עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון ההגנה התרבותית הגנה בפלילים, הגנה תרבותית סייג לאחריות פלילית (עבודה אקדמית מס. 4059)

‏290.00 ₪

39 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 4059
סמינריון ההגנה התרבותית הגנה בפלילים, הגנה תרבותית סייג לאחריות פלילית

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי ההגנה התרבותית והגנה בפלילים?

תוכן עניינים:

מבוא

תרבות

מטרת המשפט הפלילי

עקרון האשמה

הסייגים הפליליים

רשימת הסייגים – פתוחה או סגורה

הצדק (justification) או פטור (excuse)

הגנה תרבותית – כסייג?

שימוש בסייגים לאחריות פלילית כהגנה תרבותית

סייג הקטינות

אי שפיות הדעת

סיכום הסייגים המהווים תנאי מקדמי לנשיאה באחריות פלילית

סייג ההגנה העצמית

הגנה עצמית מדומה – סייג (מצדיק) מדומה

סייג הגנה עצמית כהגנה תרבותית

סייג הצורך

סייג הכורח

צידוק

סיכום ה"סייגים האמיתיים"

סייג זוטי דברים

סייג הטעות במצב דברים

טעות במצב משפטי

סיכום "מעין סייגים"

סיכום ומסקנות

ביבליוגרפיה 


בניסיון להמחיש את תפיסת העולם של נאשם בן תרבות אשר מבצע מעשה על רקע תרבותו, ואפילו מעשה חמור כגון "המתה", אני מביא את הציטוט :

 

"אני לא רצחתי אותה סתם.אני רצחתי אותה בשביל הכבוד שלי שהיא בגדה בי, תפסתי אותה שוכבת עם בן הדודה שלי. לא יכולתי לסבול להוריד את הראש שלי לפני כל אנשי המשפחה וכל הבדואים, אז עשיתי את המעשה הזה ... דקרתי אותה, גררתי אותה ושרפתי אותה... אני לא עבריין, אני לא עשיתי עבירת שוד אין לי שום תיק במשטרה. היחס שלי עם אנשים היה "על הכיפק" ועשיתי את זה להרים את כבוד המשפחה והכבוד שלי".                                                 

הצהרה זו של נאשם ברצח בשם כבוד המשפחה, אשר מודה כי רצח אך אינו רואה עצמו כעבריין, היא ביטוי למתח הקיים בחברות הטרוגניות בין תרבויות קבוצות המיעוט לבין החוק הפלילי. מתח זה מתרחש במצבים של קונפליקט תרבותי – מצבים בהם לקבוצות שונות בחברה יש דרכי התנהגות שונות לאותה סיטואציה[2]. במצבים של קונפליקט תרבותי עשויים בני מיעוטים שפועלים בהתאם לערכים, לנורמות ולתפיסות העולם שלהם, להיות מואשמים בפלילים משום שהחוק הפלילי משקף את תרבות הקבוצה הדומיננטית.[3]

ההגנה התרבותית הינה סוג של הגנה במשפט הפלילי הטוענת להעדר אשמה או אשמה מופחתת על רקע תרבותו של הנאשם ויכולה לחול גם על עניין הקנטור במבחני "האדם הסביר", או כל עניין אחר, ולאו דווקא לסייגים הפליליים[4] .

 

במשפט הישראלי לא ניתן להרשיע על מעשה שאינו בר אשמה - "אין עבירה ללא אשם" –כאשר אדם עובר עבירה ללא מחשבה פלילית, לפי החוק אין זו עבירה[5]. לפי יסוד זה כאשר אדם מבצע מעשה הנופל לגדרו ההתנהגותי של עבירה פלילית אך מעשהו נעשה מתוקף רקעו התרבותי, יש לבדוק האם תעמוד לו ה"הגנה התרבותית" ותפטור אותו מאשמה מתוך שהוא עשה את המעשה בתום לב וללא מחשבה פלילית.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

תמר תומר-פישמן "יחס בתי המשפט לשונות תרבותית:תרבות וכוח במשפט" חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה האוניברסיטה העברית.

בועז סנג'רו הגנה עצמית במשפט הפלילי

 Alison Dundes Renteln, The Cultural Defense 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות