עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון רשם הפטנטים - דין רצוי ומצוי בישראל, רשות הפטנטים, פטנט רשום, משפט משווה לעולם (עבודה אקדמית מס. 609)

‏290.00 ₪

42 עמודים.

עבודה אקדמית מס' 609

סמינריון רשם הפטנטים - דין רצוי ומצוי בישראל

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי פועלו של רשם הפטנטים בישראל ובעולם?

תוכן עניינים

מבוא. 

רשם הפטנטים. 

רישום קונסטיטובי 

רשות הפטנטים

רישום מהותי 

פטנט זמני 

רישום פטונטים דין רצוי (בעולם ובישראל) ומצוי 

הסדר "דין הקדימה" אצל רשם הפטנטים. 

דוקטרינת ההפרה התורמת בה מתחשב רשם הפטנטים בואו לרשום פטנט

פסיקה

רישיונות כפייה 

סיכום. 

ביבליוגרפיה. 

 

עבודה זו תעסוק בנושא חשוב בשיח האקדמי בישראל ובעולם: רשם הפטנטים.

אופי המרשם בישראל הוא כמרשם קונסטיוטיבי הן ביחס לזכות הבעלות הראשונה והן ביחס לעסקאות בזכות (מודל צרפתי). המרשם הוא מרשם זכויות, אך הרישומים אינם קונקלוסיביים.

רשות הפטנטים אמונה על הגנה משפטית על קניין רוחני ותעשייתי בישראל באמצעות רישום פטנטים, מדגמים, סימני מסחר וכינויי מקור. מתן הזכות מותנה בבחינה של הבקשה לרישום, כדי לוודא שהבקשה עומדת בדרישות הדין הישראלי, בלא לפגוע בזכויות החוקיות של אחרים. הדינים העיקריים שרשות הפטנטים פועלת לפיהם הם: חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 ותקנות שהותקנו מכוחו, פקודת הפטנטים והמדגמים 1924, פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 ולתקנות סימני המסחר, 1940, חוזרי רשם הפטנטים, החלטות הרשם ופסקי דין בתחום הקניין הרוחני בישראל. רשם הפטנטים עומד בראש משרד הפטנטים הישראלי, ומאז הפיכת המשרד לסוכנות ביצוע, הוא גם ראש רשות הפטנטים. עד לשנת 1969, היה תפקידי רשם הפטנטים, רושם המדגמים, ורשם סימני המסחר, חלק מתפקיד 'הרשם הכללי' במשרד המשפטים, מינוי שכלל גם את רשם החברות ותפקידים נוספים. לאחר חקיקת חוק הפטנטים בשנת 1967, הופרד התפקיד ובעקבותיו מונה ב-1969 רשם פטנטים במינוי ייחודי לתפקיד.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

החוק לתיקון דיני הקנין הרוחני (התאמה להוראות הסכם הטריפס), ס"ח 44

תקנות הפטנטים (יישום האמנה בדבר שיתוף פעולה בענייני פטנטים), ק"ת 948.

חוק עוולות מסחריות.

ע' פרידמן פטנטים  דין, פסיקה ומשפט משווה (תל אביב)

נ' אלקין-קורן "זכויות יוצרים בעידן המידע - יעדים ותיקים בעידן חדש" שערי משפט א 155. 

Lewinsky S.V. (2019) Copyright Throughout the World .Thomson Reuters -2019

J.H. Reichman "Compliance with the Trips Agreement Introduction to a Scholarly Debate" 29 Vand. J.

Transnat'l L

Wikipedia the free encyclopedia licensed under CC-BY-SA

 

תח-2


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות