עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון הצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל''ג - 1973 (עבודה אקדמית מס. 3309)


‏290.00 ₪

27 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 3309
 סמינריון הצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי הצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים?

תוכן עניינים

מבוא

עיקרי ההצעה והביקורת עליהם

  

הערות לסעיפי ההצעה

 

פרק א': פרשנות

 

פרק ב': אחריות

  

פרק ג': קרן נפגעי תאונות (ס' 15-8)

  

פרק ד': הוראות שונות

סיכום

ביבליוגרפיה 


הצורך ברפורמה יסודית בהסדר המשפטי של פיצוי לנפגעים בתאונות דרכים הוא מן המפורסמות 1. הנסיונות החוזרים ונשנים מצד משרד המשפטים להנהגת הסדר חדש הביאו סוף סוף לידי פירסום הצעת חוק מטעם הממשלה ולאישורה המזורז בקריאה ראשונה על-ידי הכנסת היוצאת.

אין צורך לתאר את הרקע המשפטי אשר ביסוד ההצעה החדשה, כי הוא ידוע יפה ; אך יש ענין רב בתולדות ההצעה על גלגוליה השונים.

הצעה רשמית ראשונה 2פורסמה על-ידי ועדת בן-זאב 3. תוכנית זו, אשר הציעה להעביר את נושא תאונות הדרכים לטיפול המוסד לביטוח לאומי, בדומה להסדר לגבי תאונות עבודה, נתקלה בהתנגדותן הנמרצת של חברות הביטוח 4. דומה, כי כתוצאה מהתנגדות זו נגנזה ההצעה למשך שנים אחדות. היא זכתה לתחיה , שעה שפורסמה ברבים על-ידי משרד המשפטים בצורת הצעת תזכיר להצעת חוק הגימלאות לנפגעי תאונות דרכים, - 5. הדיונים על התוכנית הישנה-החדשה הנזכרת התנהלו מאחורי דלתיים סגורות והציבור הרחב לא שמע אלא הדי שמועות על התנגדות חזקה מצד גורמים שונים, בראשם חברות הביטוח המסחריות שהתנגדו שוב למה שמכונה בפיהן "הלאמת ענף ביטוח הרכב".

והנה, הופצה ברבים מטעם משרד המשפטים הצעת תזכיר חדשה השונה במהותה מן התוכנית הקודמת הנזכרת. יש להצטער על כך כי משרד המשפטים לא מצא לנכון להשכיל את הציבור הרחב בדבר מניעיו לשינוי הקיצוני בתפיסתו היסודית (דהיינו-העברת העניין לטיפולן של חברות הביטוח המסחריות). התוכנית החדשה באה כהפתעה גמורה לחוגים מעוניינים, כגון עורכי הדין. חבל, כי בעניין טיב ההשתל-

 

שלויות חיים אנו מפי השמועה. היא אומרת, כי נוכח ההתנגדות הנמרצת של חברות הביטוח לתוכנית המקורית, נוהל אתן משא ומתן, בשיתוף עם גורמים ממשלתיים שונים, שהביא בסופו של דבר להצעה החילופית. ועוד אומרת השמועה, כי התוכנית המקורית שימשה כביכול בידי משרד המשפטים כמקל חובטין באמצעותו "שוכנעו" חברות הביטוח להסכים להצעה החילופית. אין אנו יודעים פרטים על הדיונים ואין אנו יודעים מה מידת האמת בשמועה. הבאנו את התיאור של ההשתלשלות מתוך חוסר נחת. אין זה יאה, לפי השקפתנו, כי במדינה דמוקרטית מתנהל משא ומתן בבעיה מן הסוג הנידון, הנוגעת לכלל הציבור, ללא שיתוף כל הגורמים המעוניינים וללא חשיפת כל הנימוקים והשיקולים המדריכים את מוסדות הממשלה 6. לדעתנו, טוב היה עושה משרד המשפטים לו נימק בפומבי את הסטייה מן התוכנית המקורית, שהובאה בזמנה לידיעת הרבים.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

52 כגון סעיף 36 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) [נוסח משולב], - ; סעיף 21 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), - .

53 על המצב המשפטי באנגליה ובמדינות אחרות הנוטות לדרך זו, ראה: ,Fleming

XI .Vol ,Law Comparative of Encyclopedia International ",Benefits Collateral"

195 .s ,.cit .loc et .op ,Tunc .cf ;75 ,73 .ss ,11 .chap ,(Torts).

 

10 בדיון בכנסת הסכים שר המשפטים להעלות את הסכום ל-50,000 ל"י.

 

11 ישיבות הכנסת השביעית, פרוטוקול סטנוגראפי, שם, עמ' 62.

12 אנגלרד, שם, 37-36.

13 ראה במיוחד את דבריו של ח"כ ח' צדוק.

14 השר הסתמך על "אדם היודע יותר ממני". ישיבות הכנסת השביעית, פרוטוקול סטינוגראפי, שם, עמ' 152.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)