עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון מיתוס הצבר בסרטים ישראליים העוסקים במתנחלים (עבודה אקדמית מס. 5743)

‏290.00 ₪

58 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 5743
סמינריון מיתוס הצבר בסרטים ישראליים העוסקים במתנחלים


שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי מיתוס הצבר בסרטים ישראליים העוסקים במתנחלים?

תוכן העניינים

 

1. פתח דבר.............................................................................................. עמ' 3

2. מבוא : ................................................................................................ עמ' 5

א. מיתוס הצבר בקולנוע

ב. החיבור בין מיתוס הצבר לאידיאולוגיה המתנחלית

3. תולדותיה של דמות הדתי-מתנחל בקולנוע הישראלי................................. עמ' 14

4. "ההסדר"............................................................................................. עמ' 17

עיצובן של דמויות המתנחלים בסרט

מבנה הסרט – מגאולה לחורבן

העימות עם מיתוס הצבר בסרט

דוגמאות נוספות להופעת מיתוס הצבר בסרט

הנוף והגיאוגרפיה של הסרט

מרכיבי הפולחן הצברי בסרט

קונפליקטים ערכיים

ביקורת על הסרט בחברה המתנחלית

"ההסדר" - סיכום

 

5. "מדורת השבט"..................................................................................... עמ' 34

עיצוב דמויות המתנחלים בסרט

העימות עם מיתוס הצבר בסרט

ביקורת על הסרט בחברה המתנחלית

"מדורת השבט" - סיכום

 

6. "פרשת רות".......................................................................................... עמ' 46

עיצוב דמויות המתנחלים בסרט

העימות עם מיתוס הצבר בסרט

"פרשת רות" – סיכום

 

7. דיון ומסקנות......................................................................................... עמ' 55

8. ביבליוגרפיה........................................................................................... עמ' 57

 

במסגרת העבודה נחקר הנושא 'המתנחלים בקולנוע הישראלי'. נקודת המוצא שלי בבחירת נושא העבודה היתה תפיסה של המתנחלים כציבור שמהווה כיום אחד מן ה'אחרים' בחברה הישראלית, ובהתאמה לכך אף בקולנוע הישראלי. תוך כדי הצפייה בסרטים הרלוונטיים, ואיסוף החומר לעבודה, התגבשה אצלי התובנה כי הסרטים מתעמתים עם מיתוס הצבר, באופן שכסטודנטית לקולנוע וכמתנחלת לשעבר בעצמי, בלט לי מאוד לעין.

כמתנחלת וכחניכה בסניף בני-עקיבא בהתנחלות בה גדלתי, הקטע הנ"ל מאת אפרים קישון, וכמוהו טקסטים נוספים – והרבה מעבר לכך מסרים בלתי פורמליים שאינם מופיעים בשום טקסט כתוב – היוו עבורי בסיס אידיאולוגי. גיבורי הציונות, חומה ומגדל, הפלמ"ח – כל אלה היו חלק חי ופועם מילדותי והתבגרותי, אף מבלי שידעתי לכנות זאת בשם האקדמי 'מיתוס הצבר' ולעמוד על המסרים המשתמעים מכך. דווקא משום כך, רציתי מאוד לחקור את הנושא בכלים האקדמיים המצויים בידי כיום.

 

שאלת המחקר שלי היא, אם כן, כיצד מתעמתים הסרטים הישראליים של שנות האלפיים העוסקים במתנחלים, עם מיתוס הצבר, ומהן המשמעויות העולות מתוך העימות הזה. האם הסרטים מאמצים את גישת הקולנוע המוקדם – תקופת הריאליזם הציוני – ומשליכים את המיתוס על ההתנחלות והמתנחלים, או את גישת הקולנוע הפוליטי של שנות ה-80, המבקרת את המיתוס ועורכת עליו פארודיה, ואולי הם יוצרים סינתיזה מסויימת בין הגישות?

 

בספר הקורס, מעידה גרץ על עצמה כי היא משתמשת במה שהיא מכנה 'קריאה חתרנית' של הטקסטים על מנת לדלות מתוכם את המשמעויות המצויות מתחת לפני השטח, בסב-טקסט של הסרטים. עבודתי משתמשת אף היא, בחלק מן המקרים, ב'קריאה חתרנית' של הטקסטים, ומוצאת בהם משמעויות שללא כל ספק נעלמו מעיניהם של יוצרי הסרטים, אך דווקא משום כך יש להם חשיבות. הקישורים שנעשים במכוון על ידי היוצרים, בין מרכיבים של מיתוס הצבר לבין מפעל ההתנחלות הם מרתקים, אך יותר מכך מרתקים הקישורים המצויים בתת-המודע של הסרטים, מתחת לפני השטח, ללא כוונה מוצהרת של יוצריהם.

שאלת המחקר מבוססת על מספר הנחות יסוד שחלקן טעונות הוכחה, ולצורך כך נכתבו שני מבואות לפני הטיפול בתכני הסרטים עצמם. הנחת היסוד הראשונה, המבוססת על טענה ידועה המחקר, היא כי מיתוס הצבר הלך ואיבד מכוחו לארוך תולדות הקולנוע הישראלי, וכי בשנות האלפיים (השנים בהם נוצרו הסרטים שינותחו בעבודה) הוא כמעט והתפוגג כליל. הנחת היסוד השניה היא כי ישנה זיקה מהותית בין מיתוס הצבר לבין האידיאולוגיה המתנחלית – ללא קשר לעולם הקולנוע – וכי זיקה זו משפיעה באופן ישיר או עקיף על יוצרי הסרטים העוסקים במתנחלים. הנחת היסוד השלישית היא שדמות המתנחל בקולנוע כמעט ולא היתה קיימת עד שנות האלפיים, אף על פי שמפעל ההתנחלות יצא לדרך כבר בשנות ה-70, ועל כן דמות המתנחל תיבחן לאורה של דמות הדתי בקולנוע.

 

למיטב ידיעתי, נושא זה – בכל הנוגע לתחום הקולנוע - מעולם לא נחקר בעבר, ועל כן – בהיותה מקורית - ייתכן כי יש פגמים מסויימים בתאוריה עליה מושתת מחקרי, אך ללא ספק מדובר בנושא מרתק הראוי להעמקה. סביר להניח להערכתי, כי יצאו לאקרנים בשנים הקרובות סרטים נוספים שיעסקו בהתנחלויות או במתנחלים, וניתן יהיה לבחון אז את תקפות התאוריה לגבי סרטים אלו.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

  1. אלדר, עקיבא וזרטל, עדית, אדוני הארץ: המתנחלים ומדינת ישראל , הוצ' דביר.
  2. אלון, אמונה, המראה המעוותת של מדורת השבט, בתוך ידיעות אחרונות, עמ' 3.
  3. אלמוג, עוז, הצבר – דיוקן, הוצ' עם עובד.
  4. אלקריב, יקיר, נשיקת אשת המתנחל, בתוך עיתון תל אביב.

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות