עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית נוכחות עורך-דין בחקירת חשוד, זכות ההיוועצות בעורך דין של חשוד עצור (עבודה אקדמית מס. 6233)

‏290.00 ₪

25 עמודים

עבודה אקדמית מספר 6233
עבודה אקדמית נוכחות עורך-דין בחקירת חשוד, זכות ההיוועצות בעורך דין של חשוד עצור

 

תוכן עניינים

מבוא. 

האינטרסים העומדים בבסיס זכות הייצוג בעת חקירה

המצב המשפטי בישראל. 

החריגים לזכות ההיוועצות. 

היוועצות עם עורך דין ובטחון המדינה

דו"ח ועדת גולדברג 

הדין המצוי בישראל :חקיקה ופסיקה. 

עצור בעבירות מס דיו מצוי 

משפט משווה. 

הלכת מירנדה. 

דינה של ראיה שהושגה תוך הפרה של זכויות העצור. 

אירלנד. 

צרפת. 

סיכום.. 

ביבליוגרפיה. 

 

הצורך בעורך-דין לחדר החקירות שנוי במחלוקת. יש הטוענים כי צעד שכזה יפגע בבירור האמת ויגרום לאשמים רבים לצאת לחופשי. יאיר תירוש מציין, שהטענה לפיה מתן זכות לייצוג משפטי במהלך חקירה עלולה לפגוע ביעילות החקירה מתבססת בעיקר על שני טעמים: דחיפות ו״סטריליות״. לדבריו, ״יסוד הדחיפות משמעו היעדר האפשרות להמתין לנוכחות ולייצוג משפטי של הנחקר בשל הסכנה שבינתיים תעלמנה או תועלמנה ראיות״ ואילו ״יסוד הסטריליות מתבסס על הצורך למנוע דליפת אינפורמציה באמצעות הסנגור אל העולם החיצוני. דליפה זו של אינפורמציה עלולה לגרור העלמת ראיות, בידוי ראיות ותיאום מהלכים בין הנאשם לשותפים ולעדים פוטנציאליים״.

 

בענייני בטחון המדינה ישנם חריגים לזכות ההיוועצות עם עורך דין.

 

מנגד טוענים אחרים כי נוכחות סנגור במהלך החקירה נחוצה לשמירת זכויותיו של הנחקר. כך למשל, עו״ד סגי-זקס סבור, שיש צורך להתיר לעורך דינו של חשוד, הנמצא תחת חקירת משטרה, לשהות עם לקוחו בעת החקירה, ״כחיץ מפני הודאת שווא והפללתם של חשודים חפים מפשע״. לדבריו, נוכחות עורך דין בחקירה נחוצה לפעמים רק כדי להרגיע את הנחקר ולהעמידו על מצבו האמיתי וזכויותיו, כך שיוכל להתמודד באופן שקול ורציונאלי עם טענות החוקרים כלפיו. כמו כן הוא מוסיף, ש״עורך-דין הנוכח בהליכי חקירה יכול לקדם ולייעל את החקירה ובאמצעות שילובם של נציגי התביעה בחקירה, בדומה למתרחש בארה״ב, יוכלו התובע והסנגור להגיע להסדר טיעון כבר בשלב זה ובכך להפוך את ההליכים ליעילים, שקופים והגונים יותר, למשטרה, לנאשם ולמערכת המשפט ולחסוך עינוי דין מנאשמים.״

סקירה זו בוחנת את ההסדרים המשפטיים המתייחסים לסוגיה האמורה בכמה מדינות. חלקן (ישראל, אירלנד, צרפת ובלגיה) אינן מכירות בזכותו של חשוד להיחקר בנוכחות עורך דינו. לעומתן, המדינות האחרות שנסקרו (ארצות-הברית, אנגליה, אוסטריה, סלובניה, ציכיה ומקדוניה) מכירות בזכות זו,בכפוף למגבלות ולסייגים שונים.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

גבריאל הלוי תורת הדיון הפלילי כרכים א-ד (הוצאת הקריה האקדמית אונו)‏

גבריאל הלוי תורת דיני הראיות כרך א'-ד' (הוצאת הקריה האקדמית אונו).

ד' ביין, זכותו של חשוד הנתון במעצר לסנגור בהליכי החקירה- לקראת פתרונות של "פשרה", הפרקליט לט (1), עמ' 108.

י' אלבשן "סדר דין פלילי: חוק המעצרים החדש" עיוני משפט כב 87.

ג' דחוח ושלי מנחם, היוועצות בעורך דין בעת חקירה- זכות להלכה אך לא למעשה (חלק א), הסנגור 107


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות