עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון חובת דיווח על אלימות במשפחה, "הלשנה" על אלימות בין בני זוג (עבודה אקדמית מס. 5990)

‏290.00 ₪

27 עמודים

עבודה אקדמית מספר 5990
סמינריון חובת דיווח על אלימות במשפחה, "הלשנה" על אלימות בין בני זוג


תוכן עניינים

מבוא

אלימות במשפחה

אלימות "אינטימית" וביטוייה השונים

חובת הדיווח בגין אלמ"ב בדין הישראלי

דין מצוי חובת דיווח על אלימות בין בני זוג

החקיקה

משפט משווה – חובת דיווח בעולם

ארה״ב דוגמאות לחקיקה

החוק במדינת קנטקי

חובת הדיווח מפני סכנה במשפט העברי

חובת הדיווח על אלימות במשפחה

חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-, רקע חקיקתי, פרשנות ותכלית

חוק מניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב- - רקע חקיקתי, פרשנות ותכלית

נקודות לדין רצוי בנושא חובת דווח

סיכום ומסקנות

ביבליוגרפיה

חקיקה

פסיקה

מקורות מהיהדות

מקורות באנגלית

 

במרבית מדינות העולם אין חובת דווח על אלימות בין בני זוג המעוגנת בחקיקה, מלבד זו המורה למוסדות רפואיים לדווח על מקרי אלימות.

ארה״ב דוגמאות לחקיקה

ארה״ב דוגמאות לחקיקה לגבי חובת דווח ניתן למצוא במדינות ארה״ב: בכל מדינות ארה״ב, למעט חמש, נחקקו חוקים המחייבים מוסדות רפואיים לדוח על מקרי אלימות קשה אשר כללו התנהגות עבריינית או תקיפה בנשק. במספר מדינות (כגון קליפורניה) מוטלת חובת דיווח על אלימות בין בני זוג על המוסדות הרפואיים. במדינות קנטקי וניו-מקסיקו יש חקיקה הנוגעת לחובת דווח על התעללות במבוגר אשר נוצרה על פי הדגם של חובת דווח על התעללות בקטין או חסר ישע . 

החוק בקליפורניה: חוק העונשין במדינת קליפורניה (סעיפים 11,1ן0- 11,1ן3.3) מתייחס באופן ספציפי לממסד הרפואי וחובת דווח על אלימות בין בני זוג. החוק (חוקים דומים הועברו במדינות נוספות בארה״ב: קולרדו, קנטקי, ניו-המפשייר, ורוד איילנד), דורש ממגישי טיפול רפואי לדווח למשטרה על כל מקרי הפציעה הנובעים מאלימות במשפחה בין מבוגרים. החוק מהווה תיקון לחוק העונשין הקיים, בסעיף הנוגע לחובת דיווח של מגישי טיפול רפואי לגבי פגיעות מכלי נשק, תקיפה חמורה או תקיפה מינית. התיקון קובע כי מגישי טיפול רפואי ידווחו למשטרה על כל המקרים בהם העניקו טיפול רפואי למבוגר שיש לו פגיעה הנחשדת או ידועה כתוצאה של ״התנהגות תוקפנית או מתעללת״. סעיפי החוק מגדירים מהי התנהגות תוקפנית ומתעללת ב-24 סעיפים שונים בינהם כלולים גם : התעללות או סיכון ילדים, התעללות בקשישים והתעללות בי/ בני זוג. החוק דורש כי המטפל הרפואי ידווח למשטרה בטלפון במהירות האפשרית ויגיש דו״ח בכתב תוך יומיים.

כיום, על פי החוק הישראלי, חובת דיווח על התעללות קיימת בשני מקרים: א.דווח ע״י כל אדם על התעללות בקטינים או חסרי ישע. ב. דווח של מוסדות רפואיים (בתי חולים או מרפאות חוץ) על מקרים של אלימות קשה שהגיעו לטיפול. חובת דווח על אלימות בין בני זוג על פי חוק אינה קיימת ויש א= צורך בהסכמת האישה או הקורבן לדווח בכדי לא לעבור על חוק הפרטיות. במרבית מדינות העולם אין חובת דווח על פי חוק, אולם המסמך מציג שתי דוגמאות לחקיקה: ממדינת קליפורניה ומדינת קנטקי מארה״ב. החקיקה במדינת קליפורניה מטילה חובת דווח לגבי אלימות בין בני זוג על הגורמים הרפואיים המטפלים, ואילו החקיקה במדינת קנטקי מטילה את חובת הדווח לגבי אלימות בין בני זוג על כל אדם בדומה לחובת הדווח על התעללות באדם חסר ישע .

תופעת האלימות בין בני זוג היא תופעה חברתית מורכבת הקיימת זמן רב. אחת הבעיות הנובעות ממנה היא תופעת ה״אי -דווח״ של הסובבים על מקרי אלימות בין בני זוג. אחת הדרכים לנסות לפתור את התופעה היא ע״י הטלת חובת דווח על כל אדם ובעיקר על ידי הסביבה הקרובה למוקד האלימות. הצעת החוק של חה״כ יעל דיין, זהבה גלאון ואחרים: הצעת חוק העונשין (תיקון -חובת דווח על אלימות נגד בני זוג ) , נועדה לתקן את המצב החוקי הקיים ולהטיל את חובת הדווח הקיימת לגבי תקיפה או התעללות בקטין או חסר ישע גם על מקרים של אלימות בין בני זוג. מטרת מסמך זה היא לסקור את המצב החוקי הקיים בארץ לגבי חובת דווח על אלימות בין בני זוג ולבדוק דוגמאות של חקיקה מקבילה בעולם .

 

בישראל חובת דווח לגבי אלימות קיימת כיום בשני מקרים:

1) לפי חוק העונשין  קיימת חובת דווח על תקיפה או אלימות, נגד קטין או חסר ישע, במקרים הבאים: א. במידה ולאדם יש יסוד סביר לביצוע עבירה בקטין או חסר ישע ע״י האחראי עליו[1], יש עליו חובה לדווח לפקיד סעד או משטרה. העובר על הוראה זו - דינו שלושה חודשי מאסר. ב. בעלי מקצועות טיפוליים-רפואיים: רופא, אחות, עובד סוציאלי, עובד שירותי רווחה, שוטר, פסיכולוג, קרימינולוג , או עוסק במקצוע פרה- רפואי שעקב עיסוקו או מקצועו היה לו יסוד סביר לחשוב כי התבצעה עבירה בקטין או בחסר ישע - חובה עליו לדווח על כך בהקדם האפשרי לפקיד סעד או למשטרה. העונש לעובר על הוראה זו הוא מאסר לשישה חודשים.

2) לפי תקנות בריאות העם (הודעה על חשש אלימות) תשל״ו- 1975, במידה והתעורר אצל האחראי על קבלת חולים[2] חשד כי אדם פצוע, חסר הכרה או מת שהגיע לבית חולים, היה מעורב במעשה אלימות מוטלת עליו חובה לדווח לתחנת המשטרה הקרובה. במידה והחשש התעורר אצל רופא מטפל או בהעדרו אצל האחות, חובת הדיווח היא למנהל בית החולים, אשר ידאג לדווח לרשויות. החובה חלה על אחיות ורופאים בחדרי מיון, במחלקות האשפוז ובמרפאות החוץ של בית החולים.

משתמע משתי הוראות חוק אלו כי : 1) אין חובת דווח גורפת וספציפית לגבי אלימות בין בני זוג (בשונה מחובת דווח על קטינים וחסרי ישע) 2) חובת הדווח של הממסד הרפואי : א) חלה רק על בתי חולים ולא על מרפאות או רופאים בקהילה. ב) נוגעת רק לגבי נשים שמגיעות לבית החולים באופן ישיר וברור כתוצאה מאלימות.

יתרה מכך, במקרה בו אשה מגיעה לבית חולים שלא בעקבות אלימות ומתעורר חשד לאלימות בין בני הזוג יש איסור על דווח ללא הסכמתה, כיון שחלה על מידע זה חובת סודיות, על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א -1981. אומנם קיימת בחוק הגנת הפרטיות הגנה מפני תביעה פלילית או אזרחית למי שמפר את חובת הסודיות ומתלונן על אלימות כלפי אישה א= שלא בהסכמתה , אך עדיין סעי= זה אינו מהווה חובת דווח על אלימות בין בני זוג.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

הצעת חוק העונשין (תיקון - חובת דווח על אלימות נגד בני זוג) ,  חה״כ יעל דיין 

תקנות בריאות העם (הודעה על חשש אלימות)

גל, נ'. אלימות נגד נשים: נורמה או סטיה? תל אביב: הקיבוץ המאוחד.

 

 Bauer, Heidi "Culture and Medicine: California s mandatory reporting of Domestic violence injuries: Does the law too far or not far enough?" Western Journal of Medicine, Vol 171,2

Hyman, Ariella. Schillinger Dan. "Laws mandating reporting of domestic violence : do they promote patient well being" The Journal of American Medical Association , June 14

 

 Bauer, Heidi  "Culture and Medicine: California s mandatory reporting of Domestic violence injuries: Does the law too far or not far enough?" Western Journal of Medicine, Vol 171,2

Hyman, Ariella. Schillinger Dan. 2014 "Laws mandating reporting of domestic violence : do they promote patient well being" The Journal of American Medical Association , June 14

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות