עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון דיבידנד תשואה, הודעה על חלוקת דיבידנד של חברה ציבורית לבין התשואה העודפת (עבודה אקדמית מס. 405)

‏290.00 ₪

35 עמודים

עבודה אקדמית מספר 405
סמינריון דיבידנד תשואה, הודעה על חלוקת דיבידנד של חברה ציבורית לבין התשואה העודפת

 

שאלת המחקר

מה הקשר בין הודעה על חלוקת דיבידנד של חברה ציבורית לבין התשואה העודפת

תוכן עניינים

מבוא

חוזק השוק הנבדק

שיטת המחקר

צורת ביצוע המחקר

דרך הסקת המסקנות

השוואת שיטות המחקר

ממצאים עיקריים

גרפים

ניתוח תוצאות

מסקנות ושימושים

ביביליוגרפיה

 

נבחרו 18 מניות הנסחרות בבורסת ת"א, כאשר אופן בחירתם היה אקראי מתוך מדדי ת"א 25, ת"א 75, תל-טק ומניות מסחר רציף אחרות. כאשר הושם דגש על בחירת חברות בגדלים שונים.

תנאי להשתתפות החברה בפילטר, הינו קיום אירועי חלוקת דיבידנדים ע"י החברה בתקופת הזמן הנבחנת, שהיא שלוש השנים האחרונות.

 

בעבודה זו נבדק הקשר בין הודעה על חלוקת דיבידנד של חברה ציבורית לבין התשואה העודפת (התשואה העודפת מעל מדד ת"א 100) על מניותיה בימים שלאחר ההודעה.

להלן מספר מושגים שבהם נעשה שימוש בעבודה וכן הנחות יסוד:

הנחות יסוד:

 • כאשר חברה מכריזה על חלוקת דיבידנד, משקיעים פרטיים יקנו את המניה מכיון שגלומה בה תשואה בטוחה בעתיד הקרוב.
 • הכרזת חברה על חלוקת דיבידנד מעידה על חוזקה והצלחתה ולכן יש בקנייתה ערך ברור למשקיע.

מושגים:

 • יום ה A - יום ההודעה של החברה על חלוקת דיבידנד(בד"כ בין שבוע לחודש לפני החלוקה בפועל)
 • יום ה COM - היום הקובע - יום חלוקת הדיבידנד
 • יום ה EX - יום לאחר יום ה COM, היום בו מתקננים את שער המניה לאחר החלוקה.

 

לצורך עבודה זו נסקרו שמונה עשר תאגידים שמניותיהן נסחרות בבורסת ת"א ואשר הודיעו על חלוקת רווחים (דיבידנד) בשלוש השנים האחרונות לפחות פעם אחת.

 

עבור מניות אלו נבדקו את שערי הסגירה עליהן בימים הקובעים: יום ההודעה לבורסה על חלוקת דיבידנד(יום ה A), יום חלוקת הדיבידנד(יום ה COM), יום שבו שער המניה מתעדכן לאחר חלוקת דיבידנד(יום ה EX) בכל שלושת השנים האחרונות כולל מספר אסטרטגיות השקעה נוספות שיובאו להלן:

 

 • אסטרטגיה ראשית – מכירה ביום ה EX.
 • מכירה ב EX-1, כלומר ביום ה COM.

מכירה ביום EX/2, כלומר בחצי התקופה בין ההודעה על החלוקה לבין החלוקה עצמה. (אבריאל,א., 2010)

 •  
 • מכירה ביום EX/4, כלומר ברבע התקופה המוזכרת לעיל.
 • מכירה ביום EX+1, כלומר ביום שלאחר תקנון שער המניה לאחר חלוקת הדיבידנד.
 • מכירה ביום EX+7, כלומר שבוע לאחר תקנון שער המניה לאחר חלוקת הדיבידנד.

 

סה"כ בדקנו 6 אסטרטגיות השקעה, 6 פילטרים, כאשר ניתן היה להוסיף מבחן נוסף (שהיה מתאים לשוק האמריקאי) והוא מכירה ביום A+1, כלומר יום לאחר יום ההודעה על חלוקת דיבידנד.

 

מתי למכור?

 

בארה"ב יום לאחר הודעה על חלוקת דיבידנד, מחיר המניה עולה(לרוב) והמחיר החדש מגלם את מימוש הציפיות לקבלת הדיבידנד. לכן, כמעט ולא ניתן להפיק רווחים מרכישת מניה שהודיעה על חלוקה – השוק מגיב ביעילות שנראית כחזקה.

לעומת זאת בישראל, אנו מניחים, כפי שלמדנו, שהשוק אינו יעיל(יש מידע פרטי רב שדולף למקורות שונים, גופים פיננסיים גדולים מעורבים במאוד בשוק ועוד) ולכן אנו גם מניחים כי התנהגות השוק בנוגע לחלוקת דיבידנד תהיה לא יעילה – מה שמאפשר לעשות רווחים מתהליך זה, יותר ממה שניתן בשוק האמריקאי.

לפיכך, השערתנו היא: ע"י שימוש בפילטר שהצענו ניתן להפיק תשואה עודפת מעל ת"א 100 כאשר להערכתנו התקופה בה יש להחזיק במניה על מנת לקבל מקסימום תשואה עודפת הינה מיום A עד יום X, וזאת מכיוון שבצורה זו מרוויחים הן את כל עליות המחירים של המניה וכן את חלוקת הדיבידנד.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

אבן,ש. קורלציית דיבידנד- תשואה, מבט על, גיליון 82.

משה בן חורין, שוק ההון וניירות ערך -, הוצאת צ'ריקובר 

אדם רויטר, ספר האג"ח התיאוריה הפרקטיקה וניהול סיכונים -, הוצאת לומדון.

ב' אופנבכר, " מחקרים אמפיריים על דיבידנדים בישראל", סקר בנק ישראל, מס' 60.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת