עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית בחינם הסברה ישראלית רכישת אהדה ולגיטימציה בינלאומית לצורך שיפור כוחה הצבאי של ישראל, צה"ל (עבודה אקדמית מס. 3546)

‏0.00 ₪

13 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 3546

עבודה אקדמית בחינם הסברה ישראלית רכישת אהדה ולגיטימציה בינלאומית לצורך שיפור כוחה הצבאי של ישראל, צה"ל

עבודה אקדמית זו בקובץ PDF ולא הכי עדכנית ולכן בחינם. העבודות האקדמיות שברחבי המאגר שבתשלום הן בקובץ וורד פתוח ועדכניות

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי רכישת אהדה ולגיטימציה בינלאומית לצורך שיפור כוחה הצבאי של ישראל?

לגיטימציה עשויה להתייחס למערכת היחסים הבינלאומית בין אומות ובין ארגונים בינלאומיים. בהקשר זה הלגיטימציה מתייחסת לזכותה של מדינה למעמד ריבוני, לזכותה לבצע פעולות שונות בתחומיה ומחוץ להם וכן ליחסי גומלי בין מדינות ובין שחקנים לא מדינתיים (דוגמת ארגונים בינלאומיים, קבוצות אתניות וישויות שטרם הוכרו כמדינות). פעמים רבות נדונה הלגיטימיות של מעשיה של מדינה, כאשר הם שנויים במחלוקת מבחינה פוליטית או מבחינה משפטית, למשל סיפוח של שטחים נוספים, התערבות בענייניה של מדינה אחרת או הפרת הסכמים ואמנות בינלאומיים. לעיתים שאלת הלגיטימציה מתעוררת בשל סכסוך באשר לעצם זכות קיומה של מדינה פלונית או ביחס לזכותה לקיים שלטון ריבוני עצמי.