עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון מיסים ארגוני פשיעה, ישראל והעולם, עבירות מס, מיסוי משפחות הפשע, עברייני מס (עבודה אקדמית מס. 5386)

‏290.00 ₪

39 עמודים

עבודה אקדמית מספר 5386

סמינריון מיסים ארגוני פשיעה, ישראל והעולם, עבירות מס, מיסוי משפחות הפשע, עברייני מס

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי ארגוני פשיעה בישראל ובעולם ועברות מס?

תוכן עניינים

מבוא

פשע מאורגן

ארגוני פשע

משפחות הפשע בישראל

אנשי ארגוני הפשע וחלקם במלחמת הכנופיות

ארגוני פשיעה בעולם ועבירות מס

ארצות הברית

ארגוני פשיעה בישראל ועבירות מס

אחרי מעצרים רבים שלא הובילו לכתב אישום: מאסר על מסים והלבנת הון

המודל הראוי למלחמה בארגוני הפשיעה

יישום חוק המאבק בארגוני פשיעה במשפט הישראלי

משפט משווה

ארה"ב:

חילוט:

USA Patriot Act 2001

סיכום

ביבליוגרפיה

 

בדו"ח מבקר המדינה בנושא המאבק בארגוני הפשיעה כך נכתב:

"היערכות רשות המסים: לצורך מילוי תפקידה במאבק בארגוני הפשיעה היה על רשות המסים, הכוללת את אגף מס הכנסה ואגף המכס ומס ערך מוסף[1] (לשעבר), להקים מערך חקירות ומודיעין מאוחד למאבק בארגוני הפשיעה שיפעל במסגרתה ולשפר את שיתוף הפעולה עם גופי האכיפה האחרים ובראשם המשטרה.

מימים ימימה דנו רשות המסים והמשטרה בדרכים לשיפור ולהרחבה של שיתוף הפעולה ביניהן במאבק בארגוני הפשיעה והתוו לשם כך מערך עבודה. בנובמבר 2005 אף החליטו מנהל רשות המסים דאז, מר איתן רוב, ומפכ"ל המשטרה דאז, רב-ניצב משה קראדי, להקים פורומים משותפים ולגבש תכניות עבודה, נהלים ויעדים משותפים. בתכנית העבודה של הרשות לשנת 2005 הוחלט לבצע שינויים ארגוניים בתחום המודיעין והחקירות ולהקים מערך מודיעין שיאחד את יחידות המודיעין של המכס ומס ערך מוסף עם יחידות המודיעין של מס הכנסה שיתמחה גם בארגוני הפשיעה.

במועד סיום הביקורת, עדיין לא הקימה רשות המסים את מערך המודיעין והחקירות החדש. זאת ועוד, למעט הקמת פורומים משותפים לא השלימו רשות המסים והמשטרה את היערכותן להגברת שיתוף הפעולה ביניהן. תקופה מסויימת פחתה הפעילות של רשות המסים במאבק בארגוני הפשיעה בשל סכסוך עבודה ברשות; המשטרה ורשות המסים לא הקימו מאז צח"מים משותפים חדשים לטיפול בארגוני פשיעה, ואנשי הרשות לא השתתפו בכוחות המשימה. כפועל יוצא, מרכיב משמעותי במאבק בתשתיות הכלכליות של הארגונים לא בא לידי ביטוי, דבר שפגם בתוצאותיו."


כל ניסיונותיהן של רשויות החוק האמריקניות לגבש כתבי אישום פליליים נגד אל קפונה עלו בתוהו, אולם אז נפלו לידי הרשויות, לגמרי במקרה, פנקסי החשבונות של ארגונו. משם, הדרך להאשימו בעבירות מס הייתה קצרה, וזה היה סופו. הוא הורשע בהעלמות מס ואי הגשת דוחות שומה, ונידון ל-12 שנות מאסר. הוא שוחרר במצב בריאותי קשה ולא שב לפעילות פלילית. לבסוף, אל קפונה מת.

בעבר הלא רחוק הורשע איתן חייא, "הסנדק" של עולם הפשע שהוגדר כראש המאפיה הישראלית בניו יורק, בעבירות מס ושל הלבנת הון[1]. על ריקו שירזי, שמוגדר יעד מרכזי של המשטרה, נגזר עונש כבד של שמונה שנות מאסר בגין עבירות מס והלבנת הון בהיקף של כ-24 מיליון שקלים.

 

כל אישום פלילי קלאסי שמפיק רווח, נחקר באוריינטציה של אכיפה כלכלית משולבת בהוראת הפרקליטות. מדיניות זו מקדם עו"ד יהודה שפר, המשנה לפרקליט המדינה העומד בראש המחלקה לאכיפה כלכלית. המשטרה עם רשות המיסים[2] והרשות לאיסור הלבנת הון מנסים להתחקות לא רק אחרי העבירה הפלילית, אלא גם אחרי הרכוש שהופק ממנה. פן נוסף הוא התמקדות במלביני ההון המקצועיים, אנשי כספים שבאופן שיטתי מאפשרים הסתרה ומרמה להלבנת הכספים.

רף הענישה עלה, גם אם עדיין לא מגיע לעונשים שמקובלים בארצות הברית.

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

מונדרר נ' חוק איסור הלבנת הון הוצאת "אוצר המשפט". (2018)

א' מרקוס אומנות הליטיגציה, הוצאת אוצר המשפט, 2017

יורם גבאי מערכת המסים של מדינת ישראל: סקירה ביקורת, הצעות

 

חסינה


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת