עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון אישפוז ילדים בבית- חולים (עבודה אקדמית מס. 6180)

‏290.00 ₪

23 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 6180

סמינריון ביטול גמלת ילד נכה בתקופת אשפוז הילד בבית- חולים פסיכיאטרי

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי טיפול בילדים מאושפזים ותלמידים חולים המרותקים לבית?

תוכן עניינים

מבוא

עיקרי חוק חינוך חינם לילדים חולים

משרד החינוך

הסיוע הפדגוגי הניתן כיום לילדים מאושפזים

מסגרות חינוכיות הפועלות בבתי-חולים

תקצוב המסגרות החינוכיות בבתי-החולים

תקצוב החינוך לילדים חולים בביתם

מחלות כרוניות וגנטיות בקרב ילדים

סטיגמה של המחלה והשלכותיה על החולים במחלות כרוניות וגנטיות

עמותות וארגונים מסייעים- המגזר השלישי

עמותת "שמחה לילד"

רשימת מקורות

 

העבודה תעסוק בטיפול בילדים מאושפזים ובילדים חולים המרותקים לביתם. בעבר נעשה תיקון בחוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס״א-2001.

משרד החינוך נושא באחריות המלאה להפעלת מסגרות חינוכיות לילדים המאושפזים בבתי-חולים, באמצעות האגף לחינוך מיוחד. המורים העובדים במסגרות החינוך בבתי-החולים הם בעלי הכשרה בחינוך מיוחד, ובתי-הספר נתונים בפיקוח של מפקחי החינוך המיוחד במחוזות. נוסף על כך, משרד החינוך מעסיק מדריכה פדגוגית ארצית המסייעת להטמיע את המדיניות החינוכית של משרד החינוך בבתי-החולים.

תוכניות החינוך לתלמידים מאושפזים הן בעיקרן תוכניות חינוך אישיות (תח״א), המותאמות לתוכנית הלימודים של התלמיד בבית-הספר שבו למד טרם אשפוזו. לקביעת תוכנית החינוך האישית שותפים

התלמיד והוריו, המורה בבית-החולים והמורה המחנך בבית-הספר שבו למד התלמיד. בחלק מן המסגרות החינוכיות בבתי-החולים משולבת גם מערכת של ״למידה מרחוק״.

 

בסעיף 59 בהצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס״ו-2005, מוצע לדחות את יישומו של חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס״א-2001, בשנתיים נוספות, מה-30 באפריל 2005 ל-30 באפריל 2007.

על-פי דברי ההסבר לסעיף זה בהצעת חוק ההסדרים, הפעלת חוק חינוך חינם לילדים חולים תגרור הוצאה המוערכת בעשרות מיליוני שקלים שאינה מחויבת המציאות, משום שכבר כיום יש ״סיוע פדגוגי ברמה מספקת לילדים הזקוקים לכך״.

 

(בעבודה האקדמית כ-25 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר לשנת 2019, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2019)

פרסומי ועדת המשמעת של הר"י ההסתדרות הרפואית בישראל, אתיקה רפואית, הוצאת הר"י, 2018

סנל, אילין, מיינדפולנס לילדים ולהוריהם . מודן, (2017)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות