עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון ניצול שעות הוראה במערכת החינוך (עבודה אקדמית מס. 5023)

‏290.00 ₪

34 עמודים.

סמינריון ניצול שעות הוראה במערכת החינוך

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי ניצול שעות הוראה במערכת החינוך?

 

משרד החינוך מקצה את מרבית שעות הלימוד במערכת החינוך כשעות תקן, המחושבות לפי מאפייניו של כל בית-ספר. שעות התקן כוללות ״שעות אורך״ - מספר השעות המינימלי שתלמיד לומד בכיתתו, ״שעות רוחב״ - המוקצות לכיתה נוסף על שעות האורך (ובאמצעותן אפשר לחלק את הכיתה, ללמד בו-בזמן שני מקצועות וכר), שעות ניהול, חינוך ותפקידים (ממכסת שעות הניהול המאושרות אפשר להקצות שעות גם לתפקידים שאינם ניהול בית-הספר, כפי שיפורט בהמשך) ושעות תגבור, המוקצות לפי הקריטריונים לזכאות לכך.

החיבור הנוכחי הוא דוח ראשוני, והוא עוסק בניצולן של שעות ההוראה משהוקצו שעות התקן לבית-הספר (כלומר, הוא אינו עוסק בתהליך הקצאת השעות ממשרד החינוך לבתי-הספר). לניצול שעות ההוראה במובן זה יש ארבעה היבטים עיקריים:[1]

1. ניצול ימי הלימוד (בניכוי חופשות וחגים) ללמידת תחומי הדעת, ובתוך כך הגבלת מספר הימים שמותר לנצל לפעילויות חינוכיות וחברתיות אחרות בבית-הספר (ובכלל זה שחרור מלימודים לצורך הכנה לבחינות);

2. ניצול שעות ההוראה להוראה בפועל של תחומי הדעת בכיתות, ובתוך כך הגבלה של שעות ההוראה המוקצות למילוי תפקידים בבית-הספר ולמטרות אחרות (כגון פיצול כיתות לקבוצות קטנות, המהוות כיתה לא-תקנית);

3. צמצום היעדרויות ואיחורים של מורים ושל תלמידים, הפוגעים בימי הלימוד ובשעות ההוראה;

4. ניצול זמן השיעור, בשעות ההוראה המתקיימות בכיתות כנדרש, לצורך למידה בפועל, ובתוך כך צמצום הזמן המשמש לטיפול בבעיות משמעת ולמטרות אחרות, כגון הודעות לתלמידים.

 

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת