עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון הגנה על קניין רוחני של יצירות ספרותיות ואמנותיות באינטרנט (עבודה אקדמית מס. 418)

‏290.00 ₪

27 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 418

סמינריון הגנה על קניין רוחני של יצירות ספרותיות ואמנותיות באינטרנט

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי הגנה על קניין רוחני של יצירות ספרותיות ואמנותיות באינטרנט?

תוכן עניינים

מבוא

שאלת מחקר

אמנות בינלאומיות

הבעלות בזכות היוצרים

יצירות משותפות

שימוש מסחרי הוגן 

רישיון כפייה

פיצוי כספי 

דרישת המקוריות

מהו שימוש הוגן

פסיקה

שימוש מסחרי חופשי 

משפט משווה

הארי פוטר

סיכום

ביבליוגרפיה

 

הדין של זכויות יוצרים מנסה לאזן בין שני עקרונות יסוד סותרים – עקרון ההגנה על הקניין של בעל היצירה, ולעומתו האינטרס הציבורי, הכולל את חופש הביטוי, חופש היצירה וחופש המידע. החוק מנסה ליישב את הסתירה בין העקרונות הללו באמצעות מתן היתרים לשימוש הוגן ביצירות מוגנות, ללא צורך באישור מבעל הזכויות.

החוק מתיר למי שאינו בעל זכות יוצרים לעשות ביצירה שימוש הוגן ביצירה לשם התרשמות, לימוד וכו'..ולפיכך, היתר זה מציב סייג חשוב מאד לזכות היוצרים והגנה כנגד תביעת הפרה שלא בכוונה ללקיחת היצירה וזאת על מנת לאפשר מספר רב של שימושים ביצירה ללא היזקקות לרשות מאת בעל הזכות. מדובר בהיתר המותנה בשני תנאים:

 1) מטרת השימוש צריכה ליפול בגדר הסוגים שנמנו

2) השימוש ביצירה צריך להיות הוגן. לשווא, אם כן, יטען מפיר זכות יוצרים להגינות השימוש אם לא נעשה הדבר לאחת המטרות המותרות. בדומה, גם מי שעשה שימוש ביצירה תוך כדי בקורת עליה, או העתיקה לצורכי תמצית עיתונאית, לא יהיה פטור מאחריות אם היו השימוש או ההעתקה בלתי הוגנים, בנסיבות המקרה.

כאמור, בדיני זכויות יוצרים קיימות שתי טכניקות של חקיקה. האחת, הגדרת שורה של סעיפי פטור ספציפיים בחוק. כך, למשל, במשפט הישראלי הוגדר הפטור לעניין הקלטות שנעשו לשימוש פרטי וביתי. במקרים מסוימים יחול פטור על הכנה והפצה של תצלומי יצירות אמנות המוצגים במקום ציבורי, או פרסום קטעים קצרים מיצירה ספרותית באוסף המיועד לבתי ספר.

טכניקת החקיקה השנייה היא הגדרה רחבה של טענת הגנה כללית בדבר טיפול הוגן (fair dealing), או שימוש הוגן (fair use ).

טענת ההגנה הזאת היא "טענת סל", כלומר, אין היא חלה על פעולות מוגדרות מראש, אלא קובעת קריטריונים שאותם ידרשו בתי המשפט לבחון בכל מקרה שיגיע לדין. כך, למשל, קובע החוק בישראל כי לא יראו כהפרת זכויות יוצרים "כל טיפול הוגן היצירה לשם לימוד עצמי, מחקר, בקורת, סקירה או תמצית עתונאית".

בתביעה בגין הפרת זכויות יוצרים, לאחר שהתובע מוכיח כי הופרה זכות היוצרים שלו, יכול הנתבע להתגונן בטענה, כי השימוש שעשה ביצירה מהווה שימוש הוגן. כדי ליהנות מהגנת השימוש ההוגן נדרש הנתבע להוכיח שני תנאים מצטברים: הראשון,שהשימוש שעשה ביצירה היה לאחת המטרות המנויות בחוק והשנייה, שהיקף השימוש ביצירה המקורית היה הוגן.

כאמור, החוק הישראלי קובע רשימה סגורה של מטרות שלמענן מותר שימוש הוגן. גישה שונה נמצאת בחוק האמריקאי הדן במונח המקביל fair use .

 

לינק למצגת אקדמית ספיציפית ב-99 שח

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

בירנהק מיכאל "יצירה משפטית: שימוש הוגן בדיני זכויות יוצרים" בתוך: משפט, תרבות וספר - ספר נילי כהן 106-84 (עופר גרוסקופף ושי לביא עורכים) (2017)

נ' אלקין-קורן "על כלל ועל 'נחלת הכלל': מקניין רוחני לעשיית עושר ולא במשפט" עיוני משפט כה 9, 15.

י' ויסמן "מעניין לעניין בזכויות יוצרים" הפרקליט מה  229, 237-236.

Lewinsky S.V. (2019) Copyright Throughout the World .Thomson Reuters (2019

 

 תח- 4- מבוסס שפיט, תק כאן שונה חסין


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה