עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה  15,000 עבודות אקדמיות בחינם/ במחיר שפוי:99-390 שח. 

אתר ברוח חב"ד 

שיתוף מידע ללא גזל.

החומר באתר משמש השראה וחומר עזר בלבד. אסור להשתמש בקובץ העבודה להגשה למוסד אקדמי.

طُلَّاب 

Русский студенты

Français            አማርኛ

חוות דעת על מרצים

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

תמונה קשורה  ×ª×•×¦××ª תמונה עבור ישראכרטתוצאת תמונה עבור אמריקן אקספרס

תוצאת תמונה עבור פפר       ×ª×•×¦××ª תמונה עבור פייבוקס     Ã—ª×•×¦××ª תמונה עבור ביט

תשלום בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7        

תוצאת תמונה עבור העברה בנקאית

עבודה סמינריונית אדם שלישי שפרע את החוב (עבודה אקדמית מס. 3475)


‏290.00 ₪

20 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 3475
עבודה סמינריונית אדם שלישי שפרע את החוב

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי אדם שלישי שפרע את החוב?

תוכן עניינים

מבוא 

דין המתנדב וקליטתו במשפט ארצנו 

 

 שאלת הסייגים

סיכום

ביבליוגרפיה 

 

לאור הגדרתו המקובלת של המונח "חיוב" כקשר משפטי אישי בין שני אנשים (או שתי קבוצות אנשים), בעל-חוב וחייב בלבד, לא יהיה מקום לכל התערבות מצד אדם שלישי ; ואדם שלישי שפרע את החוב לא ימצא כנראה עילה לחזור על החייב, אלא מכוח חיוב נוסף הנובע מכריתת חוזה.

כך, למשל, חייב הפונה ל"זר" ומבקש ממנו שישלם את חובו, ייראה כמציע לו שיפוי מתאים ; והענות לבקשתו תתפרש כקיבול אותה הצעה. בהעדר פניית החייב עשוי הפורע להיחשב כאדם אשר, תמורת התשלום, הסכים הנושה להעביר לו את החוב, והמחאה כזו תתקיים אף ללא הסכמת החייב.

ברם מה דינו של פורע אשר אין בידו להוכיח שאמנם היתה בקשה מצד החייב או המחאת החוב מטעם בעל החוב ? כידוע, ניתנת לשאלה זו, בדרך כלל, תשובה שלילית : הפורע ייחשב כ"מתנדב" ותביעתו לשיפוי תידחה. מטרת חיבור זה היא לבדוק אם עומדת תורת המתנדב בפני הביקורת.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 רק הוראות פזורות במג'לה התייחסו לדיני עשיית-עושר-ולא-במשפט, ואף ביניהן לא נמצאה שום הוראה על דינו של הפורע-חוב-הזולת. : in Enrichment Unjust" ,Elman .P

527 ,526 ,. Is.L.Rev () 3 ,"Law Israel; פרידמן, דיני עשיית עושר ולא במשפט, ,

§§ 8-7; of System Legal the into Law Common the of Infusion" ,Friedmann

372-5 ,324 .Rev .L .Is ,() 10 ,"Israel.

 

 ע"א 39/47, פד"י ב' 533.

 

 ע"א 46/53, פד"י י' 461.

 

 מפי השופט אגרנט (כתוארו דאז), אשר נ' בירנבאום, ה"ש 2 לעיל, עמ' 550.

 

 מפי השופט זילברג ז"ל, ה"ש 3 לעיל, עמ' 476-475; גם זאת היתה אימרת אגב בלבד (שם, עמ' 475 : "אם כי בעצם אין צורך בדבר").

 

 (1760) Macferlan .v Moses. אך "השופטים האנגליים שבאו אחרי לורד מנספילד . . . הקפידו שלא להיאחז בקרנות של העקרון . . . אלא לבחון כל מקרה ומקרה לפי מסיבותיו המיוחדות" (פד"י ב' 533, 549).

 

 בקטע המובא לעיל, ליד ה"ש 5, אוזכרו המקורות הבאים : נדרים, דף ל"ג, ע"א יע"ב ; כתובות, דף ק"ז, ע"ב ; ירושלמי נדרים, פרק ד', הלכה ב' ; רמב"ם, פרק כ"ו מהלכות מלוה ולוה, הלכה ו' ; שו"ע חושן משפט, סי' קכ"ח, סעי' א'.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)