עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית תאונות עבודה - מי נושא בנזק? - המצוי והרצוי (עבודה אקדמית מס. 3354)


‏290.00 ₪

31 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 3354
עבודה סמינריונית חלוקת נטל הנזקים בתאונות עבודה - המצוי והרצוי

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי חלוקת נטל הנזקים בתאונות עבודה?

תוכן עניינים

מבוא.................................................................................... 3

הצגת הנושא........................................................................... 3

אלטרנטיבות לפיתרון................................................................. 4

זכות השיפוי........................................................................... 5

פטור המזיק האזרחי.................................................................. 6

זכאות כפולה לפיצוי.................................................................. 7

מחלת מקצוע........................................................................... 8

מקרים מיוחדים של פגיעה בעבודה.................................................. 8

חזקת תאונת עבודה................................................................... 9

זכות השיפוי של המוסד לביטוח לאומי:............................................. 10

ההסדר הסטטוטורי הקיים............................................................. 10

ניתוח הוראות החוק.................................................................... 11

קושיות פרשניות כשהמזיק איננו המעביד............................................ 11

דין המעביד.............................................................................. 13

שחרור המזיק מבחינת המשפט הרצוי................................................ 14

אחריותו של המזיק כגורם מרתיע..................................................... 14

חקיקה סוציאלית כמכשיר להטבת נזקים אך לא לביטול אחריות בנזיקין........ 15

התניית אחריותו של המזיק במעמדו של הניזוק..................... 16

שחרור המזיק........................................................... 16

פיצוי הנפגע משני המקורות מבחינת המשפט הרצוי................ 17

הנזקים המכוסים על-ידי הגימלה...................................... 17

דמי פגיעה............................................................... 17

גימלת שאירים........................................................... 18

בעית גימלאות השאירים................................................ 19

על זהות התקבולים שמתוכם מממש המוסד את זכות השיפוי...... 19

שיטת חישוב פיצויי הנזיקין ויחסה לתורת השיפוי..................... 19

על ערכם הכלכלי הריאלי של תקבולי הפיצויים....................... 20

הוון פיצויים והוון גימלאות............................................... 21

השפעת פשרה על שיפויו של הניזוק................................... 21

רשלנות תורמת........................................................... 22

השפעת הזכאות לסוגי גימלה מיוחדים על שיפוי הניזוק............. 23

פיצוי הנפגע משני המקורות............................................. 23

דין המעביד............................................................... 24

הצעה לתיקון............................................................. 26

סיכום..................................................................... 28

 

הנפגע בתאונת עבודה זכאי על-פי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), -(להלן-החוק) לקבל גימלאות על הפגיעה בעבודה1. אם נפטר- זכאים התלויים בו 2 לקיצבה או מענק בשל הפגיעה בעבודה3, או, לחילופין4, לגימלת שאירים5. גימלאות אלה, המתבטאות לעתים בסכומי כסף ניכרים, משתלמות לזכאי להן ללא קשר לשאלת המפלגת בין תאונות המוכרות כתאונות עבודה מפני שקרו במקום העבודה, לבין תאונות המוכרות ככאלה בזכות סעיף ההרחבה המחיל את דין תאונות העבודה גם על תאונות שאירעו מחוץ למקום העבודה, כגון על הכביש בדרך אל העבודה או ממנה16. לפי נתונים אלה רק 6.9% מכלל תאונות העבודה הוכרו ככאלה בזכות סעיף ההרחבה, אולם ככל שחומרת התאונה גדלה כן גדל גם האחוז, כך שבין כל תאונות העבודה הקטלניות, למשל, 42.8% הוכרו ככאלה בזכות סעיף ההרחבה17. מכאן שלאחר ניפוי תאונות קלות במקום העבודה שממילא לא היו מביאות לידי התדיינות בבית המשפט, חלק חשוב מכלל תאונות העבודה מוכרות ככאלה בזכות סעיף ההרחבה. על כל אלה יש להוסיף שתי קטיגוריות חשובות של תאונות עבודה שהן גם תאונות דרכים. ראשית, תאונות הקורות לנהגים מקצועיים ולאחרים שמקום עבודתם הוא בכביש, כגון מהנדסים, מנהלי עבודה ופועלי סלילה. שנית, תאונות הקורות לעובד הנפגע בתאונה בזמן נסיעה בתוקף תפקידו. שתי קטיגוריות אלו מזכות את העובד הנפגע לגימלאות שלא על יסוד סעיף ההרחבה, ומכאן שאין זכרן בא באחוזים המצוטטים לעיל.

המעשה המזכה בגימלאות יכול גם להיות מעשה נזיקין שאינו כרוך בתאונת דרכים, כגון תקיפתו של העובד בדרכו לעבודה על-ידי צד שלישי18. אולם ברור שמקרים כאלה אינם שכיחים ביותר, כך שמותר להניח שרוב רובן של תאונות העבודה שאינן תאונות דרכים מתרחשות במקום העבודה עצמו, ואם צד שלישי אחראי להן בנזיקין, הרי שאותו צד שלישי הינו המעביד או עובד אחר של אותו מעביד.

מן הדברים האלה נובע בעליל, מה רב הוא מספר התאונות המזכות בגימלאות על-פי החוק, היכולות אף לשמש מקור לחיובו של צד שלישי בנזיקין. השאלות הבסיסיות המתעוררות איפוא הן, מהי השפעת הזכאות לגימלאות על קיומה והיקפה של חבותו של צד ג' בנזיקין, ואם אמנם מתקבלים סכומי כסף כלשהם בתביעת הנזיקין, כיצד יש לחלקם בין כל הצדדים הנוגעים בדבר.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

ליאור טומשין, גלעד מרקמן וניר גנאינסקי תאונות עבודה ומחלות מקצוע

שאול קובובי רמ"ח ושס"ה סוגיות בתאונות עבודה, הוצל"א של לשכת עוה"ד

דוד קציר פיצויים בשל נזק גוף מהדורה ה'

England of Laws ,(Simonds) Halsbury


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)