עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה  15,000 עבודות אקדמיות בחינם/ במחיר שפוי:99-390 שח. 

אתר ברוח חב"ד 

שיתוף מידע ללא גזל.

החומר באתר משמש השראה וחומר עזר בלבד. אסור להשתמש בקובץ העבודה להגשה למוסד אקדמי.

طُلَّاب 

Русский студенты

Français            አማርኛ

חוות דעת על מרצים

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

תמונה קשורה  ×ª×•×¦××ª תמונה עבור ישראכרטתוצאת תמונה עבור אמריקן אקספרס

תוצאת תמונה עבור פפר       ×ª×•×¦××ª תמונה עבור פייבוקס     Ã—ª×•×¦××ª תמונה עבור ביט

תשלום בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7        

תוצאת תמונה עבור העברה בנקאית

עבודה סמינריונית יחסי ממון בין בני-זוג בפשיטת רגלו של אחד מהם (עבודה אקדמית מס. 3491)


‏290.00 ₪

46 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 3491
עבודה סמינריונית יחסי ממון בין בני-זוג בפשיטת רגלו של אחד מהם

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי יחסי ממון בין בני-זוג בפשיטת רגלו של אחד מהם?

תוכן עניינים

א. מבוא.

 ב. בני-זוג שנישאו לפני כניסתו לתוקף של חוק יחסי ממון בין בני-זוג.

 ב.1. כללי.

ב.2. היחסים הפנימיים שבין החייב לבן-זוגו.

ב.1.2. האם השיתוף נלמד מראיות פוזיטיביות על קיום הסכם או מחזקה הנובעת מחיי נישואין תקינים ?

ב.2.2. מושאי השיתוף.

 ב.3.2. חלקיהם היחסיים של בני-הזוג במושאי השיתוף.

ב.3. נכסים שהוצאו מן המאסה על-ידי בן-זוגו של החייב.

ב.1.3. כללי.

ב.2.3. כוחו של בן-הזוג להקנות זכויות לצדדים שלישיים : כללי.

ב.3.3. קנוניה בין בן-הזוג המקנה לבין הצד השלישי.

ב.4.3. לאילו צדדים שלישיים ניתן להקנות זכויות נקיות בנכסים משותפים ?

ב.4. נכסי בן-הזוג שניתן לצרפם למאסה.

ב.1.4. כללי. ב.2.4. בעלות נחזית.

ב.3.4. ייחוס אחורה (relation back).

ב.4.4. ביטול מתן דין בכורה במרמה.

ב.5.4. ביטול הענקות.

ב.6.4. ביטול המחאות חיובים.

ב.7.4. החוק של אליזבט.

ב.5. בן-זוגו של פושט הרגל כשותף לחובותיו.

ב.1.5. כללי. ב.2.5. ערבותו של בן-הזוג במצבים רגילים.

ב.3.5. ערבותו של בן-הזוג במצבים מיוחדים.

ב.6. השפעת חוק יחסי ממון בין בני-זוג על מי שנישא לפני כניסתו לתוקף.

ב.1.6. הצגת הבעיה. ב.2.6. הפיתרון : המשך הסטטוס קוו.

ג. בני-זוג שנישאו אחרי כניסתו לתוקף של חוק יחסי ממון בין בני-זוג.

ג.1. כללי.

ג.2. באיזו מידה ביטל החוק את סממני השיתוף ששררו לפני כניסתו לתוקף ?

ג.3. דינים קודמים שימשיכו לחול אחרי כניסתו של החוק לתוקף.

ג.4. השפעת פקיעת הנישואין בגירושין על יחסי ממון בין פושט הרגל לבן-זוגו.

ג.1.4. כללי. ג.2.4. פשיטת הרגל של בן-זוג כמכשיר לאיזון לפני פקיעת הנישואין.

ג.3.4. איזון משאבים בין פושט רגל לבן-זוגו הגרוש.

ג.5. איזון משאבים causa mortis בין אדם לבו-זוגו פושט הרגל.

 

 

בפשיטת רגלו של החייב עובר הקניין בנכסיו לנאמן בפשיטת הרגל1. תפקידו המהותי הראשון של הנאמן הינו לברר לעצמו מהם אותם נכסים. פשיטא, שבכפוף לחריגים המוכרים על-ידי החוק, הנאמן אינו רשאי לשים ידו על נכסיהם של צדדים שלישיים לשם חלוקתם בין נושי החייב. בעיה מיוחדת עשויה להתעורר בהקשר זה כאשר החייב הוא אדם נשוי. דרך העולם היא, שהחייב ובן-זוגו אינם נוהגים להגדיר את יחסי הממון ביניהם באמצעות מסמכים משפטיים ברורים. פועל יוצא מכך הוא, שעשויה להווצר אי-וודאות בשאלת קניינם של בני-הזוג בנכסים שבשליטתם2. על הנאמן להכריע בשאלה אילו נכסים השייכים לבני המשפחה נמצאים בבעלותו הייחודית של החייב ; אילו נכסים כפופים לבעלות משותפת של החייב ובז-זוגו ; ואילו נכסים נתונים לבעלותו הייחודית של בן-הזוג3.

למרות שהאספקט המענין אותנו ביותר הוא האספקט של דיני פשיטת הרגל, חלקים ניכרים מרשימתנו מוקדשים לבירור סוגיות המשתייכות לדיני הקניין, החוזים, המשפחה והירושה. תופעה זו טעונה הסבר קצר. במצב של אינסולבנטיות אין בכוחו של החייב או של מי שירש את הזכות לנהל את ענייניו, לספק את תביעותיהם של כל הנושים. חלק מן התביעות חייב להדחות מפני מתחרותיהן העדיפות מהן. דיני פשיטת הרגל במובנם הצר קובעים מפתחות וקריטריונים לסדרי עדיפות בין התביעות המתחרות. ואולם דינים אלה אינם קובעים את מהות התביעות המתחרות עצמה. לכן כדי שניתן יהיה להפעיל את אמות-המידה הללו, ולקבוע מי מן הנושים יבוא על סיפוקו המלא, מי יאלץ להסתפק בפרעון חלקי, ומי לא יקבל ולא כלום, על המשפטן להכריע תחילה במהות התביעות המתחרות. 

לינק למצגת אקדמית ספיציפית ב-99 שח


ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

ת"א  חרמון נ' חרמון, פ"מ פ"א 206.

ע"א  גלובה נ' גלובה, פד"י כ"ו (2) 574.

ע"א  דוד נ' דוד, פד"י כ"ו (2) 457.

ע"א  מזרחי נ' חוסיין, פד"י כ"ג (2) 206.

 

(.C.A) 863 .E.R All 2 [] Rimmer .v Rimmer E.g.

 

 () 252 .Ed .L 75 ,127 .U.S 282 Pfaff v Bender .E.g.

 

 , Morris Lord per ,(H.L.) 225 .W.L.R 3 [] Gissing .v Gissing

261 .p at Borth-y-Gest of.

 690 .E.R All 2 [] MacDonald .v MacDonald.

,() 7 ,"?Possesses He Than Title Better a Confer Spouse a Can" ,Weisman

302 .L. Rev .Isr. 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)