עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון עובדים זרים בענף החקלאות, תאילנדים, פלסטינאים, מהגרי עבודה, מבקשי מקלט חקלאים (עבודה אקדמית מס. 5519)

‏290.00 ₪

33 עמודים

עבודה אקדמית מספר 5519
סמינריון עובדים זרים בענף החקלאות, תאילנדים, פלסטינאים, מהגרי עבודה, מבקשי מקלט חקלאים

תוכן עניינים

 

מבוא

מדיניות הממשלה

עובדים בענף חקלאות

עובדים ישראלים בענף בחקלאות

מדיניות הממשלה בנוגע לעידוד ישראלים לעבוד בחקלאות

פיילוט לעידוד תעסוקת ישראלים בחקלאות

הכשרה מקצועית לעבודה בחקלאות

עובדים זרים בענף החקלאות

עלות העסקת עובד זר

עובדים פלסטינים בענף החקלאות

העסקת מבקשי מקלט

בעיות תעסוקה, יחסי עבודה והפרת זכויות עובדים בחקלאות

עובדים ישראלים

עובדים זרים

הרפורמה בשיטת ההעסקה בענף החקלאות

עובדים פלסטינים

מדיניות תעסוקה בחקלאות - ישראל ומדינות מפותחות

סיכום

ביבליוגרפיה

 

סמינריון זה נכתב לבחינת בעיית העובדים הזרים והוא עוסק במדיניות התעסוקה בענף החקלאות במדינת ישראל וביישומה. מטרת החיבור לבדוק את התמודדות עם צורכי כוח האדם בענף החקלאות, את המדיניות בנוגע לעובדים זרים בענף ואת ההשלכות של העסקת העובדים הזרים בענף.

למרות המדיניות הממשלתית הכוללת בתחום העובדים הזרים וההצהרות בדבר הצורך לצמצם את הישענות המשק הישראלי על עובדים זרים בשל השפעותיה החברתיות והכלכליות השליליות, מספרם של העובדים הזרים בחקלאות הלך וגדל בעשור האחרון. מגמה זו שונה מהמגמה בתחום הבניין והמלונאות ודומה למגמה בתחום הסיעוד (נזכיר כי בתחום הסיעוד אין מכסות להעסקת עובדים זרים). הממשלה אינה פועלת די הצורך לעידוד העסקת ישראלים בחקלאות, ומספרם בענף זה הולך וקטן[2].

ברקע מוצגים נתונים כללים על ענף החקלאות ועל המועסקים בו. בפרק הראשון מוצגים נתונים על כוח העבודה בענף החקלאות בפילוח לישראלים, לזרים, לפלסטינים ולמבקשי מקלט. הפרק השני עוסק בבעיות בתחום ההעסקה שעובדי החקלאות נתקלים בהם בפילוח האמור. בפרק השלישי מוצגים כלי מדיניות לעידוד העסקה בחקלאות שננקטו במדינות מפותחות. בסיכום החיבור מובאות מסקנות ונקודות שמצאנו לראוי לדון בהן וללבנן .

 

כבר בסוף שנות ה-60 החלו לא-ישראלים לעבוד בענף החקלאות. לאחר מלחמת ששת הימים החלו פועלים פלסטינים להיכנס לישראל כדי לעבוד בחקלאות. עם השנים גדל מספרם עד שהיו לחלק ניכר מהעובדים בענף. עם פרוץ האינתיפאדה הראשונה התעוררה בעיה של הגעה סדירה של עובדים פלסטינים לעבודה בישראל. ביות שהבעיה לא נפתרה אישרה הממשלה העסקה של עובדים זרים בענף. כמו בענף הבניין, גם בענף החקלאות הממשלה מאשרת מכסה של עובדים זרים. המכסה לשנת 2008 היא 28,500 עובדים זרים[4].

העובדים הזרים בענף החקלאות נכנסים לישראל באשרת עבודה לחמש שנים לפי מכסה. רובם באים מתאילנד. ארגוני החקלאים טוענים כי אין תחליף לעובדים הזרים בחקלאות בשל חוסר הנכונות של עובדים ישראלים לעבוד בעבודה חקלאית וחוסר הזמינות של עובדים ישראלים או פלסטינים באזורים מסוימים בארץ, כגון הערבה.

לינק למצגת אקדמית ספיציפית ב-99 שח

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

אדריאנה קמפ, רבקה רייכמן, עובדים וזרים, הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד

פרופ' איל קמחי, שישים שנות חקלאות בישראל: הישגים, קשיים ומבט לעתיד, "ניר ותלם", גיליון מס' 7

 גלעד נתן ,מרכז המחקר והמידע של הכנסת, תוספת למכסת העובדים הזרים בחקלאות

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת