עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון שיתוף העובדים בקבלת החלטות בשיטות ניהול שונות, כמותני שאלונים שיתוף עובדים, קבלת החלטות (עבודה אקדמית מס. 5547)

‏290.00 ₪

32 עמודים

עבודה אקדמית מספר 5547
סמינריון שיתוף העובדים בקבלת החלטות בשיטות ניהול שונות, כמותני שאלונים שיתוף עובדים, קבלת החלטות

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי שיתוף העובדים בקבלת החלטות בשיטות ניהול שונות?

תוכן עניינים

מבוא.

פרק תאורתי 

המודל הקלאסי רציונלי 

מודל הרציונליות המוגברת – סיימון הרברט אלכסנדר סיימון 

תאוריות ניהול. 

הגישה המבנית. 

שאלת המחקר

השערת המחקר

ממצאים: מחקרים

השוואת יעילות דגמי קבלת החלטות רציונאליות ודגמי החלטות אינטואיטיביות במערכת החינוך, סאאיד בשארה וניבין בשארה.

שיטת המחקר

דפוסים של שיתוף עובדים.

דיון 

מגבלות המחקר. 

המלצות למחקרים בעתיד על סמך המגבלות. 

המלצות לפרקטיקה. 

סיכום

ביבליוגרפיה

 

סמינריון זה עוסק בשיתוף העובדים בקבלת החלטות בשיטות ניהול שונות. חוקרים שונים הגדירו את המושג "שיתוף עובדים" בהתאם לנקודת המוצא שלהם. בסקירה שלהלן נבחן הן את דעותייהם והן את מסקנותייהם של החוקרים העבר, וזאת לעומת החוקרים שעסקו בנושא בעשור האחרון וננסה לעמוד על מהות ההבדל ביניהם. (בהט, ליויתן, 2016)

 

Lewin ( 2011), אצל יפת מיכאלי ( 2009), נתן את התנופה למחקר בנושא שיתוף עובדים, והוא זה שבחן את השיתוף כאמצעי להתגברות על התנגדות לשינוי. הנחתו של Lewin היתה שאדם לא ישיג את המטרה כל עוד הוא מתנגד לה. ולפיכך, אם רוצים להטמיע שינוי ארגוני, או להציב לפרט מטרות שהסכמתו להן מוטלת בספק, יש לפעול קודם כל ליצירת הסכמה למטרה.

גם ארז וצנזה ( 2014), סבורים כי יצירת הסכמה למטרה נעשית באמצעות שיתוף עובדים. כאשר המטרה נקבעת ע"י הפרט עצמו, יש זהות בין המטרה לבין כוונת הפרט לממשה. אולם, כאשר אותה מטרה נקבעת ע"י גורם חיצוני אין בהכרח זהות בינה לבין כוונות הפרט. (קליין, 2018)

Dachler & Wilpert ( 2014), מתייחסים למטרות השיתוף. הם רואים בשיתוף עובדים דרך לשיפור חיי העבודה ע"י הגברת תהליכי ההומניזציה, למען הבטחת ביטוי נאות של האינטרסים של הפרט והארגון תוך הגדלת התפוקה והשגת מטרות הארגון. עפ"י גישה זו שיתוף עובדים יקטין בעיות של ניכור, תחלופה, העדרות וירידה בתפוקה.

Davis & Newstrom ( 2015), מתייחסים למרכיבי השיתוף. הם מגדירים שיתוף עובדים כמעורבות שכלית ורגשית של עובדים בקבוצה המעודדת אותם לתרום למטרות הקבוצה ולשאת באחריות משותפת למטרות אלו. לדעתם, שלושת המרכיבים החשובים בשיתוף הם: המעורבות, התרומה למטרות הקבוצה, והאחריות למטרות הקבוצה.

עפ"י א. שנער וע. ירקוני ( 2014), אנשים חשים מהר באמון הניתן בהם ע"י שיתופם בתהליך קבלת ההחלטות. ע"י כך הם משתחררים מחששות, נותנים אמון בזולתם ומשתחררות בהם אנרגיות לעשייה ויצירה.

עפ"י פיטר מ. סנג'י ( 2014), חזון משותף הוא הצעד הראשון ליצירת מצב שאנשים יתחילו לעבוד ביחד. הוא יוצר זהות משותפת. ולמעשה, תחושת מטרה, חזון וערכי תפעול משותפים בארגון – ואלו מהווים את רמת השיתוף הבסיסית ביותר.

ר. בן ישראל ( 2015), בהגדרתה הרחבה טוענת כי הגדרת המושג "שיתוף עובדים" הינה כוללנית, ומשום כך, צריכה להקיף כל דרך הנותנת ביטוי מעשי לשאיפת העובדים להגדיל את מעורבותם בתהליך קבלת ההכרעות החולשות על חייהם בעבודה.

הגדרה זו מתייחסת למעשה לשלושה אלמנטים מרכזיים, שאותם ניתן לבחון מאספקטים שונים, ואשר מהם נגזר מכלול שיטות השיתוף:

  • השיתוף - הוא דפוס היחסים שהתעצב בין העובדים לבין ההנהלה. ניתן להחליף את המונח "שיתוף" ביחידה התחבירית "הגדלת מעורבותם ונטילת חלקם".
  • תחום השיתוף - ההגדרה המקיפה ביותר תהיה "בהכרעות החולשות על חיים במקום העבודה".
  • עובדים - השימוש במונח "עובדים" מאפשר לקבוע מי הם המשתתפים שעליהם חל השיתוף. (קליין, 2018) 

שיטת המחקר:

המחקר בוצע באמצעות מדגם באמצעות שאלון. השאלון נבנה לצורך המחקר הנוכחי ותיאור מאפיינים ארגוניים והישגיים של בית הספר יסודי היפותטי (נגיהות) הממוקם במרכז הארץ. משתתפי המחקר היו 250 מורים ומורות מבתי ספר בעלי אופי שוני ברחבי הארץ.

איסוף ועיבוד הנתונים נעשה על ידי מבצעי המחקר, סאאיד בשארה וניבין בשארה. לצורך ביצוע המחקר נבנה שאלון אשר מציג שלושה פתרונות אפשריים לצורך שיפור הציונים במקצוע מתמטיקה(תוספת שעות לימוד בכתות הנמוכות, תוספת שעות לימוד בכתות הגבוהות או הדרכה מורים) ובנוסף כל משתתף מחקר עליו לציין מספר פרטים אישים כמו תפקיד בבית הספר, מיקום גאוגרפי, תואר אקדמאי וכו'.

ממצאים: נמצא כי המורים בעלי השכלה גבוהה יקצו יותר זמן לימוד לתלמידים בכתות הגבוהות (ד-ו), טווח המתאמים המובהקים הינם 0.15-0.17. נתון נוסף אשר נמצא הוא כי מורים בעלי וותק בעבודה גבוה בחרו במתן שעות נוספות לתלמידים בגתות הגבוהות , ד-ו טווח המתאמים המובהקים 0.13-0.16.

מצגת שיתוף עובדים קבלת החלטות פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

קליין נעמי, לא זה לא מספיק, תרגם מאנגלית: ברוך גפן, ספרי נובמבר, 2018.

ידין ש'. רגולציה חדשה: מהפכה במשפט הציבורי (2018, הוצאת נבו)

אברהם, ש'. בדיקת הקשר בין שיתוף עובדים בקבלת החלטות בארגון לבין ביצועי העובדים. אוניברסיטת בר-אילן.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת