עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית מסדר זיה‏וי – דין רצוי ומצוי (עבודה אקדמית מס. 4540)

‏290.00 ₪

34 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 4540
עבודה סמינריונית מסדר זיה‏וי – דין רצוי ומצוי

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי מסדר זיה‏וי?

 

תוכן עניינים

מבוא:. 3

מסדר זיהוי מהו?. 3

מסדר זיהוי פורמלי. 4

השתתפות במסדר זיהוי מול הזכות ל"אי הפללה עצמית". 5

הסכמת החשוד להשתתף במסדר. 5

כללי עריכת מסדר זיהוי-כללי:. 6

עיקרי הכללים:. 6

משקלו הראייתי של זיהוי במסדר זיהוי פורמלי. 9

הפסיקה באנגליה:. 9

זיהוי באולם בית המשפט.. 10

מסדר זיהוי בתמונות.. 11

מתי מותר לפנות במישרין לזיהוי בתמונות:. 11

כיצד ייערך מסדר תמונות?. 12

זיהוי בתמונות – משפט אנגלי:. 14

מסדר זיהוי באמצעות תמונות סרוקות מחשב – חלום או מציאות ?. 15

מסדר זיהוי מאולתר-כללי. 17

מהו מסדר זיהוי מאולתר?. 17

מסדר זיהוי אקראי / "ספונטני". 18

זיהוי על פי זיכרון:. 19

המסדר הסימלוטאני והמסדר הסדרתי – המצוי והרצוי במסדרי זיהוי:. 19

מסדר הזיהוי "הסדרתי":. 23

השפעת הניצבים על המסדר הסימולטאני ועל המסדר הסדרתי:. 24

סיכום ומסקנות:. 26

לפסקי הדין שאזוכרו במאמר:. 26

ביבליוגרפיה.. 28

ספרות.. 28

חקיקה:. 28

פסיקה ישראלית:. 28

פסיקה זרה:. 30

 

מסדר זיהוי על כל סוגיו, הוא אחד מהכלים שניתן בעזרתו לאתר ולבדוק את זיהויו של מבצע העבירה, בכדי להוכיח את זיקתו לעבירה, כמבצע דבר המהווה בסיס להעמדתו לדין.

קיימות מספר שיטות לביצוע מסדרי זיהוי בארץ ובעולם, אך לא כולן אמינות לחלוטין.

במאמר זו נבחן מהן הבעיות הכרוכות באופנים השונים לביצוע מסדרים אלו, ויובאו אף הצעות לשיפורן.

זיהויו של נאשם כמבצע העבירה הינה מרכיב בסיסי של אחריותו הפלילית, ובתור שכזו התביעה נושאת בנטל הוכחתה: על התביעה להוכיח את זהותו של הנאשם כמבצע העבירה למעלה מכל ספק סביר.

קביעת זהותו של נאשם כמבצע העבירה יכולה להיעשות מפי עדים או "מפי" חפצים, לרבות בראיות נסיבתיות, ויכול להיעשות באמצעות "מסדרי זיהוי" לסוגיהם.

במאמר זו נבחין ראשית בין עד "המכיר" את הנאשם, לבין "עד מזהה".

"עד המכיר את הנאשם" עשוי להכירו היכרות "מוקדמת" – פורמאלית או בלתי פורמאלית, ללא קשר לאירוע נשוא האישום.

"עד מזהה" הינו עד שאינו מכיר את הנאשם מהכרות מוקדמת, אך טוען כי הוא מסוגל "לזהותו" עפ"י הדמות שנחרתה בזכרונו עקב המגע שהיה ביניהם בעת ביצוע העבירה – במקרה זה העד "מזהה" את הנאשם כמבצע העבירה.

 

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 


פקודת הראיות [נוסח חדש]

 

י' קדמי: על הראיות – הדין בראי הפסיקה (תשנ"ט)

דוד מועלם "מסדר זיהוי", הפרקליט כרך כב , 378.

נ' קנת, ח' קנת: אמצעי זיהוי וחקירה (ההוצאה לאור של לשכת עוה"ד )

 

D.F. LIBLING, "THE USE OF PHOTOGRAPHS FOR THE PURPOSE OF IDENTIFICATION" CRIM. L.R. 343

G. WILLIAMS & H.A. HAMMELMANN: IDENTIFICATION PARADES  CRIM. L.R . 479

GLANVILLE WILLIAMS, EVIDENCE OF IDENTIFICATION: THE DEVLIN REPORT, IN: CRIMINAL LAW REVIEW (1976) PP. 407 FF


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות