עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון אקלים בית ספר מוטיבציית תלמידים - הקשר בין אקלים החינוכי להישגים לימודיים, מוטיבציה של התלמידים, מחקר כמותני (עבודה אקדמית מס. 3806)

‏390.00 ₪

39 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 3806
סקירת ספרות אקלים בית ספרי

שאלת המחקר

מהו הקשר בין אקלים הכיתה להישגים לימודיים? 

תוכן עניינים

מבוא. 

אקלים כיתה. 

סולמות של השאלון להערכת אקלים הכיתה. 

ממדי התפתחות אישית. 

ממדים של אחזקת המערכת. 

גורמים ותהליכים המשפיעים על אקלים כיתה ומוטיבציה ללמידה. 

גורמים המשפיעים על אקלים כיתה

גורמי השפעה הפועלים על אקלים הכיתה לפי המודל של מוס. 

גורמים המושפעים מאקלים הכיתה. 

המוטיבציה של התלמידים.

מהי מוטיבציה?. 

תיאוריות מוטיבציה. 

מוטיבציה כתכונת אישיות. 

מוטיבציה כנובעת מצורכי אדם בסיסיים - תיאוריית ההכוונה העצמית. 

מוטיבציה חיצונית ופנימית. 

מוטיבציה כתהליכים קוגניטיביים: תפיסת מסוגלות עצמית. 

ייחוסים סיבתיים להצלחה ולכישלון 

תפיסת התלמיד את אקלים הכיתה - מטרות יכולת / משימה.

מתודולוגיה כמותנית

סיכום.

נספחים.

נספח א – שאלון למדידת אקלים כיתה (מוס וטריקט) 

ביבליוגרפיה. 

 

אקלים כיתה או אקלים בית ספרי הוא מושג כוללני המכיל בתוכו גורמים רבים:

ברמה של הפרט – הערכה עצמית, שביעות רצון, צפיות, אישיות, תחושת שייכות ועוד .

ברמה קבוצתית – לכידות, נורמות, צפיות קבוצתיות, מנהיגות ועוד. (בר אל)

כשרוצים לבדוק אקלים כיתה יש לתת את הדעת לכל אחד מהגורמים הללו שלהם השפעה רבה על מוטיבציית התלמיד ללמידה

 

אקלים לימודי – מושג מצומצם יותר המתייחס רק לאווירה הלימודית בכיתה: לנורמות בנושא הלימודים, לצפיות התלמידים להצלחה בלימודים ולהתנהגותם ההישגית. (בר אל 2008).

אקלים חברתי – תפיסת התלמיד את המאפיינים הפסיכו חברתיים של הסביבה הלימודית בכיתה . לסביבה החברתית כפי שהוערכה בדרכים שונות, יכולת ניבוי בלתי מבוטלת לגבי הישגים לימודיים. (סיטה )

כל סוגי האקלים ביחד ובנפרד יוצרים אקלים כיתה ייחודי המשפיע על התלמידים במישור אישי, חברתי ולימודי- בעבודה זו הדגש יהיה על אקלים כיתה והשפעתו על המוטיבציה ללמידה.

לדעת חוקרים ואנשי חינוך אבחון הממדים השונים של אקלים כיתה וניתוח הגורמים המשפיעים עליו , עשוי להסביר את התהליכים החברתיים הפועלים בכיתה ולהגביר את ההבנה של התנהגות התלמידים והמורים בכיתה. הבנת ממדי האקלים עשויה לסייע למורים ולאנשי חינוך לתכנן התערבות בכדי לשפר את תהליך ההוראה והלמידה.

ישנם שתי גישות תיאורטיות המנחות את המחקר בנושא "אקלים כיתה": * גישה המתמקדת במורה כמנהיג ובהשפעתו על התנהגות התלמידים *גישה המתמקדת בדרך שבה התלמידים והמורה תופסים את המתרחש בכיתה. (צדקיהו)

המחקר בנושא אקלים כיתה הכשקורט לווין ועמיתו בדקו את השפעת סוגי מנהיגות על אקלים הקבוצה ועל התפוקה/ למידה שלה.בעקבותיו חוקרים מאוחרים יותר הניחו שהמורה הוא הקובע העיקרי של אקלים הכיתה היות והוא מנהיג הכיתה הפורמלי (Anderson:withall).בהתאם לכך נעשו תצפיות על המורה והתנהגותו. חוקרים מאוחרים יותר החלו לבדוק את טיב היחסים בין המורה לתלמידים, החמימות לעומת הקרירות , שייכות לעומת ניכור. החוקרים שמאק ושמאק המשיכו

 בקו זה וקבעו במחקרם כי " הוראה ולמידה הן פעולות משלימות הכרוכות במספר רב של תהליכים בין אישיים כאשר תהליך זה מתרחש בכיתה, הוא מסתבך ומושפע מהיחסים בקרב התלמידים ובין התלמידים למורה. יש כיתות בהן מתחזק תהליך הלמידה על-ידי היחסים בין בני הגיל שתורמים באורח פעיל לאווירת למידה פרודוקטיבית , בכיתות אחרות היחסים בין בני הגיל עלולים לבלום את התהליך"(בר אל). לסביבה השפעה המעצבת ומכוונת את התנהגות האדם. התנהגות זו נקבעת מיחסי גומלין שבין האדם למערכת הגירויים הסביבתיים. וולברג בנה שאלון למדידת סביבה לימודית:LEI- learning environment inventory המושג סביבה לימודית החליף את המושג אקלים כיתה. אנדרסון ערך מחדש שאלון זה וכלל בו 15 ממדים (סביבה, מתיחות, קליקות, שביעות רצון וכו'). בשנת פרסמו Moos&Trickett את המדריך שפתחו לכלי מחקר הסביבה הלימודית אשר מקובל עד היום לצורכי מחקר בתחום. (רחל הרץ בתוך צדקיהו ).

חוקרים רבים תרמו לעיצוב התיאורטי של המושג "אקלים כיתה" ובדקו אותו בהיבטים שונים (אקלים לימודי, אקלים חברתי, אקלים נתפס וכו' ). הם פתחו מודלים ושאלונים לבדיקת אקלים כיתה ,כל חוקר חידד, חידש ושיפר את שעשה קודמו.בחרתי לפרט את התיאוריה של מוס אשר כיום הנה מקובלת ושימושית במערכת החינוך לצורכי בדיקה והערכה.

מצגת על אקלים ומוטיבציה- פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר לשנת 2019, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2019)

יאיר, גד, מסע ישראלי : מפתחות לפדגוגיה ישראלית ולחינוך הערכי בישראל. ידיעות אחרונות : ספרי חמד, (2017)

נעמי מנדל-לוי, שווים : תמיכה בית ספרית בשוויון הזדמנויות, תרגום מאנגלית: ל' רובינס, י' בן משה, ירושלים : אבני ראשה - המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית, (2017)

 

 Maehr, M.L., Midgley, C. , Enhancung Student


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות