עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון דואר - הפרטת הדואר תאגוד רשות הדואר, הפרטה ופתיחת שוק הדואר לתחרות (עבודה אקדמית מס. 5312)

‏290.00 ₪

20 עמודים.

סמינריון דואר - הפרטת הדואר תאגוד רשות הדואר, הפרטה ופתיחת שוק הדואר לתחרות


שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי תאגוד רשות הדואר ופתיחת שוק הדואר לתחרות?

תוכן

מבוא.

מהי הפרטה. 

יתרונות וחסרונות לתהליך הפרטה. 

יתרונות לתהליך הפרטה

השפעת הפרטה על עובדים ויחסי עבודה

הפרטת ותיאגוד רשות הדואר. 

שוק הדואר בישראל - נתונים מרכזיים

השפעת התאגוד ופתיחת השוק לתחרות על איכות שירותי הדואר, על מחיריהם ועל סוגיהם

איכות.

מחיר. 

בנק הדואר. 

דיונים במצב הדואר וועדות.

תלונות כנגד תפקוד לקוי של הדואר. 

מבנה ארגוני. 

יחידות המטה 

יחידות שירות ורווח. 

סיכום.

ביבליוגרפיה. 

 

סמינריון זה עוסק בתאגוד רשות הדואר ובפתיחת שוק הדואר לתחרות. ב-1 במרס 2006 הפכה רשות הדואר לחברה ממשלתית - ״דואר ישראל בע״מ״. המעבר ממעמד של רשות למעמד של חברה הוא רק צעד אחד בשרשרת של רפורמות שנועדו לפתוח את שוק הדואר הישראלי לתחרות. מטרת הסמינריון להציג את מצב חברת דואר ישראל כיום, את תוכניותיה לעתיד, את מצב התחרות בשוק ואת ההשלכות האפשריות של השינויים המתחוללים בו.

בעשורים האחרונים עוברת כלכלת מדינת ישראל שינויים מרחיקי לכת. אחד התחומים הבולטים ביותר במסגרת תהליכים אלו היא העברה או מכירה של חברות ומפעלים שהיו בידי המדינה או המגזר הציבורי עד לאותו זמן לידיים פרטיות (המגזר הפרטי). התהליך בכללו מכונה הפרטה. לעתים מתבצעת ההפרטה בשלבים: תחילה מוכרת המדינה חלק מהבעלות בגוף המופרט, והמשך תהליך המכירה מתבצע במועד מאוחר יותר. הפרטה עשויה לתרום להגברת התחרות (כאשר היא מלווה בביטולו של מונופול ממשלתי), ובעקבותיה לגידול ביעילות. ההפרטה היא תהליך בעל השלכות כלכליות ועסקיות מרחיקות לכת אולם יש לה גם השלכות משמעותיות ביותר על מעמדם של העובדים באותם גופים, שכרם, תנאי העסקתם והזכויות הסוציאליות שלהם.

 

עובדים רבים מאמינים כי ההפרטה גורמת לירידה בתנאים הסוציאליים שלהם ובארה''ב לדוגמא עובדים ואירגוני עובדים רבים התנגדות להפרטה מתוך טענה שבסקטור הציבורי עתידם בטוח יותר (Fernandez) , אולם ע"פ מחקרים שהתבצעו ע"י החוקר הנ"ל לא הוכיחו בצורה חד משמעית שאכן חלה הרעה במצב העובדים לאחר ההפרטה.

ע"פ מחקרו של ניתן להסיק שאף מעסיקים/משקיעים אף העלו את רף התנאים והשכר לאחר ביצוע הפרטות בניגוד לחברות ממשלתיות.

 

יש מקום לבחון את התועלת הצפויה של תהליך התאגוד ואת השלכות התחרות בשוק גם בכל הנוגע לסוגיות האלה :

• איכות השירות לאזרח: חשש לפגיעה באיכות השירות בשל סגירת סניפים שאין להם ״הצדקה כלכלית״, שינוי שעות הפעילות בסניפים והגדלת מספר הלקוחות בסניפים שיפעלו. שינויים אלו עלולים לגרום להארכת ההמתנה ולהביא לצמצום מגוון השירותים שיינתנו בסניפים. פירוש הדבר הוא פגיעה בשירות האוניברסלי. במדינות בעולם המערבי אשר נעשו בהן שינויי רגולציה פחת מספר העובדים והסניפים של חברות הדואר.

• מחיר השירות: כאמור, תעריפי שירותי הדואר עלו לאחרונה, והם עתידים לעלות עוד בשל דרישת החברות הפרטיות הפעילות כיום בשוק הדואר ואלו האמורות להיכנס אליו. עולה השאלה - האם נדרש והאם אפשר לפקח על מחירי שירותי הדואר, ומהי התועלת של הפרטת השוק לצרכן. במדינות בעולם המערבי אשר נעשו בהן שינויי רגולציה עלו מחירי שירותי הדואר בעשרות אחוזים.

• שירותי בנק הדואר : יש חשש לפגיעה באופי האוניברסלי של שירותי בנק הדואר בשל סגירת יחידות דואר וגביית עמלות על שירותי הבנק. מנגד, יש סיכוי שתגדל התחרותיות במשק ויתרחב השירות בפריפריה בכלל הרחבת מגוון הפעולות של בנק הדואר.

• יכולתה של חברת דואר ישראל להתמודד כשחקנית שווה בשוק הדואר. בשל היותה מחויבת לשירותים אוניברסליים במקביל לאובדן המונופול על תחומי שוק שסבסדו את השירות האוניברסלי. מבחינת חברת הדואר החברה מאבדת בתהליך את ״שוק הקצפת״ ונשארת מחויבת למתן שירותים לא רווחיים .

• מעמדם של עובדי חברת דואר ישראל בע״מ והסוכנים עקב השינוי המבני.

מצגת ספיציפית פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

טרקל. ע. . בחינת השפעת ההפרטה על ביצועי חברות בישראל. חיפה: אוניברסיטת חיפה.

פלג, אייל.  ההפרטה כהצברה גופים מופרטים במשפט הציבורי. הוצאת רמות, אוניברסיטת תל אביב.

אופיר דור, דואר ישראל בסכנת סגירה? יש לו מה ללמוד מגרמניה ושווייץ

 

Bruno E. Viani Public Choice  Monopoly rights in the privatization of telephone firms.

Volume 133, Numbers 1-2 / October, 171-19

Sergio Fernandez, Craig R. Smith . Looking for Evidence of Public Employee Opposition to Privatization – an empirical Study with Implications for Practice. Review of Public Personnel Administration, Vol. 26, No. 4, 356-381

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת