עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון הימורים, לגליזציה בתחום ההימורים, צמיחת המשק או גורם מחולל פשיעה, פשיעה כלכלית (עבודה אקדמית מס. 5662)

‏290.00 ₪

28 עמודים

עבודה אקדמית מספר 5662
סמינריון הימורים, לגליזציה בתחום ההימורים, צמיחת המשק או גורם מחולל פשיעה, פשיעה כלכלית

שאלת המחקר

האם לגליזציה בתחום ההימורים הבלתי חוקיים, תהווה גורם מחולל פשיעה, יותר מאשר הזדמנות לפיתוח וצמיחת המשק?

תוכן עניינים

מבוא

פרק 1 - שוק ההימורים העולמי- תמונת מצב ולגליזציה בתחום

פרק 2 - שוק ההימורים הישראלי 

 2.1- שוק ההימורים המקומי- תמונת מצב בישראל

 2.2- לגליזציה בתחום ההימורים במדינת ישראל

פרק 3 - פשיעה כלכלית, פשע מאורגן ורמות פשיעה- הקשר להימורים

 3.1- פשיעה כלכלית ופשע מאורגן

 3.2- פשע ועולם ההימורים

פרק 4 - הקמת קזינו- טיעוני בעד ונגד

פרק 5 - דיון ומסקנות

רשימת מקורות

 

ענף ההימורים היה מאז ומתמיד ענף רווי הזדמנויות כלכליות. אולם, על-פי-רוב היו אלו הזדמנויות להתעשרות ולצבירת רווחים על ידי הפרט. מה שנחשב בעבר כפעילות בעלת אופי מפוקפק, נחשב היום על ידי קובעי מדיניות כמנוף לצמיחה עירונית ואזורית. מול בסיסי מס מצטמקים, תחרות פרועה מצד רשויות מקומיות סמוכות ותביעות גדלות והולכות מצד הציבור לשיפור רמת השירותים המקומיים, מספר גדל והולך של ערים ואזורים רואים בטיפוח ענף ההימורים דרך לגוון ולחזק את משקיהם, למשוך השקעות, לייצר הכנסות ותעסוקה ולהביא לפיתוח כלכלי בר-קיימא (ידין, 2018).

התהליך שבמהלכו הופכים ההימורים מוכרים ולגיטימיים בחברה יכול להתחיל עם פעילות תמימה בתחום ההגרלות. נתיב ההתפתחות מתחיל בדרך כלל בהגרלות חודשיות, המתפתחות להגרלות שבועיות ומשם להגרלות אוטומטיות מסוג "גרד וזכה". מאלה מתפתחים משחקי רולטה למיניהם ומכונות מזל, וממצב זה קצרה הדרך לבית הקזינו (ידין, 2018).

בישראל, תופעת ההימורים מקפלת בתוכה שני פרדוקסים: האחד בתחום הערכי והשני בתחום החוקי. בתחום הערכי- להמר זו פעילות שלילית, לא מכובדת, מנוגדת לערכי העבודה. מצד שני, זוכים משחקי ההימורים לפרסום בכל אמצעי התקשורת בנוסף לחשיפה טלוויזיונית השמורה לרוב לקידום נושאים בעלי חשיבות לאומית. בתחום החוקי- החוק לדיני עונשין אוסר משחקים או הגרלות אשר לגורל או למזל משקל רב יותר בקביעת ההצלחה בהם. יחד עם זאת, התירה המדינה הקמת שני גופים המשווקים הימורים באופן חוקי- מפעל הפיס ומועצת ההימורים בספורט (שפטל, 2018). מצב זה מעורר עניין בהיבטים חברתיים וכלכליים שונים של הימורים בישראל. עבודה זו באה לבחון את השפעת הלגליזציה של ההימורים בישראל, בדגש על הקמת קזינו בארץ. מטרת העבודה היתה לבחון האם הקמת קזינו תתרום לצמיחתו הכלכלית של המשק או שלחילופין תהווה גורם מחולל פשיעה. (לרנאו, 2016)

שאלת המחקר שנבחרה לשם ביצוע עבודת הסמינריון היא:

" האם לגליזציה בתחום ההימורים הבלתי חוקיים (קזינו) יכולה לתרום לצמיחת המשק או שהיא מהווה גורם מחולל פשיעה? "

השערת המחקר הנגזרת משאלה זו היא:"לגליזציה בתחום ההימורים הבלתי חוקיים, תהווה גורם מחולל פשיעה, יותר מאשר הזדמנות לפיתוח וצמיחת המשק".

הפרק הראשון בעבודה זו יתמקד במצב שוק ההימורים העולמי בדגש על לגליזציה במדינות שונות בעולם. הפרק השני ידון בתמונת המצב של שוק ההימורים במדינת ישראל ופעולות אשר נעשו בנושא הלגליזציה של ההימורים בארץ. הפרק השלישי מעלה לדיון את הקשר בין הימורים ופשיעה, בדגש על פשיעה כלכלית והפשע המאורגן ובודק האם קיימות הוכחות מחקריות לכך שהקמת קזינו תגביר את אחוזי הפשיעה. הפרק הרביעי בעבודה זו סוקר את טיעוני התומכים והמתנגדים להקמת קזינו במדינת ישראל. בפרק המסכם של עבודה זו אנסה לענות על שאלת המחקר ולבחון האם אוששה או הופרכה.

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר לשנת 2018, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2018)

גיל שפטל אחריות הקפידה במשפט הפלילי (הוצאת נבו, 2018)

לרנאו, חגית. עבריינות ואכיפת חוק. חיפה: הוצאת פרדס. (2016)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות