עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון האלימות בספורט, המודל הבריטי להתמודדות עם אלימות בספורט, ספורט וחברה (עבודה אקדמית מס. 5996)

‏290.00 ₪

48 עמ'.

עבודה אקדמית מס' 5996

סמינריון האלימות בספורט, המודל הבריטי להתמודדות עם אלימות בספורט, ספורט וחברה

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי המודל הבריטי להתמודדות עם האלימות בספורט?

תוכן עניינים

מבוא.

שאלת המחקר. 

רקע כללי על היקף וגודל תופעת האלימות במגרשי כדורגל. 

ביטויי האלימות. 

דרכי התמודדות עם אלימות אוהדים. 

אנגליה כמודל. 

אלימות בספורט בתרבות הפופולרית. 

דרכי התמודדות עם אלימות ספורטאים. 

כדורגל ואלימות. 

סקירת אירועי אלימות בכדורגל האנגלי 

אסונות מרכזיים בכדורגל האנגלי 

פרשת הילסבורו 

משתנים המשפיעים על רמת האלימות בכדורגל. 

גזענות כביטוי לאלימות בכדורגל. 

נקודות מבט תיאורטיות ומחקריות. 

א. דו״ח הרינגטון 

ב. דו״ח לנג. 

ד. דו״חטיילור. 

דו״ח מינסטריון הפנים של אנגליה ־ 

פיקוח משטרתי על אלימות במגרשי הכדורגל. 

הצעות חדשות לבלימת חוליגניזם בכדורגל. 

ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא האלימות בספורט. 

מערובות והשפעת ממשלת אנגליה על הפחתת האלימות. 

היסטוריה של אלימות. 

שיוך קבוצתי של קבוצות כדורגל כבסיס לאלימות אוהדי הקבוצה. 

משתנים המשפיעים על רמת האלימות. 

אסון הייזל. 

עיקרי דו"ח טיילור. 

תגובות לאסון 

השער השנוי במחלוקת. 

חקיקת חוק איסור אלימות בספורט. 

חוק איסור אלימות בספורט

ניסיונות להשתמש בקבוצת כדורגל ואוהדיה לרווחים פוליטיים. 

תנאים לקיום אירוע ספורט.

מהו "אירוע ספורט"? 

מהו "אירוע ספורט מוסדר"? 

בעלי תפקידים באירוע ספורט. 

אחראי לאירוע ספורט. 

מנהל אירוע ספורט. 

תנאים להסמכת מנהל אירוע ספורט. 

מנהל בטיחות. 

מנהל ביטחון 

סמכויות ואחריות. 

סדרנים. 

השפעה ציבורית : כינון המועצה למניעת אלימות בספורט. 

מערכת המשפט ואלימות בספורט. 

פס"ד אמיר רנד. 

פס"ד אייל שוורץ. 

סיכום תקופתי ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא האלימות בספורט. 

סיכום.

ביבליוגרפיה. 

נספחים. 

עיקרי המלצות דו"ח הביניים ויישומם. 

‎טיפול יסודי בכל המערך החינוכי בספורט- 

 

הספורט הוא אחד מפעילויות הפנאי הפופולריות ביותר במרבית מדינות העולם, במסגרתו נחשב משחק הכדורגל כנפוץ ביותר. כענף ספורט תחרותי המשלב בתוכו מתח ויוקרה, עם אפשרויות מגוונות להתפתחויות מפתיעות ובלתי צפויות, מלווה לעיתים משחק הכדורגל בלא מעט גילויי אלימות. מסמך זה יציג קווים לאפיון תופעת האלימות בספורט, אגב התבוננות על המתרחש בענף הכדורגל. במסמך יוצג ״המודל הבריטי״, מעין מסגרת הכוללת שיטות וצעדים, אופרטיביים וחקיקתיים, לאופן התמודדותה של בריטניה עם בעיות חמורות ומורכבות של חוליגניזם ואלימות בתחום ספורט זה. תשומת לב מיוחדת תינתן לתפקיד התקשורת ולהשפעת האלכוהול על עוצמת התופעה הנחקרת, כמו גם לעליה הגוברת בשימוש בביטויים גזעניים, לפני, במהלך ואחרי אירועי ספורט.

אלימות, כמושג המתייחס לתחום רחב של פעולות מזיקות, הנעשות בידי אדם או יותר ופוגעות בפרט או בחברה, הינה תופעה שכיחה בעולם הספורט בכלל ובכדורגל בפרט והנושא זוכה לתשומת לב רבה מצד אמצעי התקשורת. לאלימות בספורט בכלל ובכדורגל בפרט, יש תוצאות והשלכות שונות, וביניה/ פגיעה גופנית, הרס רכוש ונזק שנגרם לשמו הטוב של ענפי הספורט בקרב שכבות מסוימות בחברה, המתייחסות בבוז למשתתפים בו. תוצאות והשלכות אלו, מחייבות תהליך של לימוד הבעיה ובחינת מאפייניה, כשלב מרכזי בדרך למציאת דרכים למיזעורה.

 בין שנות השבעים לשנות השמונים של המאה ה - 20, ידעו הכדורגל האנגלי והאירופי תופעות רבות של חוליגניות מצד אוהדים אנגלים.

אירועי הייזל התבררו כקו פרשת המים, הן לגבי תדמית הכדורגל האנגלי והן לגבי התגובות, המשטרתית והממשלתית לתופעת האלימות בכדורגל. באירוע עצמו היו אוהדי קבוצת הכדורגל של ליברפול מעורבים במותם של 39 מאוהדי הקבוצה היריבה, יובנטוס, במהלך מאבק אלים שקדם למשחק גמר הגביע האירופי בין הקבוצות המוזכרות לעיל, שאירע באיצטדיון ״הייזל״ שבבריסל. האסון הנורא קיבל ממדים מחרידים, דווקא מכיוון שהתרחש באירוע השיא של ענ= הכדורגל באירופה: גמר גביע אירופה לאלופות. בעקבות האירוע הטראגי, הופעל נגד בריטניה אמצעי ענישה מקי= וגור= שעיקרו הרחקה מכל תחרויות הכדורגל במפעלים האירופאים . יתרה מכך, האסון, שהועבר בשידור ישיר למיליוני צופים, חייב את בריטניה ל״חשבון נפש״, במסגרתו התקבלו ההחלטות הבאות:

o נקיטת סנקציות קשות כנגד קבוצות שאוהדיהן ינהגו באלימות.

o קביעת תקופות מעצר ממושכות לאוהדים אלימים, כמו גם הטלת איסור גור= על הגעתם למשחקי כדורגל.

החלת כללים בנוגע למכירת אלכוהול באיזור המשחק.

אחד האסונות הקשים והחמורים ביותר בעולם הכדורגל, בו נהרגו 95 אוהדים. בעקבות הטרגדיה, הורתה הממשלה לקבוצות לבצע, ביו היתר, שני דברים מרכזיים:

o לשפץ את מגרשיהן, על מנת שיעמדו בדרישות אירוח משחקים.

o לבטל את מקומות העמידה ולקיים יציעי ״ישיבה בלבד״.

 משתנים המשפיעים על רמת האלימות בכדורגל

א. התקשורת

אופן טיפולה של התקשורת בתופעת החוליגניות בענ= הכדורגל, הפך לנושא מחקר באמצע שנות השבעים של המאה ה - 20, עם התגבשותן של שתי גישות מרכזיות:

1. גישה הרואה בערוצי התקשורת המגוונים שמסקרים משחקי כדורגל, כממלאים תפקיד מרכזי בהעלאת תופעת האלימות על סדר היום הציבורי ובסיוע להתפתחות מודעות ציבורית החיונית להבנת התופעה והשלכותיה .

2. גישה הסבורה כי באופן הצגת תופעת החוליגניות בכדורגל, מעצימה התקשורת את הסכנה האובייקטיבית לסדר הציבורי, הטמונה בתופעת האלימות.

אחד הממצאים הבולטים של מחקרים שנעשו בנושא זה, מביא לידי ביטוי את העובדה כי חוליגנים נהנים מהחשיפה התקשורתית לה הם זוכים, ולעיתים א= מנהלים ביניהם תחרות על היק= סיקור התנהגותם האלימה. בהקשר זה נטען כי התקשורת יכולה למלא תפקיד חשוב בריסון האלימות בספורט, במידה והיא משכילה לנתב לאפיקים חיוביים את כמיהתם של אוהדי הכדורגל לפרסום. כך, למשל, קרה בדנמרק, שם הסיקור האוהד רחב ההיק= של קבוצות אוהדים שהתנהגותם ספורטיבית, תומכת ולא אלימה, הפך למודל לחיקוי להתנהגות ראויה בספורט. השפעתה של התקשורת וחשיבותה בהעברת המסר שקורא להמנעות מאלימות, נידונה בדו״ח שהוגש על(ידי פרלמנט האיחוד האירופי בנושא ״אלימות בספורט״. בדו״ח הומלץ שהתקשורת תימנע מסיקור סנסציות הקשורות באלימות אוהדים ותתרכז בקידום עקרון ״המשחק ההוגן״.

מעקב אחר פרסומי התקשורת בבריטניה, מלמד כי ישנה נטייה לקשר בין שתיית משקאות חריפים בצורה מוקצנת, לבין תופעת האלימות בכדורגל. האלכוהול נתפש כקטליזטור להתנהגות אלימה של אוהדים. אולם גם בסוגייה זו לא קיים קונצנזוס: ישנם חוקרים ואנשי כדורגל ברחבי העולם, הטוענים כי למשקאות אלכוהוליים השפעה מינורית, אם בכלל, על התנהגות אוהדי כדורגל. כך, נטען כי למרות תופעת השכרות בדנמרק, התנהגות האוהדים ביציעי מגרשי הכדורגל מאופקת ואינה חורגת מהרצוי . 

מצגת ספורט אלימות כדורגל

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

גיל, ע. לנצח ביושר, להפסיד בכבוד: הגינות בספורט, תל-אביב, עם - עובד. 

יוסי זולפן, דוח רקע לדיון בכנסת על אלימות בספורט שהוגש לח"כ אבשלום וילן  פרסומי הכנסת, ממ"מ, ירושלי

רונן, ד. אלימות, מנהיגות וסובלנות בספורט, החינוך הגופני והספורט, גיליון 1, עמ' 5-8.  

Murphy, Williams & Dunning, Football on Trial: Spectator Violence and Development in the Football World, London & New York, Routledge.

Richard G. & Norman B. & Hepworth. Football, Violence and Social Identity, London and New York, Routledge.

 Adang, O. "Football violence and police measures". In T. O'Brien (ed), European Conference on Football Violence. Preston: Lancashire Polytechnic.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות