עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון ביטוח רעידות אדמה, ביטוח אסונות המוניים, ביטוח משנה, שיפוי על ידי המדינה במקרה אסון (עבודה אקדמית מס. 5021)

‏290.00 ₪

24 עמודים.

סמינריון ביטוח נזקים ברכוש ממשלתי עקב רעידת אדמה - תמונת מצב

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי ביטוח אסונות המוניים וביטוח נזקים עקב רעידות אדמה?

 

תוכן עניינים

מבוא. 

אסונות המוניים

ביטוח רעידת אדמה

ביטוח הרכוש הממשלתי בישראל

ארה״ב. 

שוק ״אג״ח קטסטרופה״. 

כלים פיננסיים נוספים לביטוח נגד נזקי אסונות טבע. 

אירופה. 

צרפת וספרד. 

שווייץ. 

איטליה, גרמניה ובריטניה. 

ביטוח משנה.

סיכום.

ביבליוגרפיה.

 

סמינריון זה עוסק בביטוח אסונות, רעידות אדמה.

בישראל, אירוע אסון המוני מוגדר בפקודת המשטרה כ"אירוע הגורם לפגיעה חמורה בשלום הציבור, בביטחון הנפש או ברכוש, המתייחס לציבור גדול או לשטח גדול, או אירוע שיש בו חשש לפגיעה כאמור, לרבות מחמת פגע טבע, מפגע סביבתי, אירוע חומרים מסוכנים, אירוע כימי או ביולוגי, אירוע קרינה רדיולוגי, תאונה או פעילות חבלנית עוינת". בעת אירוע אסון המוני מוקנות לכוחות הביטחון וההצלה סמכויות להורות לכל אדם לבצע פעולות שונות, ובכלל זה להתפנות ממקום מסוים, למנוע את כניסתו אליו, או להעמיד לרשותם ציוד. חלק מהסמכויות מוענקות למשטרה בקרות האסון, ובחלק מהן היא רשאית להשתמש במשך יומיים, ולאחר מכן דרושה לשם כך הכרזה פורמלית על אירוע אסון המוני.

הסדרת הנושא בחוק נעשתה , בעקבות מסקנות ועדה בין-משרדית לחומרים מסוכנים ופגעי טבע. מאז נחקק החוק, טרם הוכרז אירוע אסון המוני.

 


 

ישראל נמצאת באזור סייסמולוגי המועד לרעידות אדמה בעוצמה ניכרת דוגמת אלה שפקדו את הארץ במאות קודמות. האזורים המועדים לפורענות בשל רגישותם הסייסמולוגית הם: לאורך השבר הסורי-אפריקני מעמק החולה ועד דרום ים המלח, אזור מפרץ חיפה עד ראש הנקרה בצפון, עפולה בדרום-מזרח, ירושלים, חברון והערבה עד בקעת עבדת (ממזרח למכתש רמון).

על-פי החלטת הממשלה לאחר אישור תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (תמ״א 38), הוקמה ועדת מנכ״לים בראשות מנכ״ל משרד התשתיות הלאומיות כדי שתמליץ על הכלים הנדרשים לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. הוועדה התבקשה להגיש המלצות בכמה נושאים, ובהם קביעת סדר עדיפויות לחיזוק מבני ציבור על-ידי הרשויות המקומיות והממשלה ויצירת מקורות מימון לחיזוק מבנים שאין להם פתרון כלכלי בתמ״א 38 (בהדגשת הפריפריה ואזורי סיכון).

ועדת המנכ״לים גיבשה כמה המלצות, להלן עיקריהן:

• הקמת ועדה בין-משרדית בראשות מנכ״ל משרד הבינוי והשיכון שתרכז תוכניות לחיזוק מבני ציבור על-ידי משרדי הממשלה והרשויות המקומיות, תקבע סדר עדיפויות ליישום תוכניות אלה ותקצה תקציבים בהתאם.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 


רו"ח רן פלדבוי "מציירים את מפת הביטוח והחסכון ארוך-הטווח מבט" כתב עת "עדיף ביטוח

ד' שוורץ, " דיני ביטוח – תהליכים ומגמות", ספר השנה של המשפט בישראל,  31.

Haruvy, N. and Shalhevet, S. Wastewater modeling to reduce disaster risk from groundwater contamination, In: Jones, J.A.A., Vardanian, T.G. & Hakopian, C (eds.), "Threats to Global Water Security", Springer, Amsterdam: 435-445 19.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות