עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון עבריינות מין חקיקה כגון מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (עבודה אקדמית מס. 5671)

‏290.00 ₪

33 עמודים.

סמינריון עבריינות מין חקיקה כגון מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה

תוכן עניינים

מבוא. 

חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין 

חקיקה נוספת.

הצעות חוק. 

הסתייגויות. 

. העלות התקציבית של הצעת החוק. 

הנחות מרכזיות בבסיס אומדן העלות התקציבית של הצעת החוק. 

אומדן העלות התקציבית של הצעת החוק. 

הנחות. 

אומדן העלות של העסקת סניגורים ציבוריים נוספים הנחות לאומדן העלות של העסקת סניגורים ציבוריים נוספים   

אומדן העלות.

. אומדן העלות של העסקת שופטים נוספים הנחות לאומדן העלות של העסקת שופטים נוספים.

מספר הדיונים שיתנהלו על הארכות. 

ביביליוגרפיה. 

נספח. 

חוק מגבלות על חזרתו של עברין מין לסביבת נפגע העבירה

 

חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, מבקש ליצור הסדרים אשר יאפשרו להגן על נפגע עבירה ולמנוע נזק נוסף שעלול להיגרם לו מהיתקלות תדירה בעבריין מין שפגע בו, בלי לפגוע במידה העולה על הנדרש בזכויותיו של עבריין המין.

 החוק מציע מנגנון אשר מאפשר להגביל את חזרתו של עבריין מין להתגורר או לעבוד בסביבת מקום המגורים או העבודה של נפגע אם סבר בית המשפט כי לנפגע העבירה עלול להיגרם נזק נפשי של ממש אם עבריין המין יתגורר או יעבוד בקרבת מקום מגוריו או מקום עבודתו.

שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה.

 

בכל שנה מורשעים בישראל כ-780 עבריינים (בגירים וקטינים) בעבירות מין, כ-200 מתוכם נדונים למאסר בפועל, בהם כ-150 הנדונים למאסר של למעלה משנה אחת. לפי הערכות המשרד לביטחון פנים כ-200 עברייני מין נדונים לעבודות שירות.

מהספרות המקצועית בעולם עולה כי שיעור הרצידיביזם (עבריינות חוזרת) שנצפה בקרב עברייני מין, על-פי נתונים רשמיים, הוא על-פי רוב בטווח שבין 10% ל-15% בתקופת חמש שנים מיום שחרורם, אך בתקופות מעקב ממושכות יותר נצפה שיעור רצידיביזם גבוה יותר. לדוגמה, ממחקרים בקנדה עולה כי שיעור הרצידיביזם בקרב עברייני מין לאחר 15 שנות מעקב הוא 24%. שיעור הרצידיביזם בקרב עברייני גילוי עריות הוא הנמוך ביותר, ואילו שיעורו בקרב אנסים ועברייני מין התוקפים ילדים מחוץ למשפחה הוא גבוה ביותר. נוסף על כך, יש לזכור כי אף שמחקרים רבים מצביעים על רמת רצידיביזם נמוכה יחסית בקרב עברייני מין, יש להתחשב בכך שהנתונים "האמיתיים" גבוהים מהסטטיסטיקה הרשמית, עקב התופעה של תת-דיווח על עבירות מין. יש הטוענים כי רמת הרצידיביזם בפועל גבוהה בעשרות אחוזים מהמידע שמדווח למשטרה.

 

ככלל, המשפט הפלילי הוא הכלי המרכזי להכוונת התנהגות וליצירת הרתעה אפקטיבית, אולם כשמדובר בעברייני מין ובפדופילים בפרט, יש צורך בכלים נוספים על מנת למנוע את ביצוע העבירות החמורות, או למצער, להקשות עליהם לשוב ולבצע עבירות.

 

חוק הגנה על הציבור מהווה צעד משמעותי וחיובי שעשה המחוקק הישראלי לשיפור יכולת המלחמה בעבריינות מין והגנה על הציבור מפניה. חוק זה נחשב ראשוני ומהפכני בישראל מבחינת טיב ההגבלות על חירויות הפרט ומבחינת כמותן[3]. למעשה עד לחקיקת החוק לא ניתן היה להגביל באופן נרחב חירותו של אדם אשר ריצה עונשו זה מכבר[4], לצורך מניעת ביצוע עבירות דומות נוספות על ידו על בסיס ספקולציות וחשש ולא ראיות פוזיטיביות.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

דרור אורטס־שפיגל ,״מושגים ראשוניים בהערכת מסוכנות לעברייני מין״, הסניגור 4, עמ' 124 

חגית לרנאו ונטע פת, ״האם חלה תמורה במדיניות הטיפול התרופתי של שב״ס בעברייני מין שפגעו בילדים?״, הסניגור 4 , עמ' 143

חגית לרנאו ואיילת עוז, ״למה אסור להתאהב בחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין - מבט ביקורתי״, הפרקליט נא. 

Michael C. Set , Ped philia and Sexual ffending Against Children: The ry Assessment and Interventi n.

 

Bhagwan A. Bahr & Kathryn L. Smith,, MD, Ped philia: Psychiatric Insights, Making Ped philes Take Their Medicine: 41 Family C urt Rev. 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות