עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה. אנו חב"דניקים ולא נחטא בגזל: יש גם עבודות אקדמיות בחינם (גמ"ח). 15,000 עבודות אקדמיות במחיר שפוי של 99 - 390 שח.  סרטון על מאגר העבודות האקדמיות

اللغة العربية Русский

français              አማርኛ

לא מצאתם עבודה מתאימה במאגר? סמסו לנו דרישות לכתיבה מותאמת אישית - ונפנה למומחה חיצוני בעל תואר שני בתחום שלכם לכתיבה הנתפרת לצרכים שלכם בדיוק!

פרסמו את עבודותיכם הישנות אצלינו וקבלו הכנסה פסיבית נהדרת!

חוות דעת על מרצים

הוצאת ויזה לדובאי תשלום מאובטח בעברית

אמריקן אקספרס – ויקיפדיה    (לא דיינרס)    

תוצאת תמונה עבור פייבוקס פייבוקס  Ã—ª×•×¦××ª תמונה עבור פפר

bit ביט on the App Store        

תשלום בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7העברה בנקאית

 

תזה זכרונות ילדות, איכות ההתקשרות עם האם, זיכרון תמונות הילדות, מחקר כמותני, איכותני, עבודה אקדמית בחינם (עבודה אקדמית מס. 333)

‏0.00 ₪

מס' עמודים: 52

תזה זכרונות ילדות, איכות ההתקשרות עם האם, זיכרון תמונות הילדות, מחקר כמותני, איכותני, עבודה אקדמית בחינם

חקר זה, בחן את הקשר בין זכירה אוטוביוגרפית של ילדים בגיל הגן ואיכות ההתקשרות שלהם אל
אימם. זכירה אוטוביוגרפית ויחסי התקשרות מתפתחים שניהם בתוך הקונטקסט הרחב של תקשורת בין
הורים וילדים. יתר על כן, הן הזכירה האוטוביוגרפית והן יחסי ההתקשרות קשורים להתפתחות העצמי אצל
ילדים, על סמך קשרים אלו שוער כי ימצא קשר בין איכות ההתקשרות של ילדים אל אימם ובין זכירתם
האוטוביוגרפית.
58 בנים) ואמהותיהם. הנתונים נאספו במהלך שתי ) במחקר השתתפו 117 ילדים בגילאי 4-4.7
פגישות, בפגישה הראשונה נכחו האם והילד, במהלכה לקחו חלק בפעילויות משותפות ביניהן מסלול הפתעות
בו עברו הילדים מספר משימות. לאחר מכן, נפרדו האם והילד כאשר האמהות התבקשו למלא שאלונים בעוד
הילדים המשיכו בפעילויות נוספות עם הנסי ין. המפגש השני התקיים כשבועיים-שלושה שבועות לאחר המפגש
הראשון ובו נבדקה הזכירה המילולית והבלתי מילולית של הילדים את מסלול ההפתעות . לשם הערכת איכות
אותו מיין נסיין על סמך צפייה בילדים ואמהותיהם Attachment Q-Sort - ההתקשרות נעשה שימוש ב
במפגש הראשון. הערכת הזכירה של מסלול ההפתעות נעשתה באמצעות קידוד אפיונים מילוליים שכללו
זכירת ההפתעות ומיקומן; זכירת התחנה והפעילות וזכירה גלובלית ובאמצעים לא מילוליים שכללו זיהוי
תמונות מתוך מסלול ההפתעות וסידורן ברצף בהתאמה למסלול ההפתעות. מין הילדים וגילם, אוצר המילים
שלהם, יכולתם לסדר תמונות ברצף סיפורי והשכלת האם שימשו כמשתני בקרה.
ממצאי המחקר מראים כי אחוז ההצלחה הממוצע בזכירה הבלתי מילולית היה גבוה יותר מאשר
בזכירה המילולית. בחינת משתני הבקרה הראתה כי איכות ההתקשרות קשורה ליכולת סידור תמונות ולאוצר
המילים. כמו כן, קיים קשר בין זכירה בלתי מילולית על פי שני מדדי הזכירה ויכולת סידור התמונות על כן
הוכנסו משתנים אלה לניתוחים. בהתאם למשוער, ילדים בטוחים זכרו יותר טוב מילדים לא בטוחים את
ההפתעות ומיקומן יחד עם זאת, שתי הקבוצות לא נבדלו זו מזו בזכירת התחנות הפעולות והמשימות במסלול
ההפתעות או בזכירת האירוע באופן כללי. כמו כן, איכות ההתקשרות של הילדים הסבירה זכירה בלתי
מילולית טובה יותר של רצף פעולות מתוך מסלול ההפתעות, אולם לא נמצאה קשורה ליכולת זיהוי תמונות
VI
ממנו. לפיכך, ממצאים אלו מצביעים על קשרים חלקיים, יחד עם זאת, הם מדגישים את תרומתה של איכות
ההתקשרות להסבר ההבדלים האינדיבידואליים בזכירה אוטוביוגרפית מעבר לתרומתם של משתני הבקרה.
ממצאי המחקר תומכים בטענה כי קיים קשר בין תפקוד קוגניטיבי של ילדים כפי שהוא מתבטא
בנוסף, מראים .Attachment Q-Sort בזכירה אוטוביוגראפית ובין בטחון בהתקשרות כפי שהוא מתבטא ב
הממצאים כי בגיל הגן קיים הבדל בין זכירה מילולית של ילדים לעומת זכירה לא מילולית .

עבודת תזה בחינם בקובץ PDF. העבודות בתשלום ברחבי האתר הן בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה.

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי הקשר בין זכירה אוטוביוגרפית של ילדים ובין איכות ההתקשרות שלהם אל אימם?

תוכן העניינים

תקציר 

מבוא

אוטוביוגרפית זכירה

זכירה אוטוביוגרפית ותקשורת הורה –ילד

זכירה אוטוביוגרפית וייצוגי העצמי

התקשרות 

תקשורת התקשרות

התפתחות ייצוגים ומודל עבודה פנימי

זכירה אוטוביוגרפית והתקשרות

שיטה 

שאלון פרטים אישיים לאם

בדיקת הזכירה 

.Attachment Q-Sort -AQS

תמונות סידור

ממצאים

הקשר בין איכות ההתקשרות ובין הזכירה המילולית והבלתי מילולית

דיון

מקורות

נספחים

נספח 1: שאלון פרטים אישיים לאם

נספח 2: תיאור מסלול ההפתעות והוראות לנסיין

נספח 3: ראיון זכירה ודף רישום

נספח 4: קידוד החלק המילולי בראיון הזכירה

נספח 5: הוראות למטלת סידור תמונות על פי רצף

מחקר זה, בחן את הקשר בין זכירה אוטוביוגרפית של ילדים בגיל הגן ואיכות ההתקשרות שלהם אל 

אימם. זכירה אוטוביוגרפית ויחסי התקשרות מתפתחים שניהם בתוך הקונטקסט הרחב של תקשורת בין 

הורים וילדים. יתר על כן, הן הזכירה האוטוביוגרפית והן יחסי ההתקשרות קשורים להתפתחות העצמי אצל 

ילדים, על סמך קשרים אלו שוער כי ימצא קשר בין איכות ההתקשרות של ילדים אל אימם ובין זכירתם 

האוטוביוגרפית.

במחקר השתתפו 117 ילדים בגילאי 58) 4-4.7 בנים) ואמהותיהם. הנתונים נאספו במהלך שתי 

פגישות, בפגישה הראשונה נכחו האם והילד, במהלכה לקחו חלק בפעילויות משותפות ביניהן מסלול הפתעות 

בו עברו הילדים מספר משימות. לאחר מכן, נפרדו האם והילד כאשר האמהות התבקשו למלא שאלונים בעוד 

הילדים המשיכו בפעילויות נוספות עם הנסיין. המפגש השני התקיים כשבועיים-שלושה שבועות לאחר המפגש 

הראשון ובו נבדקה הזכירה המילולית והבלתי מילולית של הילדים את מסלול ההפתעות . לשם הערכת איכות 

ההתקשרות נעשה שימוש ב- Attachment Q-Sort אותו מיין נסיין על סמך צפייה בילדים ואמהותיהם 

במפגש הראשון. הערכת הזכירה של מסלול ההפתעות נעשתה באמצעות קידוד אפיונים מילוליים שכללו 

זכירת ההפתעות ומיקומן; זכירת התחנה והפעילות וזכירה גלובלית ובאמצעים לא מילוליים שכללו זיהוי 

תמונות מתוך מסלול ההפתעות וסידורן ברצף בהתאמה למסלול ההפתעות. מין הילדים וגילם, אוצר המילים 

שלהם, יכולתם לסדר תמונות ברצף סיפורי והשכלת האם שימשו כמשתני בקרה.

ממצאי המחקר מראים כי אחוז ההצלחה הממוצע בזכירה הבלתי מילולית היה גבוה יותר מאשר 

בזכירה המילולית. בחינת משתני הבקרה הראתה כי איכות ההתקשרות קשורה ליכולת סידור תמונות ולאוצר 

המילים. כמו כן, קיים קשר בין זכירה בלתי מילולית על פי שני מדדי הזכירה ויכולת סידור התמונות על כן 

הוכנסו משתנים אלה לניתוחים. בהתאם למשוער, ילדים בטוחים זכרו יותר טוב מילדים לא בטוחים את 

ההפתעות ומיקומן יחד עם זאת, שתי הקבוצות לא נבדלו זו מזו בזכירת התחנות הפעולות והמשימות במסלול 

ההפתעות או בזכירת האירוע באופן כללי. כמו כן, איכות ההתקשרות של הילדים הסבירה זכירה בלתי 

מילולית טובה יותר של רצף פעולות מתוך מסלול ההפתעות, אולם לא נמצאה קשורה ליכולת זיהוי תמונות VI

ממנו. לפיכך, ממצאים אלו מצביעים על קשרים חלקיים, יחד עם זאת, הם מדגישים את תרומתה של איכות 

ההתקשרות להסבר ההבדלים האינדיבידואליים בזכירה אוטוביוגרפית מעבר לתרומתם של משתני הבקרה.

ממצאי המחקר תומכים בטענה כי קיים קשר בין תפקוד קוגניטיבי של ילדים כפי שהוא מתבטא 

בזכירה אוטוביוגראפית ובין בטחון בהתקשרות כפי שהוא מתבטא ב Attachment Q-Sort. בנוסף, מראים 

הממצאים כי בגיל הגן קיים הבדל בין זכירה מילולית של ילדים לעומת זכירה לא מילולית .

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-40 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

Alexander, K., Quas, J. A., & Goodman, G.S. Theoretical advances in understanding

children's memory for distressing events: The role of attachment. Developmental Review,

22, 490-519.

Alexander, K. & Schaaf J. M. Individual differences in children's recounting of stressful

events. Paper presented at the biennial meeting of Society for Research in Child

Development, Minneapolis, MN.

עבודת תזה בחינם בקובץ PDF. העבודות בתשלום ברחבי האתר הן בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה.