עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית צופיה- נערות חוסות טיפול במעון צופיה, פנימיה נערות עם רקע של מצוקה ועבריינות, מסגרת חינוכית שיקומית (עבודה אקדמית מס. 357)

‏290.00 ₪

105 עמודים.

עבודה אקדמית צופיה- נערות חוסות טיפול במעון צופיה, פנימיה נערות עם רקע של מצוקה ועבריינות, מסגרת חינוכית שיקומית

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי טיפול בנערות חוסות במעון צופיה?

תוכן עניינים

מבוא

תקציר

מבוא

סקירה ספרותית

נערות מתבגרות

נערות במצבי סיכון

המשפחה.

ההשלכות הנפשיות והמאפיינים של ניצול

הפרעות אישיות ומצבי פוסט טראומה

תמונות קליניות

א.        עזובה

ב.        הפרעת התנהגות ראשונית

ג.  עבריינות על רקע נוירוטי

ד. פסיכופתיה

המרחב הטיפולי

התערבות במשבר וטיפול קצר

הטיפול פנימייתי

סיכום הסקירה הספרותית

מעון"צופיה" .

מבנה המעון

מתודולוגיה

הנחות היסוד 

שאלת המחקר

רציונל לבחירת שיטה איכותנית-נטורליסטית

כלי המחקר

אוכלוסיית המחקר

רקע של רונית 

רקע על רותי 

רקע על שולמית 

ניתוח מסמכים 

עיבוד החומר 

היבטים אתיים 

מגבלות המחקר 

ממצאים

א.  שלב טרום ההגעה למעון

ב.  שלב ההתערבות במעון

2.  שלב "עשרת ימי קליטה"

3.  שלב ההתמקמות 

פרידה מצופיה 

ג.  פוסט תהליך ההתערבות.

דיון

סיכום

רשימת מקורות

נספח 1

מעון "צופיה"

נספח מס' 2

The significance of the intervention process

מעון "צופיה" הנו מרכז להתערבות במשבר, המהווה מסגרת התערבות ראשונית לנערות המצויות במצבי סיכון ומצוקה אקוטיים. הנערות מגיעות למעון מתוקף חוק. ההנחה הבסיסית של הטיפול במעון היא כי רצף כישלונות העבר, והסביבה ממנה מגיעה הנערה מכוונים לייאוש , וכי המרכז להתערבות במשבר מאפשר שינוי ופתח לתקווה .

מחקר זה נועד לבחון את משמעותו של תהליך ההתערבות דרך עיני הנערות. האם תהליכי ההתערבות במעון בנקודת הזמן ובפרספקטיבה של זמן, אכן נתנו את המענה המתאים בעבור הנערות ששהו בו. יובאו כאן סיפוריהן האישיים, ונקודת מבטן על מקומו של המעון בחייהן. זאת באמצעות התבוננות בשלושה פרקי זמן. בחנתי את התקופה שקדמה להגעתן למעון, בזמן שהותן במעון, ובפרספקטיבה של זמן לאחר שלוש שנים. סה"כ נערכו חמישה ראיונות. הראיון השישי לא התקיים מכיוון שאחת הנחקרות הייתה במצב קשה של התמכרות לסמים ונתבקשתי, ע"י הגורמים המטפלים בה, להימנע מלראיין אותה.

השאלה המרכזית עמה התמודדתי באמצעות המחקר הנה האם תהליך ההתערבות אפשר בחירת דרך, כוח ויכולת אישית להעצמה, לבחירת אלטרנטיבות ויכולת לבחון באופן מועיל את מצבן בהווה עם תקווה ואמונה בכוחותיהן. הבחירה לראיין את אותן הנערות שוב, מבקשת לבדוק כיצד הן חוו בעבר, וחוות כיום, את שהותן במעון, ואת תרומתו לעתידן. שאלת המחקר ומטרתו הובילו לבחירת מתודולוגיה מחקרית איכותית נטורליסטית, שכן גישה זו מתאימה מאד לרוח המחקר ולאופיו. היא מאפשרת לנערות לספר את סיפורן האישי ולבחון את התהליך אותו עברו במעון. כלי המחקר המרכזי הנו ראיון עומק חצי מובנה, כאשר כלי מחקר נוספים במחקר היו ראיונות עם אנשי צוות שונים שהיו בקשר עם הנערות בזמן שהותן במעון יחד עם מידע מתוך התיקים האישיים של הנערות, שכללו דוחות סוציאליים המתארים את הרקע של הנערות, דוחות פסיכולוגיים, דוחות של אנשי הצוות במעון ופרוטוקולים מדיונים שנערכו במעון אודות הנערה .

בשנים בהן אני עובדת במעון למדתי כי הנערות מגיעות למעון לאחר שחוו טראומות קשות ונחשפו למצבי סיכון וסכנה קשים, בבית ומחוצה לו. נערות אלו סבלו מעזובה, התעללות פיזית,

מינית ונפשית וחלק גדול מהן נפגעות גילוי עריות. במהלך גיל ההתבגרות הן מתחילות בתהליך מואץ של התדרדרות. זו מאופיינת בהיעדרויות מביה"ס ומהבית, עד למצבים של בריחות ושוטטות. הן חשופות לסכנות של ניצול מיני, שימוש בסמים ואלכוהול, ואף עיסוק כפוי בזנות. הנערות חשות כי הן נמצאות בסיטואציה הדומה לכדור שלג מתגלגל, ללא מוצא. מתוך כך הן אינן מצליחות לגייס כוחות לטובת העתיד . הן מצויות במצב של ייאוש וחוסר תקווה. תמונה זו אופיינית לנערות המופנות למוסדות בארץ. " נערות הבורחות מהבית חוות בביתן מצוקות אישיות קשות... חסרה להן ההגנה, התמיכה והטיפוח הדרושים בילדות לגדילה ולהתפתחות תקינים. הן חוות ניכור ופגיעות רגשיות קשות, דווקא מאלה שאמורים להעניק להם אהבה. התעללות וניצול הינן תופעות שכיחות בחיי נערות אלו, הן קורבנות להתעללות מינית, פיזית, ונפשית מגיל צעיר והן נושאות בסבל החוויה הטראומטית עד שהן גדלות מספיק כדי לברוח...ברחוב ממשיך מעגל הקורבנות. עבורן, ניסיונות הבריחה הם לפעמים ניסיונות כושלים וחסרי תועלת לשבור את מעגל הייאוש" (כוכבי-סמסליק, עמ' 22). ההתערבות במרכז, מטרתה לתת לנערות השוהות בו נקודת אחיזה ומפנה בחייהן. בטיפול קצר מועד, דרך ההתמקדות בכוחות וביכולות של כל נערה ונערה, ובשימת דגש על סביבה טיפולית ודיאלוג אישי ייחודי. כל זאת בהתערבות לטווח קצר, כאשר בתום התהליך מוגשת המלצה לבית המשפט לנוער על-מנת לקבוע תוכנית להמשך דרכי טיפול בנערה. הסיבה בה בחרתי במחקר זה היא על-מנת לבחון באם אכן אנו, הדרך עבודתנו, אכן משיגים את המטרות אותן הצבנו ע"י אבחון מאפיינים .

בבואנו לדון בנערות במצבי סיכון ומצוקה יש לתת את הדעת כי הן מצויות בעיצומו של גיל ההתבגרות .

ההתבגרות היא שלב התפתחותי בו עובר האדם מילדות לבגרות. יש הרואים בו שלב משברי ומכנים אותו "משבר נורמטיבי". שלב זה הוא אוניברסאלי והוא מעבר למשפחה או לתרבות אליה משתייכת המתבגרת .

השינויים בגיל ההתבגרות עשויים להוות מקור לכוח והגברת היכולת להתמודדות בשלבי התפתחות עתידיים, או עלולים ליצור קשיים הסתגלותיים ומתחים עקב הפרת האיזון בין דרישות המצב החדש ובין המשאבים האישיים בהם מורגלת המתבגרת להשתמש בעבר, אך אינם יעילים בסיטואציה העכשווית(גולן).

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-30 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

כפיר, נ.כמו מעגלים במים. תל-אביב: הוצאת עם עובד.

פרנקל, ו.האדם מחפש משמעות. דביר. 

צבר בן יהושוע, נ. המחקר האיכותני בהוראה ולמידה. תל-אביב: מסדה.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה