עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית קבלני כח אדם (עבודה אקדמית מס. 55)

‏190.00 ₪

15 עמודים.

עבודה אקדמית מס' 55

סמינריון קבלני כח אדם

שאלת המחקר: 

כיצד באים לידי ביטוי קבלני כח אדם?

תוכן עניינים

מבוא. 

השאלה המחקרית. 

פס"ד הרשקוביץ. 

פסק-דין קיפניס – אגד. 

פס"ד חסן עליאה אלהרינאת – כפר רות ופס"ד חברת הבניה של הקיבוץ הארצי 

האם מוצדק לראות במעסיק דרך קבלן כ"א מעביד?. 

שאלת זהות המעביד והשפעתה על העובדים המועסקים בדפוס העסקה זה. 

סיווג חוזה העבודה האותנטי 

הקבלן כשלוחו של המשתמש.. 

מודלים המסבירים את ההשלכות והשפעה על הארגון בהעסקת עובדי כוח אדם.. 

חוזה עבודה מכוח התנהגות. 

פסיקה עדכנית. 

סיכום והצעה לרפורמה. 

ביבליוגרפיה. 

 

מיהו קבלן כ"א? לפי סע' 1 לחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כ"א:

"מי שעיסוקו במתן שירותי כוח אדם של עובדיו לשם עבודה אצל זולתו, לרבות לשכה פרטית כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, העוסקת גם במתן שירותי כוח אדם.

 

תנאים למתן רשיון לפי סע' 3 לחוק :

(1) בעלי החברה, או המנהל המועסק על ידיו, לפי הענין, הם בעלי ניסיון של לפחות שלוש שנים במתן שירותי כוח אדם או בניהול כוח אדם;

(2)בעלי החברה ימציא ערבות בנקאית או ערובה מתאימה אחרת למילוי חובותיו כלפי עובדיו: גובה הערובה לפי תקנה 3 לתקנות העסקת עובדים ע"י קבלני כ"א (ערובה) הינו 192060 ₪ או מחצית הוצאות בגין שכר העבודה (הגבוה מבינהם)

(3) בחמש השנים שקדמו לבקשת הרשיון לא הורשע מבקש הרשיון או ממלא תפקיד בכיר בעסקו בעבירה שיש עמה קלון, או בעבירה שמפאת חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לעסוק כקבלן כוח אדם.

(4)במידה ועפ"י התקנות יש צורך בבדיקת יציבות כלכלית : יש לעמוד בקיומם של תנאים אלו ובקיומם של תנאים פיסיים וסביבתיים נאותים.

 

תח


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏190.00 ₪

תוספות