עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית בחינם, שופטים, ספר אקדמי שלם בחינם: ד"ר יעקב רוב: שופטי צד - צמצום עיוורונו של הצדק (עבודה אקדמית מס. 5702)

‏0.00 ₪

206 עמ'

ספר משפטי בחינם

עבודה אקדמית בחינם, שופטים, ספר אקדמי שלם בחינם:  ד"ר יעקב רוב:  שופטי צד - צמצום עיוורונו של הצדק

מובא במלואו ובחינם ספרו של ד"ר יעקב רוב (באדיבות המחבר, כל הזכויות למחבר)

שופטי צד - לצמצום עיוורונו של הצדק -במדינות מפותחות ובמדינות מתפתחות


מהדהדים דבריו של נשיא בית המשפט העליון בישראל )בדימוס( אשר גרוניס
שהתריע בשנת 2013 מפני שופטים מרירים ושחוקים. "פצצה מתקתקת" הגדיר
הנשיא את תסכוליהם. זו סכנה לציבור המתדיינים המאבדים אמון במערכת
השפיטה. לעתים, האזרח שאינו מורגל בהתחככות עם עולם המשפט, זוכה להלם
תרבות. כפי שנהוג במדינות רבות בעולם קיים פוטנציאל חיובי לשילוב נציגי
הציבור כשופטי צד. אולם נראה שיש להעלות את מודעות השופטים שיש דברים
שניתן לעשות כדי להכשירם לכהונה בערכאות המשפטיות הפליליות . בעולם של
הטיות רבות בקבלת ההחלטות של שופטים ותלונות רבות של הציבור בישראל , אין
ספק לתועלת שאפשר להפיק מנציגי הציבור כשופטי צד במדינות מפותחות
ובמדינות מתפתחות. וזאת בתנאי שמשתפים אותם באופן אמיתי בהליך המשפטי.
יחד עם זאת יש להעלות את הקריטריונים למינוי שופטי הצד ולהכשירם כך שיהיו
מעורבים ממש בהליך השיפוטי . שופטי הצד כנציגים מן הציבור יתרמו את חלקם
בהביאם ידע , בצמצמם את הטיות השיפוט הרבות והאדרת הדמוקרטיה, בהביאם
את ניחוח השדה לבית המשפט. ממצאי שני המחקרים שמוצגים בספר זה ,
במדינת ישראל כמדינה מפותחת וברפובליקה של מולדובה כמדינה מתפתחת -
תומכים ברעיונות שמועלים בספר זה באופן מובהק. המטרה הייתה להעלות
נושאים נבחרים ולהאיר באור ירוק את עיני האמונים על הערכאה המשפטית .כמו
כן הצורך להפוך את מוסד שופטי הצד כנציגי הציבור והחברה בישראל לאפקטיבי ,
לשפר את תחושת הצדק של האזרחים בבתי המשפט בישראל ובעולם ולשדרג את
מערכת המשפט המפוארת של מדינת ישראל.
ISBN 978-965-572-207-9
72207 789655 9