עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית זכיינות, מנהל עסקים בשיטת הזכיינות, חוזה זיכיון, יתרונות וחסרונות זכיין (עבודה אקדמית מס. 5527)

‏290.00 ₪

27 עמ'

עבודה אקדמית זכיינות, מנהל עסקים בשיטת הזכיינות, חוזה זיכיון, יתרונות וחסרונות זכיין

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי זכיינות?

תוכן עניינים

מבוא. 

היסטוריה. 

זכיינות מהי?. 

חוזה זיכיון 

חסרונות וסכנות. 

הכשלון של נרי אבנרי, הבעלים של רשת המסעדות בזכיינות ״נרגילה. 

זכיינות בישראל. 

זכיינות בתחום האופנה. 

יתרונות. 

חסרונות. 

אתיקה בזכיינות. 

זכיינות חברתית. 

סיכום.. 

מקורות. 

ספרים ומאמרים

עיתונות. 

אנגלית. 

חקיקה אמריקנית. 

אתרים ומסמכי אינטרנט. 

 

בעבודה האקדמית מובא רקע על שיטת הזכיינות תוך התמקדות בסיכויים ובסיכונים ששיטה זו טומנת בחובה. כמו כן נסקרת תקנה פדרלית המסדירה את ענף הזכיינות בארה״ב ומובאים פרטים על יוזמה עכשווית להסדיר את הענף בישראל במסגרת קוד אתי.

שיטת הזכיינות היא מעין יצור כלאיים לניהול עסקי, המשלב היבטים של פעולת הקורפורציה ושל פעולתם של עסקים קטנים עצמאיים; עבור הלקוח ייתכן שייווצר רושם שסניפי רשת הזכיינות נתונים כולם בבעלות הרשת, אולם בפועל, במקצת הסניפים או ברובם, הבעלים והמנהל של הסניף הוא איש עסקים עצמאי (או קבוצת משקיעים עצמאית). כלומר, הזכיינים (מפעילי הסניפים) הם על פי-רוב בעלי עסקים קטנים. לעתים גם המזכים (הרשתות) הם עצמם בעלי עסקים קטנים המבקשים להשתמש בשיטת הזכיינות לשם התרחבות עסקית[1].

שיטת הזכיינות משמשת בקשת רחבה מאוד של תחומים, כגון עסקי הקמעונות למיניהם, תעשייה, מסעדות, תחנות דלק ומשרדי תיווך נדל״ן. על-פי המרכז לקידום זכיינות, בישראל פועלות כיום כ-250 רשתות בשיטת הזכיינות ב-37 תחומים, ונראה שהשימוש בזכיינות הולך ומתרחב. לשם השוואה, בארה״ב למעלה ממחצית בתי המסחר הקמעונאי פועלים בשיטת הזכיינות, ב-75 תחומים.

השכיחות הגוברת של השימוש בזכיינות ודאי קשורה בהתפשטותן של קורפורציות בין-לאומיות הפועלות בשיטת הזכיינות (למשל ״מקדונלדס״ חיבורACE). עם זאת, חשוב להדגיש כי זכיינות קיימת לא רק ברשתות ענק, אלא גם ברשתות קטנות שבהן מספר קטן של סניפים.

בדומה למדינות רבות אחרות בעולם המערבי, התקבל בישראל "קוד אתי לזכיינות". הקוד מנחיל סטנדרט התנהלות ראוי בין הרשת המזכה וזכייניה. הקוד האתי הישראלי מתבסס על עקרונותיו של קודי האתיקה לזכיינות האירופאים והאמריקאי. למרות שמדובר בקוד וולונטרי רשתות אשר חתמו עליו לקחו על עצמן לנהוג בהתאם לנורמות הקבועות בו.

בשנים האחרונות צץ הרעיון של יישום מוסד הזכיינות אף בתחום חברות העוסקות בקידום חברתי של אוכלוסיות חלשות, ובכך לפשט ולזרז את פתיחתם של עסקים חדשים. מספר רעיונות עסקיים כאלה כבר יושמו, כך בתחום ייצור סבון, שיווק מזון אורגני, אחזקת אקווריומים וניהול בתי מלון, בחברות המעסיקות נכים ואוכלוסיות חלשות.

דוגמה לזכיינות חברתית היא רשת המרכולים הגרמנית CAP Markte שלה כבר 40 מרכולים שכונתיים בגרמניה.

זכיינות היא שיטה ניהולית, שיווקית ועסקית, שבה חברה מזכה Franchisor מעניקה לזכיין Franchisee זכות, בדרך כלל לתקופה מוגבלת, לשימוש בסימני מסחר ובשיטות עסקיות מוכחות וזאת בתמורה לתשלומים אותם הזכיין מעביר למזכה מעת לעת, בדרך כלל תמורת אחוז ממחזור המכירות, תשלום חודשי קבוע, התחייבות לרכישת סחורה מהמזכה או מהרווח של הזכיין.חברות מזכות עשויות להציב לזכיין דרישות שונות לצורך קבלת הזיכיון, בהן: לימוד השיטות העסקיות, השקעות בפרסום, לימוד מיומנויות וקניית שירותים נילווים לעסק מן החברה המזכה. החברה המזכה אף עשויה לקיים ביקורות תקופתיות, או ביקורות פתע אצל זכייניה, כדי לוודא שאכן הם עומדים בתנאי הזיכיון. איעמידה בתנאי הזיכיון עלולה לגרום לאיחידוש הזיכיון, או לביטולו בטרם עת. [3]

עסק הפועל תחת הסכם זכיינות נקרא לעתים חנות רשת. בארצות הברית חלק ניכר מן המחזור העסקי הכולל נעשה בעסקי זכיינות. 

 המונח "זכיינות", כתיאור למערכת עסקית, עשוי לסטות מקווי המתאר המתוארים מעלה. כך לדוגמה, מפעיל מכונה אוטומטית למכירת דברי מזון עשוי להיות זכיין למכונות מסוימות, כולל סימן מסחר שלהן וחייב בתשלום אחוזים מן המחזור, אולם לימוד שיטה עסקית לא יהיה חלק מן הזיכיון שניתן לו. שיטה זו נקראת בשם "זכיינות מוצר" או "זכיינות סימן מסחר".

הסכם זכיינות יגדיר בדרך כלל את הטריטוריה שבה לזכיין קיימת בלעדיות כך שזיכיון נוסף לא ימכר בשטח זה וכן תוגדר המידה שבה הזכיין יקבל תמיכה מן החברה המזכה בלימוד שיטות עסקיות, בפרסום, בשיווק וכדומה. עיקר ההסכם יעסוק בהתחייבויותיו של הזכיין כלפי הרשת ובסקציות שיוטלו עליו במקרה ויפר את כל אחד מסעיפי ההסכם.

מצגת זכיינות, מנהל עסקים בשיטת הזכיינות, חוזה זיכיון, יתרונות וחסרונות זכיין

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

יהודה טרואן "ניהול עסקים בשיטת הזכיינות - סיכויים, סיכונים והסדרים" ממ"מ, הכנסת

ס' פרץ, ״זכיינות: המסלול המהיר אל הכסף או הימור״, גלובס, 17-16 

Issie Lapowsky . "How to Start a Home-Based Franchise". Inc. (magazine) Mansueto Ventures


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות