עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון משבר הקיבוצים והמושבים, הסדר חובות המושבים, חוק גל והשוואה להסדר האמריקאי (עבודה אקדמית מס. 408)

‏290.00 ₪

37 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 408

סמינריון משבר הקיבוצים והמושבים, הסדר חובות המושבים, חוק גל והשוואה להסדר האמריקאי

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי חוק גל והשוואה להסדר האמריקאי?

תוכן עניינים

מבוא

חדלות הפרעון - קריסת ארגוני הקניות של המושבים

הסדר חוב רגולטורי - חוק גל

חמצן - אשראי למושבים והסדר הנושים

חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי תשנ"ב (חוק גל) - פסיקה רלוונטית

הסדר חוב מקל במיוחד מצד הממשלה

ארה"ב

סיכום

מקורות

 

חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי התקבל בכנסת  ביוזמת חבר הכנסת גדליה גל, איש תנועת המושבים, ונקרא על שמו - חוק גל. החוק בא להסדיר חובות עתק שצברו בעלי המשקים והאגודות השיתופיות במושבים. החובות נרשמו למעשה על שמם של תאגידי הקניות שמשכו את הכספים מהבנקים, והתחייבו לספקים עבור המושבים שהיו ערבים לחובותיהם של התאגידים. חוק גל גלגל את החוב לפתחם של הערבים וקבע כי לאחר הסדרת החוב יבוטלו כל הערבויות הצולבות בין המושבים, חברי המושבים והתאגידים. מנהלת ההסדר שהוקמה בהוראת חוק גל, פעלה באמצעות "משקמים" אזוריים שזכו לסמכות של שופט מחוזי, שפסקו מהי יכולתם הכלכלית של בעלי החוב לפרוע את חובותיהם. חלק ניכר מהחייבים קיבל מחיקה נוספת של 40% מהחוב ואחרים, שנמצאו חדלי פירעון - חובם נמחק כולו.

בדברי ההסבר שהובאו בהצעת חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, מגמתו הכללית היא לאפשר את שיקומו של המיגזר החקלאי. הוא בנוי על העדפת השיקום על פני הפירוק, מצד אחד, ועל הרצון להימנע מהזרמת כספים מהקופה הציבורית למען השיקום, מצד שני. התערבות המחוקק במציאת הסדרים למיגזר החקלאי נראתה מחויבת המציאות, לאחר שההסדרים השונים שקדמו לה לא הוכיחו את עצמם.

עבודה זו, תבחן את חוק גל מכמה היבטים. בחלק הראשון אניח את הרקע שיסייע בידינו להבין את התשתית עליה צמח חוב המושבים וקריסת ארגוני הקניות, לשם כך אתאר בקצרה את מבנה המשק החקלאי עד שנת 1977 ואת הרפורמה כלכלית שחלה בשלהי בין שנות השבעים לשנות השמונים אשר נועדה לשנות את אופיו של המשק הישראלי מסוציאליסטי לקפיטליסטי וכתוצאה מכך, התמורות שחלו בכלכלת המושבים, ואת הקריסה הכלכלית. בהמשך, אבחן את המשבר ואת הנסיונות הכושלים להסדר חוב המושבים ולבסוף את חקיקת חוק גל ויישומו לאחר מכן, אתאר פסיקה רלוונטית לחוק גל ואת עמדת הפסיקה ופרשנותה ללאקונות ולבעיות השונות שהציב חוק גל.

החלק הבא יעסוק במדיניות הכלכלית של הממשלה בעת המגעים על "הסדר  רביד" וחוק גל. חלק זה יעסוק  בהתערבות הממשלה במשק והדרכים בהן מתערבת הממשלה, הפרטה כמאפיין של כלכלה ליברלית וקורפורטיזם כדפוס יחסים בין ממשלה וארגונים העומד בסתירה להשקפה הליברלית. ננסה להבין כיצד המרכיבים: מחיקת חובות, הכנת תוכנית הבראה פרטנית, גורל הבנקים, הקשחת אילוצי התקציב, תורמים ומתיישבים עם ההשקפה הליברלית

בפרק המשפט המשווה, אציג בקצרה את ההסדר האמריקאי של ה Chapter 12 of the U.S. Bankruptcy Code המקביל במהותו לחוק גל.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

דוד בר-אופיר הוצאה לפועל הליכים והלכות הוצאת פרלשטיין גינוסר, מהדורה שביעית מעודכנת (2017)

אסתר חיות "גבולות המשפט", ספר אדמונד לוי (2016) 
  • Phillip L. Kunkel, Jeffrey A. Peterson, Jessica A. Mitchell. "FARM LEGAL SERIES Bankruptcy: Chapter 12 Reorganization". University of Minnesota.

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה