עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון פינוי ובינוי, תהליך קבלת החלטות של דיירים פרויקט פינוי בינוי (עבודה אקדמית מס. 606)

‏290.00 ₪

46 עמודים. 

עבודה אקדמית מספר 606

סמינריון פינוי ובינוי, תהליך קבלת החלטות של דיירים פרויקט פינוי בינוי

שאלת המחקר: 

כיצד בא לידי ביטוי תהליך קבלת החלטות של דיירים בפרויקט פינוי בינוי?

תוכן עניינים

מבוא

סקירת ספרות. 

פרק א' מהי מדיניות פינוי בינוי? דין מצוי מול רצוי 

מדיניות פינוי-בינוי : רקע כללי 

איך הדין הפוזיטיבי משמש בהבניה של הקהילה. שיקולי קהילה שהדיירים צריכים לקחת בחשבון בהחלטתם. 

התחדשות עירונית. 

המשפט ככלי במדיניות פינוי בינוי – טסט קייס: שכונת הארגזים. 

רקע כללי אודות השכונה. 

היסטוריה. 

נסיונות הפינוי 

בתי המשפט – צפי התדיינויות בבתימ"ש שהדיירים צריכים לקחת בחשבון בהחלטתם. 

החלטות דיירים בפינוי בינוי 

פינוי בינוי - ההסכמה הנדרשת

היטלים בפינוי בינוי  תשלום היטל השבחה והיטלי בנייה. 

שיקולי מיסוי שעל הדיירים והקבלנים לקחת בהחלטה. 

ועדת הפנים של הכנסת והדיון בשכונת הארגזים. 

סיכום. 

ביבליוגרפיה. 

 

הקונסטרוקציה של "פינוי-בינוי" הונהגה בערים רבות באירופה ובארצות הברית. הרעיון יובא לישראל בתכניות ממשלתיות מגוונות[1]  קובעות כי חלק גדול ככל הניתן מהבינוי העתידי של ישראל צריך להתבצע במסגרת השטחים המבונים, אלא שתכניות אלה הן חדשות יחסית.

בישראל, מתחם פינוי בינוי הוא סטטוס של שטח קרקע. הממשלה רשאית בהמלצת ועדה שמונתה להכריז בצו הכרזה על שטח כעל מתחם פינוי בינוי. תוקפו של הצו יהיה עד שש שנים.
פינוי בינוי הוכרז לראשונה כמדיניות רשמית של משרד השיכון בשנת 1998.

פינוי בינוי הוא חלק ממדיניות התחדשות עירונית בערים שנוצרה כפתרון לבעיות הנגררות בעקבות תהליך הפרבור. מדיניות זו פותחה בעקבות אזילת השטחים הפתוחים מחוץ לערים, קריאת גופי התכנון לציפוף הערים, וחוסר היכולת לטפל במרקמים עירוניים מתדרדרים. ההכרזה על שטח כעל מתחם פינוי בינוי נעשית על מנת לעשות שימוש יעיל יותר בקרקע, על מנת לאפשר עתודות מגורים תוך שמירה על שטחים ירוקים בעיר ועל מנת לשפר את תדמית העיר. השטחים המוכרזים כמתחמי פינוי בינוי הם בדרך כלל שכונות או אזורים דלילים או מדורדרים מבחינה חברתית וכלכלית. בשטחים אלה מבוצעת בדרך כלל הריסת המבנים ובנייה מחדש של שכונה צפופה יותר ובעלת תשתיות משופרות. בשטחים המוכרזים כמתחמי פינוי בינוי ניתנות תוספות של זכויות בנייה והטבות מיסוי, כגון פטור מהיטל השבחה. כל אלה מעודדים התקשרות בין היזמים לדיירים במתחם.

לרוב הפינוי כרוך בפיצוי של התושבים שגרו במקום, לפחות בדיור חילופי, בין אם באותו מתחם ובין אם באזור אחר. במדינות דמוקרטיות פיצוי הוא לרוב החלק הבעייתי והארוך ביותר בתהליך כולו. במדינות בלתי דמוקרטיות חלק זה מהיר בהרבה ולרוב מתמצה במשלוח משטרה למקום והעברת התושבים לאזור אחר.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

אליהו שטרן וחגית נעלי-יוסף גישות להחייאה עירונית ויישומן בתל אביב-יפו,  סוציולוגיה בישראל 

עינת פישביין, פינוי-בינוי: סיפורה של שכונת הארגזים, באתר מרכז אדוה 

"Race, Place, and Opportunity," The American Prospect, 2, . "Interstate Highways," The Economist, , . 

Harsh urban renewal in New Orleans: Poor, black residents cannot afford to return, worry city will exclude them 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת