עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון מוגבלויות, שיוויון הזדמנויות בעבודה, תקרת זכוכית בפני אנשים בעלי מוגבלויות, ישראל, ארה"ב, אירופה, הקלות ביטוח לאומי מיס (עבודה אקדמית מס. 5279)

‏290.00 ₪

42 עמודים

עבודה אקדמית מספר 5279

סמינריון מוגבלויות, שיוויון הזדמנויות בעבודה, תקרת זכוכית בפני אנשים בעלי מוגבלויות, ישראל, ארה"ב, אירופה, הקלות ביטוח לאומי מיס

שאלת המחקר

האם המגמה העולמית להעסקת אנשים מוגבלים מוכיחה את עצמה ואיפה ישראל ממוקמת במגמה העולמית ?

תוכן עניינים

תקציר

מבוא   

הגדרות ותבחינים     

אפליה 

סטראוטיפים 

אנשים עם מוגבלות   

מוגבלות פיזית           

מוגבלות ראיה

מוגבלות שמיעה         

מוגבלות נפשית          

מוגבלות שכלית התפתחותית           

סטטיסטיקה  

חוקים 

חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה - ישראל    

הצעות חוק והחלטות ממשלה בנוגע לתעסוקת מבוגרים  

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות     

עקרון יסוד     

איסור הפליה בתעסוקה        

גוף ציבורי שהוא מעסיק ציבורי גדול          

חוקים בעולם 

ארה"ב

האיחוד האירופי       

חשיבות העבודה בחיי האדם           

סיכום ודיון    

העסקת עובדים עם מוגבלות בעולם 

מוגבלים בעולם          

סיוע ממשלתי למעסיקים     

הסובסידיה    

הקלות בתשלומי ביטוח לאומי ומיסים     

 

קיימת מגמה הולכת וגוברת של העסקת אנשים עם מוגבלויות, כאשר 19% מהמעסיקים וכ53% מהחברות הגדולות מעסיקים לפחות עובד אחד עם מוגבלות. יחד עם זאת חלק ניכר מהאנשים עם מוגבליות שהינם בגיל העסקה אינם מועסקים,למרות שכ80% מהם כן היו רוצים לעבוד בהווה או בעתיד

 (McGaughey ,2018)

אחת הסיבות לאחוזי ההעסקה הנמוכים נובע מחוסר ודאות או הכרות של המעסיקים עם יכולות של אנשים עם מוגבליות, דעות קדומות, אפליה וחששות. לגבי הצורך בפיקוח וביצוע התאמות. בנוסף ,נמצא כי למרות שעל פי רוב, המעסיקים מרוצים מהביצועים של אנשים עם מוגבלות, עדיין קיימת מוטיבציה נמוכה להעסיק אותם( Domzal et al., 2008) .

בעבודה זו סקרתי את חשיבות העבודה בחיי האדם, את היבט החקיקה שהתפתחה מחקיקה סוציאלית לחקיקת זכויות .

כאשר שאלת המחקר מה המגמה העולמית והאם המגמה העולמית להעסקת אנשים מוגבלים מוכיחה את עצמה ואיפה ישראל ממוקמת במגמה העולמית ?

השערת המחקר :ככל שתנאי העסקה (ההנגשה) המודעות והרצון להעסיק מוגבלים תגדל יחד עם הטבות והקלות מהמדינה ,שילוב אנשים בעלי מוגבלויות תשא פרי .

 

ואכן המסקנה שעולה מעבודתי הינה ,ישנו קשר חיובי גבוה בין ההתאמות שהחברה עושה למען העובד עם המוגבלות לבין קליטת העובד והגברת תחושת המחייבות שלו לארגון .ככך שסביבת העבודה מותאמת יותר,רמת שביעות הרצון ותחושת המחויבות של העובד עם המוגבלות כלפי הארגון ,גבוהה יותר.

אוכלוסית בעלי המוגבלות השונים היא מהאוכלוסיות החלשות , העניות , המקופחות , המודרות והמופלות בעולם המערבי . מקום עבודה מהווה את הזירה המרכזית בה מתחוללים החיים , רוב שעות היום נמצאים בעבודה ולכן מהווה קרקע פורייה ליצירת קשרים חברתיים . (גולדברג, פינברג, 2017 )
משום כך , ישנה חשיבות גדולה לשיתוף אדם עם מוגבלות בשוק העבודה לא רק מסיבה כלכלית אלא גם מההיבט החברתי , חיזוק הערך העצמי , החלמה מהמחלה והשתלבות בתחומי החיים השונים . מאידך אבטלה עלולה להוביל לתלות , שעמום , ניכור , חוסר אונים , חוסר סיפוק , אובדן ערך עצמי ריחוק חברתי ועוני . (טל).

בשל החשיבות שראה המחוקק בישראל בהעסקת אוכלוסיית בעלי המוגבלויות ושילובם בשוק העבודה בישראל , חוקק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בראש ובראשונה היה צורך להגדיר מיהו אדם עם מוגבלות , שנית הובן שאין להפלות אדם בשל מוגבלותו , ולכן הוקמו גופים רבים לטובת ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות . מכורח החוק הוקמה במשרד המשפטים נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות ,שתפקידה שמירת זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות. (גולדברג, פינברג, 2017 )

לינק: מצגת מוגבלויות, שילוב בעלי מוגבלויות בשוק העבודה

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר כוח אדם לשנת 2019, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2019)

שפירא-לשצ’ינסקי, אורלי. אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת החינוך הישראלית. פרדס, (2017)

גולדברג מ', פינברג נ', דיני עבודה, הוצאת סדן, ספט' 2017


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת