עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה  15,000 עבודות אקדמיות בחינם/ במחיר שפוי:99-390 שח. 

אתר ברוח חב"ד 

שיתוף מידע ללא גזל.

החומר באתר משמש השראה וחומר עזר בלבד. אסור להשתמש בקובץ העבודה להגשה למוסד אקדמי.

طُلَّاب 

Русский студенты

Français            አማርኛ

חוות דעת על מרצים

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

תמונה קשורה  ×ª×•×¦××ª תמונה עבור ישראכרטתוצאת תמונה עבור אמריקן אקספרס

תוצאת תמונה עבור פפר       ×ª×•×¦××ª תמונה עבור פייבוקס     Ã—ª×•×¦××ª תמונה עבור ביט

תשלום בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7        

תוצאת תמונה עבור העברה בנקאית

סמינריון מימוש משכנתא,פינוי חייב עם מימוש המשכנתא,הגנת מגורים, הוצל"פ,סאב פריים, תמא 38, משכנתאות וחוק הגנת הדייר (עבודה אקדמית מס. 6155)


‏290.00 ₪

 38 עמודים.

סמינריון משכנתאות בישראל ובמדינות נבחרות: מאפיינים, סוגים ומסלולים

תוכן עניינים

מבוא. 3

משכנתא ומימוש.. 3

מימוש משכנתא. 5

מתי ננקטת מימוש משכנתאות. 6

אי עמידה בתשלום המשכנתא. 6

שלבי הליך מימוש משכנתא. 7

הגנת החוק על אזרח שלא עמד בתשלומים.. 7

סקירה כללית של שוק המשכנתאות. 8

הלוואות לדיור והמפקח על המשכנתאות. 9

משכנתאות סאבפריים.. 10

משבר הלוואות הסאבפריים.. 11

תמא 38. 13

דיני הגנת הדייר. 16

חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ויישומו על זכויות דיירות מוגנות. 18

סעיף 33 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972. 19

הרפורמה בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז – 1967. 20

תיקון 29 והשינויים המרכזיים בחוק ההוצאה לפועל. 20

צמצום הפגיעה בחייבים.. 21

תיקון 29 והגנת הדיור החלוף. 21

חובת היידוע בדבר אפשרות לפנות להליכי פשיטת רגל. 21

הוצאה לפועל בהקשר הגנת הדייר. 22

נכסים הפטורים מעיקול. 22

מהו סידור חלוף?. 23

5129371דירה אחרת בשטח דומה, באותה סביבה ובשכר דירה דומה למה שהדייר משלם. 24

משך הזמן שיש להבטיח בסידור החלוף. 25

פס"ד נגולה. 25

סיכום הקייס של נגולה. 25

ניתוח פסק הדין נגולה. 26

היחס בין סעיף 38 לחוק ההוצל"פ לבין סעיף 33 לחוק הגנת הדייר. 28

פס"ד פרמינגר. 28

הקייס של פס"ד פרמינגר. 28

משפט משווה. 31

סיכום.. 35

ביבליוגרפיה. 37

 

משכנתה (או משכנתא) היא שעבוד נכס מקרקעין כבטוחה להחזרת הלוואה. ההלוואה, בגינה ניתנת המשכנתה, היא בדרך כלל הלוואה גדולה וארוכת טווח, שמטרתה על פי רוב היא רכישת הרכוש אשר ישועבד או שיפוצו, אף כי שימושים נוספים לכסף אפשריים. המקרה הנפוץ הוא שעבוד נכס דלא ניידי לצורך רכישתו. משכנתה היא אחת הזכויות במקרקעין המוזכרות בחוק המקרקעין של ישראל, ומחייבת רישום בלשכת רישום מקרקעין.[1]

יש להבדיל בין משכנתה לבין משכון. משכון כולל שיעבוד נכסים בהפקדה (נכסים הנותרים פיזית בחזקת המלווה עד לפירעון מוחלט של ההלוואה) או שעבוד של זכויות שאינן זכויות קנייניות רשומות בלשכת רישום המקרקעין. משכנתה היא בטוחה סבוכה משפטית ופרוצדורלית, ועלות ביצועה גבוהה יותר מעלות רישום בטוחות אחרות, שכן היא מחייבת ביטוח נכס, ביטוח חיים, שמאות והוצאות משפטיות


 

רוב האשראי בישראל אינו מגויס בשוק ההון ואינו מנוהל על-ידי המדינה, אלא מתקבל מהבנקים. הריבית נקבעת בתנאי שוק, וכך גם הריבית על משכנתאות. על-פי נתוני בנק ישראל, הריבית הממוצעת על המשכנתאות היא במגמת ירידה מתמשכת.

 

המשכנתא נחלקת לשני סוגים, לפי הגוף שמעמיד את האשראי:

 

הלוואות מוכוונות (זכאות): הלוואה מוכוונת היא הלוואה שניתנת לפי הסדר עם הממשלה, עם הסוכנות היהודית, עם ההסתדרות הציונית העולמית, עם רשות מקומית או עם אחת החברות האלה: ״חלמיש״, ״פרזות״, ״שקמונה״, ״לורם״, ״ח.ל.ד״ ו״עמידר״.3 הלוואה זו עשויה להינתן מפיקדונות למתן הלוואות של הגופים האמורים, באשראי מסובסד ובמענקים מותנים או מאמצעי הבנקים למשכנתאות. משרד הבינוי והשיכון אחראי למתן המשכנתאות, אך החשב הכללי הוא האחראי לגביית ההחזרים.

הלוואה מוכוונת ניתנת כסיוע לקבוצות אוכלוסייה מסוימות (זכאים) לצורך רכישה, בנייה או הרחבה של דירת מגורים. המדינה קובעת את הקריטריונים לזכאות ואת גובה הלוואת הזכאות ותנאיה. ההלוואה ניתנת באמצעות הבנקים למשכנתאות .

ככלל, ההלוואות לזכאים (על בסיס זכאותם האישית) צמודות למדד וניתנות בריבית של 4%, בחלקן ל-25 שנה ובחלקן ל-28 שנה; הן פטורות מעמלת פירעון מוקדם ומעמלת אי-הודעה מוקדמת (ראו בהמשך). לרוכשים דירה ביישובים או באזורים מסוימים (בעיקר אזורי עדיפות לאומית) ניתנת תוספת - סיוע מקום בריבית של 4.5% ל-20 שנה.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

רון תקוה "‏משכנתאות: מאפיינים סוגים ומסלולים," מרכז המחקר והמידע (ממ"מ) של הכנסת 

בן אוליאל ריקרדו " תנאי מקפח בחוזה בנקאי- הערכה שיפוטית" דין ודברים ב',  עמ' 813

פבלו לרנר "עיקול, שעבוד והעברה של גמלת משרתי קבע – הרהורים בדבר הפרשנות היה לסעיף 62 לחוק שירות הקבע (גמלאות)" משפט וצבא יט 179

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)