עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון הזכות לחינוך, משפטית וחברתית, הזכות לקבל חינוך - זכות יסוד חוקתית, משפט וחינוך, שוויון חברתי (עבודה אקדמית מס. 387)

‏290.00 ₪

49 עמ'.

סמינריון הזכות לחינוך, משפטית וחברתית, הזכות לקבל חינוך - זכות יסוד חוקתית, משפט וחינוך, שוויון חברתי

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי הזכות לחינוך?

ראשי פרקים

מבוא

העידן המודרני

פרויקט הנאורות

הזכות לחינוך במשפט הישראלי

הזכות לשוויון

השוויון במדינת ישראל- ההיבט המשפטי

חוק החינוך המיוחד

מקום הדת בחינוך

הזכות לשוויון

השוויון במדינת ישראל- ההיבט המשפטי

ארה"ב

ביבליוגרפיה

הזכות לחינוך מעוגנת באמנות בינלאומיות שונות; ב"הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם" ישנה קביעה כי לכל אדם קיימת זכות לחינוך וניתנת בחינם בשלבים היסודיים. "האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות", מצהירה שמטרת החינוך הנה פיתוח אישיות האדם וחיזוק זכותו לחירות.

לזכות לחינוך חשיבות רבה בשיטת המשפט הישראלי, אי לכך היא מעוגנת בספר החוקים הישראלי. בשנת 1949, חוקק חוק לימוד חובה אשר נועד להעניק לכל ילד בישראל חינוך בסיסי בעוד שהנטל התקציבי מוטל על רשויות הציבור. הזכות לחינוך הוגדרה בחוק זכויות התלמיד, המאפשר בחירה חופשית של מוסד וסוג חינוך לפי השקפתו האישית של התלמיד והמדינה היא האחראית למימוש זכות זו בחינם. כמו כן, האחריות לקיום המוסדות בהם יינתן החינוך, מוטלת הן על המדינה והן על הרשות המקומית

הקשר בין הזכויות החברתיות בכלל והזכות לחינוך בפרט ליישום מטרותיה של מדינת רווחה, הוא נושא שכולו ערכי. למרות שניתן לאמוד נתונים ברמה שהינה כביכול אובייקטיבית, כל העיסוק הן בזכויות אדם והן במדיניות רווחה הוא עיסוק המונע אידיאולוגית ומתוך תפיסת עולם ברורה. אם איננו מוסיפים את המימד הערכי לדיון, הוא הופך להיות חסר משמעות ואפילו מסוכן. הדיון במדיניות רווחה והן ביישום של הזכות האוניברסלית לחינוך חייב להיות בקונטקסט של הווייתה החברתית, התרבותית והפוליטית של הקהילה בה אנו דנים. 

הנחת היסוד שלי הוא כי הן זכויות האדם והן מדינת רווחה מנסות לבצע שינוי יסודי בהוויה האנושית המודרנית והוא להוריד את תוית המחיר, או את כח הקנייה משירותים ותנאים הנראים לשתי תפיסות אלו כחיוניים לקיום האנושי. שתי תפיסות העולם יוצרות גישה אוניברסלית והכרעה ברורה לגבי המחוייבות החברתית של המדינה לאדם ולאזרח והכרעה זו היא כי האדם וצרכיו וסביבתו אינם מוצרים אשר ניתן לסחור בהם, אלא תנאים בסיסיים ליכולתה לכתוב את סיפור חייה.

בעבודה זה אני אטען כי ללא יישום הזכות לחינוך בצורתה המקיפה ביותר תוך התייחסות למימד החברתי שלה, מדינת הרווחה אינה יכולה להגשים את מטרותיה. בהקשר זה אראה שהזכות לחינוך בישראל מיושמת כיום בצורה של זכאות, מאחר והיא אינה מוכרת משפטית כזכות חוקתית ומכיוון שהגורם היחיד האמון על יישומה הוא הרשות המבצעת. למעמד המשפטי הבעייתי של הזכות לחינוך  יש השלכות קשות על יכולתה של מדינת הרווחה לבצע את  חלוקת המשאבים מחדש ולממש את זכויות האדם והאזרח כולן, אלו המוגדרות כזכויות חברתיות ואלו המוגדרות כזכויות אזרחיות.

בהקשר זה, אנסה להראות את חשיבות השיח המשפטי בנושא הזכות לחינוך, כתהליך היוצר  מעבר במדינת רווחה מזכאות לזכות, באמצעות מעבר משיח מנהלי לשיח חוקתי. זאת כדי לתאר הן את צרכה של מדינת הרווחה במתן לגיטימציה לזכות לחינוך להגשמת מטרותיה והן כדי להגדיר הגדרה מדוייקת את ההבדל בין זכות אדם לשירות או מוצר חברתי  המשתקף בתפיסת ה"זכאות".

מצגת בנושא הזכות לחינוך

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר לשנת 2019, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2019)

יאיר, גד, מסע ישראלי : מפתחות לפדגוגיה ישראלית ולחינוך הערכי בישראל. ספרי חמד, (2017)

שמעון זקס, מרים לוין, נורית וייסקופף, חנן רונן סוגיות בחינוך מיוחד, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 2015.

The World Bank, World Development Indicators, Washigton D.C.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה