עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית תת ביטוח (עבודה אקדמית מס. 3473)

‏290.00 ₪

 34 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 3473
עבודה סמינריונית תת ביטוח

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי תת ביטוח?

תוכן עניינים

א. הצגת השאלה. ב. משפט מצוי. ב.1. כללי; ב.2. ביטוח ימי; ב.1.2. ביטוח מטען, ב.2.2. ביטוח גוף אוניות, ב.3.2. ביטוח ימי בישראל, ב.4.2. ביטוח ימי : סיכום ; ב.3. ביטוח יבשתי ; ב.1.3. כללי, ב.2.3. ביטוח יבשתי בישראל : כללי, ב.3.3. סקירה השוואתית, ב.4.3. תניות המשפיעות על עקרון המיצוע במשפט ההשוואתי ; ב.4. על הסיווג כביטוח ימי או יבשתי ; ב.5. המיצוע ודוקטרינות אחרות. ג. משפט רצוי. ג.1. כללי; ג.2. האנומליה בעקרון המיצוע; ג.3. הטעמים לעקרון המיצוע; ג.4. עקרון המיצוע במבחן הביקורת; ג.1.4. הפתעה לא הוגנת למבוטח, ג.2.4. מדוע דווקא ביטוח רכוש?, ג.3.4. דיפרנציאציות בין ביטוחי רכוש לבין עצמם, ג.4.4. עקרון המיצוע ושיטת חישוב הפרמיה, ג.5.4. בזכות עקרון המיצוע בסיטואציה של עליית מחירים, ג.6.4. עקרון המיצוע בסיטואציה של עליית מחירים במבחן הביקורת, ג.7.4. שכיחותו של הנזק החלקי ועקרון המיצוע, ג.8.4. הערכות שווי לפריטים ספציפיים במכלול המבוטח, ג.9.4. שיפוי על הוצאות שהוצאו למניעת הנזק או הקטנתו, ג.10.4. על עידונה של נוסחת המיצוע. ד. לקראת רפורמה. ד.1. כללי; ד.2. רפורמה לא חקיקתית; ד.1.2. הדרך המינהלית : פיקוח על תנאי הפוליסה, ד.2.2. הדרך השיפוטית : פסילת תניות לא הוגנות, ד.3.2. הדרך הוולונטרית : הערכת שווי מוסכמת; ד.3. איסור השימוש בטכניקות חלופיות להקטנת הפיצוי; ד.4. סיכום : רפורמה חקיקתית; ד.1.4. כללי, ד.2.4. ריכוז וסיכום הנקודות לרפורמה, ד.3.4. טיוטה לחקיקה.

 

ראובן ביטח נכס השווה 100,000 $ במלוא ערכו. שמעון ביטח נכס השווה 100,000 $ בשיעור 50,000 $. לוי ביטח נכס שהיה שווה, ביום הביטוח, 100,000 $ במלוא ערכו, אך עד יום קרות הנזק עלה מחירו בשוק ל-200,000 $. שלושת הנכסים ניזוקו ב-10,000 $ כל אחד. מהו שיעור הפיצוי המגיע לפי כל אחת משלוש הפוליסות ? עקרונית, ניתן היה להשיב על שאלה זו במספר דרכים חלופיות. אפשרות א' : מאחר ששיעור הנזק נופל מסכום כל אחת מן הפוליסות, ניתן היה לפצות את שלושת המבוטחים באופן מלא. אפשרות ב' : ראובן ביטח באופן מלא, ולכן מגיע לו פיצוי מלא. לוי ביטח באופן מלא : הרגע הקריטי צריך להיות מועד עשיית הביטוח, ואין לתלות במבוטח את קולר עליית המחירים. לכן מגיע גם לו פיצוי מלא. שמעון ביטח ביטוח חלקי, ולכן יש לתת לו סכום הקטן מנזקו הממשי. אפשרות ג' : על ראובן לקבל פיצוי מלא ועל שמעון לקבל פיצוי חלקי. זכויותיו של לוי צריכות להיחתך לפי המצב ביום קרות הנזק (כלומר : הרגע הקריטי צריך להיות מועד קרות המאורע המבוטח), ולבן יקבל אף הוא פיצוי חלקי.

 

הצעת התזכיר להצעת חוק הביטוח, בוחרת בדרך השלישית. לפי סעיף 76 להצעה, הכלולה בסימן הדן בביטוח נכסים, אם "נפל סכום הביטוח בקרות המאורע המבוטח משוויו של הנכס המבוטח, ולא נקבע פיצוי מוסכם (להלן- "ביטוח חסר") תקטן חבות המבטח לפי היחס שבין סכום הביטוח לבין שווי הנכס ; וכן תקטן חובת השיפוי לפי סעיף 69". 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 אנגלית : average of rule rata pro or first ,average particular ,Average. צרפתית :

proportionnelle regle La וכן באיטלקית : proporzionale regola La.

 

 , .ed 3e ,Francais Droit en Terrestres Assurances Les ,Besson et Picard

453 ,() (להלן - "פיקר ובסון").

 

 , סעיף 81 ל-(41 c. 7 .Edw 6) 1906 ,Act Insurance Marine. כלל סטטוטורי זה אינו אלא הצהרתי, והיה קיים במשפט המקובל לפניו: 2 .n ,132 .p ,Keeton, באנגליה:

1167 .Burr 2 ,769 .E.R 97 ,() Rucker .v Lewis; בארה"ב:

708 .U.S 279 ,() Co. Insurance Atlantic .v .Co Refining Gulf.

 

 לשכלולים של כלל זה, : 131-135 ,Keeton.

 

 , 324 ,() .ed 2d ,Insurance of Law ,Colinvaux and Preston. בכל זאת נהוג להתנות בפוליסות לביטוח מטען את תנאי המיצוע כדלקמן :

the to proportion in bear will company said the . . ,misfortune or loss Any. . . "

".insured hereby sum


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות