עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית ביטוח סיעודי, ביטוח בריאות ממלכתי בסיעוד בראי חוק כבוד האדם וחירותו, השוואה ביטוחים סיעודיים ממשלתיים בעולם (עבודה אקדמית מס. 5758)

‏290.00 ₪

44 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 5758

 
עבודה אקדמית ביטוח סיעודי, ביטוח בריאות ממלכתי בסיעוד בראי חוק כבוד האדם וחירותו, השוואה ביטוחים סיעודיים ממשלתיים בעולם

השאלה המרכזית בעבודה

עד כמה המדינה אחראית לכל אזרח כולל סיעוד עד סוף דרכו או האם קיימת למדינה חובה שכזו?

תוכן עניינים

מבוא

חובת המדינה כלפי האזרח

חובות כלליות

נאמנות לאינטרס הציבורי ואיסור ניגוד אינטרסים

פעילות גלויה וחובה למסור מידע לציבור

הגינות וסבירות בקבלת החלטות

החלטות ציבוריות וזכויות הפרט

החובה לשמוע את האזרח

חובה להשיב על פניות וחובת ההנמקה

התנהגות בעלי תפקידים ציבוריים

חובת התנהגות הולמת

חובותיה של קופת החולים

המדינה כמדינה בפעולותיה 

שיקולים להטלת חובת הסיעוד על המדינה ותוצאותיהם מבחינה כלכלית / חברתית 

הזכות לקיום בכבוד

חוק ביטוח בריאות ממלכתי

חוק ביטוח בריאות ממלכתי ושאלת הרגולציה

הסדרה - קביעת כללים לפעולתן של קופות החולים

היבטים ארגוניים-משקיים

זכויותיו של המבוטח

“הביטוח המשלים"

משפט משווה לבריטניה , דרא"פ , ארה"ב 

מודל מוצע על ידי המחוקקים והשוואה בין יתרונות לחסרונות בהצעות 

חוקים ספציפים לסיעוד והגנה על קשישים

חוקים מגינים בעלי התייחסות ספציפית לקשישים

דעה אישית וסיכום 

 

עבודה זו תעסוק בביטוח בריאות ממלכתי בסיעוד בראי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו[1].

השאלה המרכזית בעבודה

עד כמה המדינה אחראית לכל אזרח כולל סיעוד עד סוף דרכו או האם קיימת למדינה חובה שכזו?

זכויות חברתיות קונקרטיות , כלכליות , ביטוח בריאות ממלכתי, כולל סיעוד ?

כללי : תיאור המצב הקיים בתחום חוק הסיעוד, נזקקים מול צורך, כח אדם ישראלי ו/או עובדים זרים , מקורות מימון – עצמי ו/או חברות ביטוח ו/או משרד הבריאות או הרווחה.

 שאלות משנה

מבחינה אתית / כלכלית : האם זה נכון לגבות מיסים מצעירים עבור המבוגרים?

 האם נכון לחייב את הצעירים לצבור כספים לטובת ביטוח סיעוד?

 בשלב הנוכחי ( שלב הביניים) מי יממן את מי שאין לו ביטוח סיעודי?

 מערכת הבריאות בישראל מבוססת מיסוי , מצב שיוצר עיוות בחלוקת

 הנטל. האם זה נכון לשנות את שיטת המיסוי לפר נפש?

בעניין חוק הסיעוד יש גם שאלה האם זה דמוקרטי ומידתי שהצעירים יממנו את הקשישים ואם זה יעמוד בחוק יסוד זכות לקניין

 

זכויות הקשישים הם חלק מזכויות האדם שמטרתן להגן על קשישים מפני אפליה.

סוגיות נפוצות בנושא זכויות הקשישים הן:

אפליה בשוק העבודה הקשורה לגיל, למשל - פרישה מוקדמת בכפייה.

היעדר גישה לטיפולים רפואיים בגלל גיל או בגלל מגבלות הקשורות לגיל.

תפיסות חברתיות של יכולת או נכות עקב גיל.

התעללות בקשישים: חשיפה לפגיעה או התעללות פיזית, ניצול כלכלי, פסיכולוגי, חברתי או סקסיסטי בגלל מגבלות הקשורות לגיל.

במדינת ישראל קיימים חוקים שנועדו להתמודד עם מקרי התעללות בקשישים, אך לא קיימת מערכת הגנה חוקית כוללת לאוכלוסיית הקשישים. חוקי הגנה ייחודיים לקשישים חוקקו במספר מדינות, בהן ארצות הברית והודו. בסין נחקק חוק המחייב אזרחים לבקר בתכיפות הורים מזדקנים בבית משפחתם. ובארה"ב הקימו עמותות והעמידו מלגות סטודנטים ללימוד קשישים שימוש בסלולרים חכמים ומחשבים. [1]

העמדה המשתקפת בעבודה זו, כמעט לכל אורכה, תומכת בחיזוק המערך הרגולטורי הכולל - הן במישור קביעת הכללים המחייבים והן במתן כלים יעילים לאכיפתם. עמדה זאת נסמכת, במקרים מסוימים, על התרשמות מן הניסיון המעשי שנצבר, ובמקרים אחרים - על הבנה, הנגזרת מהגיונם של דברים, כי החוק, כל כמה שיהיה מפורט וינסה להגדיר במדויק את מערך הזכויות והחובות בקשרי הקופה עם מבוטחיה, אינו מסוגל להתמודד עם הדילמות שיישומו מעורר ללא מערך משלים של “ארגז כלים" רגולטורי, שיהווה ראש–גשר מן החוק עצמו אל החיים.

מעבר לעניין שמעורר הדיון בהיבטים התיאורטיים המייחדים את תחום הרגולציה ביחס לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, דומה כי יש חשיבות מעשית רבה לעצם העיסוק בתחום: העיסוק בזכות לבריאות, מהיבטיה העיוניים או החוקתיים, הוא חשוב מאוד, אך זכות זאת לא תהיה שלמה, או משמעותית, אם ייווצר פער גדול מדי בין הצהרת הכוונות שהחוק מבטא לבין ביטוייה היומיומיים. האמירה המפורסמת כי הסעד הולך אחר הזכות, ולכן משני לה, היא נכונה מבחינה תיאורטית, אך מתעתעת מבחינה מעשית, שכן אין חשיבות רבה לזכות שאינה נאכפת באופן אפקטיבי. צמצום הפער בין היקף הדיון הציבורי או האקדמי בסוגיות הקשורות לרגולציה לבין היקף הדיון בסוגיות הקשורות להגדרת הזכויות עשוי להוות בעצמו כיוון אפשרי לפתרון הפער בין שני אלה גם במציאות. מותר אפוא לראות בחיבור גם הזמנה להמשך דיון בסוגיות שהוא מעלה. 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

אהרון ברק כבוד האדם הזכות החוקתית ובנותיה (נבו) 

אורי זילברשייד, שוויון חברתי? לא בחוקתנו, הוצאת שוקן


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת