית ומאידך שוללת זכויות אדם ואנוש? אעמוד על הקריאה לא לאפשר התנהגות ״סלחנית״ על רצח כזה, אדגיש כי רצח כזה כבר אינו תואם את המציאות בה אנו חיים, אציין בהרחבה את השינוי המתחולל הן בקרב האוכלוסייה הערבית בארץ והן בעולם הערבי כולו.

לסיום, אביא דוגמא קטנה לשינוי גדול, ראיון אישי הממחיש באופן מעשי את השינוי הגדול שלו כל מדינה דמוקרטית מייחלת.

לינק: מצגת רצח על רקע כבוד המשפחה

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

סועאד ומרי-תרז, ק' . נשרפת חיים. ירושלים : כתר.

עשה-אל, ש'. פרוטוקול מספר 8 : הועדה לקידום מעמד האישה – הצעה לסדר יום רצח נשים על רקע חילול כבוד המשפחה,הכנסת מחקר ומידע, רובין, א'. הקוראן. תל אביב : מפה - אוניברסיטת תל אביב.

קמיר, א' . שאלה של כבוד: ישראליות וכובד האדם. הוצאת כרמל, ירושלים.

Abu-Lughod, L. Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society. University of California Press, Berkeley & Los Angeles, London.

Dov Cohen, Joseph A. Vandello. "Male Honor and Female Fidelity: Implicit Cultural Scripts That Perpetuate Domestic Violence" University of South Florida Journal of Personality

and Social Psychology, vol 84 PP 997 

 

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏190.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות