עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון סחר בנשים: היבטים חברתיים ותיאורטיים (עבודה אקדמית מס. 521)

‏290.00 ₪

37 עמודים.

סמינריון סחר בנשים: היבטים חברתיים ותיאורטיים

 

ראשי פרקים

א. מודלים תאורטיים בנוגע לסחר בנשים וזנות;

 1. גישה ממסדת;

 2. גישה אוסרנית;

 3. גישה ממגרת;

 4. גישה פוסט-מודרניסטית.

 ב. התמודדות עם סחר בנשים בישראל

נזקים לנשים עצמן שנסחרו לזנות

 1. ארגוני זכויות אדם בהקשר לנזקי הנסחרות לזנות;

 2. ניסיונות לשפר את מצב הנזקים של נשים אינדיווידואליות שנסחרו לזנות 

 ג. סיכום.

 

בשנים האחרונות מתרחשים בישראל שני מהלכים מקבילים, המשפיעים באופן דומה ובעייתי על מצבן של נשים בזנות בישראל, ולפיכך על נשות ישראל בכלל. הראשון הוא המאבק בתופעה המכונה ״סחר בנשים״. ההתעוררות בנוגע לסחר בנשים בשנים האחרונות גורפת אהדה חסרת תקדים למאבק הפמיניסטי. הראיה לכך היא שהנושא מסווג לרוב כשייך לתחום זכויות האדם ולא כסוגיה פמיניסטית.  

 

עבודה זו קוראת לשינוי באופן שבו ארגוני זכויות אדם בישראל מגיבים לתופעת הזנות לכיוון של פעילות אסטרטגית הנגזרת מתפיסה כוללת באשר לשיטה. חלקו הראשון מציג עמדות תאורטיות שונות באשר לזנות, ובייחוד את העמדות המתמודדות בזירה הישראלית, דהיינו התאוריה הממגרת (שהיא כרגע המדיניות של ספר החוקים הישראלי), והתאוריה הממסדת (הצוברת תאוצה כמדיניות בפועל של מדינת ישראל). ה חיבור מסביר מדוע גישות אלו אינן עולות בקנה אחד זו עם זו, וכיצד קידום של מדיניות ממסדת סותם את הגולל על השאיפה למגר את הזנות. חלקו השני של ה חיבור סוקר את האופן שבו מתמודדים אורגנים לא ממשלתיים עם סוגיית הזנות בישראל. ראשיתו בסקירה של האופן שבו ארגוני זכויות אדם בישראל מתמודדים עם שאלות של זנות ו״סחר בנשים״. המשכו בניתוח של פעולות שנעשו על ידי עורכות/עורכי דין פרטיות/ים בשם נשים בזנות לצורך קבלת הטבות נקודתיות ושל תגובות הרשויות לפניות אלו.  

מצגת על סחר בנשים רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 


בן ברוך סוזי, ראש מדור נוער, משטרת ישראל, "טבלאות נתוני עבריינות".

כהן שרה, "התמודדות עם בעיית הזנות בישראל", מגמות.

אורנה קזין ״זנות במובן הרחב״ הארץ.

157 Catherine A. MacKinnon Women's Lives - Men's Laws

Catherine A. MacKinnon "Prostitution and Civil Rights Supremacy" 1 Mich. J. 21

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות