עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון הסדר מותנה, יחידת תובעים הסדר טיעון ללא כתב אישום, הסדרי טיעון, צדק מאחה, עסקאות טיעון, גישור פלילים, עסקת טיעון, עסקאות טיעון, סגירת תיק פלילי ללא הרשעה (עבודה אקדמית מס. 5377)

‏290.00 ₪

29 עמודים

10 אלף מילים

עבודה אקדמית מספר 5377

סמינריון הסדר מותנה, יחידת תובעים הסדר טיעון ללא כתב אישום, הסדרי טיעון, צדק מאחה, עסקאות טיעון, גישור פלילים, עסקת טיעון, עסקאות טיעון, סגירת תיק פלילי ללא הרשעה

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי הסדר מותנה- עסקת טיעון ללא כתב אישום?

תוכן עניינים

מבוא  

רקע חקיקתי

לשון החוק החדש  

מטרת ההליך 

הסדר טיעון קלאסי 

מאחורי הקלעים של החקיקה החדשה בדבר הסדר מותנה  

ביקורת שיפוטית על הסדרי טיעון והסדר מותנה  

יתרונות מוסד הסדר הטיעון וההסדר המותנה  

חסרונות מוסד הסדר הטיעון וההסדר המותנה  

צדק מאחה – התחשבות בקורבן בקביעת עונש הנאשם כסגירת המעגל התרפויטי 

פסיקה  

משפט משווה    

בריטניה  

ארה"ב  

קנדה  

סיכום  

ביבליוגרפיה  

נספח  

 

נדמה כי מבין החלופות להליך הפלילי, הסדר מותנה הוא החלופה השנויה ביותר במחלוקת.

מוסד הסדר הטיעון הקלאסי קשור מיסודו בשיטה המשפטית המשמשת בסיס לצמיחתו ועל כן הוא מביא לידי ביטוי את ההשקפה המשפטית הנהוגה בדבר חלוקת התפקידים שבין הגורמים המופקדים על אכיפת החוק - התביעה וביהמ"ש ושורשיו נעוצים בשיטה האדוורסרית. רק בשיטה שבה שני הצדדים, התביעה והנאשם, מביאים ראיות לביהמ"ש הרי הם גם רשאים לוותר עליהן ולהגיע להסכמים ביניהם. יתר על כן, מוסד הסדרי הטיעון יכול להתפתח בסביבה משפטית שבה רשאי התובע לשקול שיקולים של אינטרס הציבור בהעמדה לדין, ואף להציע לביהמ"ש את סוג ומידת העונש.  

‎הסדר טיעון הינו כאמור, הסכם בין תובע לנאשם, בו מתחייבת התביעה לוותר על חלק מהאישומים המיוחסים לנאשם, או להמירם באישום קל מזה שהואשם בו בתחילה, או לוותר לנאשם ויתור אחר המעניק לו הקלה בקשר לתוצאות המשפט, וזאת בתמורה להודית הנאשם בעובדות שיש בהן כדי להרשיעו.

חוק סדר הדין הפלילי מאפשר לרשויות התביעה החל ממאי 2013 להימנע מהגשת כתב אישום נגד חשוד ולסגור את התיק בעניינו, אם הוא יודה בביצוע העבירות המיוחסות לו ויקיים תנאים שנקבעו בהסדר. במקרה כזה, יירשם כי התיק נסגר בעילה של "סגירת תיק בהסדר", כאשר הפרת תנאי ההסדר תביא להעמדתו לדין של החשוד בעתיד. ​​​​

 בהסדר מותנה התביעה יכולה לחתום עם חשוד על הסדר מותנה כאשר:

מדובר בעבירה שהעונש המקסימלי עליה הוא פחות משלוש שנות מאסר העונש המתאים לחשוד, לדעת התובע, אינו כולל מאסר בפועל אין לחשוד רישום פלילי מחמש השנים שלפני ביצוע העבירה לא מתקיימים הליכים משפטיים פליליים אחרים נוספים בעניינו של החשוד מילוי תנאי ההסדר יענה על העניין לציבור.

רשימת התנאים שתובע רשאי לכלול בהסדר:

תשלום קנס למדינה

תשלום פיצוי לנפגע עבירה

התחייבות להימנע מביצוע עבירה

עמידה בתנאי תכנית שיקום

נקיטת פעולות לתיקון הנזק שנגרם עקב העבירה או למניעת ביצוע עבירה (מכתב התנצלות והשבת חפץ לנפגע, התחייבות שלא להיכנס למקום או לא להיות בקשר עם אדם, התפטרות, פסילת רישיון נהיגה, הפקדת כלי ירי ועוד)

ההסדר יכיל בין היתר את:

הודאת החשוד בעובדות המהוות עבירה

התנאים שעל החשוד למלא

התקופה שנקבעה לקיום תנאי ההסדר, והדרכים בהן יוכיח החשוד שמילא אחריהם.

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

אורן גזל אייל ״התפתחויות במשפט הפלילי המהותי והדיוני 2014-2016" דין ודברים ט תשע"ו (2017)

אסף פורת "אחריות פלילית בגין רשלנות – קשיים והצעות לפתרון" ספר אדמונד לוי – קובץ מאמרים לכבודו של השופט אדמונד לוי, 529 (אוהד גורדון עורך, 2017).

Wikipedia the free encyclopedia licensed under CC-BY-SA


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות