עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית העלבת עובד ציבור, פרשת ליהיא גרינר כוכבת הריאליטי שהעליבה שוטר ממוצא תימני, משפט משווה, דין זר ארה"ב, עבירה פלילית נגד נושאי משרה ציבורית, פקידים, קללות נגד שוטרים, אלימות מילולית עובדי מדינה (עבודה אקדמית מס. 4493)

‏290.00 ₪

21 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 4493

עבודה אקדמית העלבת עובד ציבור, פרשת ליהיא גרינר כוכבת הריאליטי שהעליבה שוטר ממוצא תימני, משפט משווה, דין זר ארה"ב, עבירה פלילית נגד נושאי משרה ציבורית, פקידים, קללות נגד שוטרים, אלימות מילולית עובדי מדינה

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי העלבת עובד ציבור?

תוכן עניינים

 

מבוא

רקע

2019: פרשת הידוענית ליהיא גרינר -העלבת עובד ציבור בעקבות סרטון "השוטר התימני"

השפעה על נושאי משרות ציבוריות

התנגשות עם חופש הביטוי

מיהו עובד ציבור?

דרך העברת העלבון

אלו עלבונות

פסיקות בית המשפט העליון

פרשנות משפטית

יסודות האיסור על העלבת עובד ציבור:

ניתוח פסק הדין אונגרפלד

סעיף 288 לחוק העונשין וחופש העיתונות

דין זר משפט משווה

ארצות-הברית

דין רצוי

הצעת ח"כ זהבה גלאון למחוק את העבירה של "העלבת עובד הציבור" מספר החוקים

סיכום

ביבליוגרפיה

עבודה אקדמית זו עוסקת בנושא: העלבת עובד ציבור. פרשה מפורסמת בענין היתה ביולי 2019, הידוענית ליהיא גרינר הייתה חשודה בהעלבת עובד ציבור בעקבות סרטון "השוטר התימני". המשטרה חקרה את ליהיא גרינר בחשד להעלבת עובד ציבור, בעקבות סרטון באינסטגרם שבו העליבה במילים קשות שוטר שנתן לה דו"ח.[1]

המשפט הישראלי כולל כמה עברות פליליות ובהן איסורים על ביטויים שליליים ובפרט ביקורתיים נגד נושאי משרות ברשויות המדינה. אחד האיסורים הוא על העלבת עובדי ציבור. חיבור זה מצביע על הבעיות הטמונות באיסור זה כרקע לדיון בפסק דין חדש של בית המשפט העוסק בפרשנות האיסור.

אין הצדקה לאיסורים פליליים על ביטויים ביקורתיים נגד נושאי משרות ציבוריות, בעיקר לא לאיסורים הרחבים מסוג זה הקיימים במשפט הישראלי (ירושה מהמשפט המנדטורי), ולכן ראוי לבטלם. התגובה הראויה לביקורת על נושאי משרות ציבוריות היא תגובה עניינית ולא איום באמצעות המשפט הפלילי.

כל עוד איסורים אלו עומדים על מכונם יש לפרש אותם לאור שיקולים נורמטיביים במטרה לצמצם את היקפם. על פרשנות זו לשקף בפרט שתי אמות מידה לבחינת העברה: אמת – אין להחיל את האיסור על ביטויים שלפי המידע שיש למתבטא יש סיכוי לא זניח שהם נכונים; סכנה – על האיסורים לחול רק על ביטויים אשר יוצרים סכנה בהסתברות גבוהה של פגיעה (בלתי מוצדקת) חמורה באמון שהציבור רוחש לנושא המשרה הרלוונטי ועקב כך בתפקודו התקין. [2]

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

רענן בן צור "ליהיא גרינר חשודה בהעלבת עובד ציבור בעקבות סרטון "השוטר התימני" ידיעות אחרונות  16.07.2019

 אורן גזל אייל ״התפתחויות במשפט הפלילי המהותי והדיוני " דין ודברים ט תשע"ו (2017)

Marzel I., Eltis K. "Revising The Limits On Judicial Expression In The Digital Age: Striving Towards Proportionality In The Cyberintimidation Context", (The National Journal of Constitutional Law (2018

Wikipedia the free encyclopedia licensed under CC-BY-SA

תח-6, חצי חסינה


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת