עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה. אנו חב"דניקים ולא נחטא בגזל: יש גם עבודות אקדמיות בחינם (גמ"ח). 15,000 עבודות אקדמיות במחיר שפוי של 99 - 390 שח.  סרטון על מאגר העבודות האקדמיות

اللغة العربية Русский

français              አማርኛ

לא מצאתם עבודה מתאימה במאגר? סמסו לנו דרישות לכתיבה מותאמת אישית - ונפנה למומחה חיצוני בעל תואר שני בתחום שלכם לכתיבה הנתפרת לצרכים שלכם בדיוק!

חוות דעת על מרצים

הוצאת ויזה לדובאי תשלום מאובטח בעברית

אמריקן אקספרס – ויקיפדיה    (לא דיינרס)    

תוצאת תמונה עבור פייבוקס 5% הנחה ב-פייבוקס  

bit ביט on the App Store   ×ª×©×œ×•× בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7העברה בנקאית

 

עבודת סמינריון עוולת הפרת חובה חקוקה, דיני נזיקין, משפט משווה (עבודה אקדמית מס. 3305)

‏290.00 ₪

33 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 3305

עבודת סמינריון עוולת הפרת חובה חקוקה, דיני נזיקין, משפט משווה

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי הפרת חובה חקוקה בדיני נזיקין?

תוכן עניינים

מבוא. 4

הגדרת העוולה. 4

יסודות העוולה. 5

מקומו הגאומטרי של הנושא בתאוריה של דיני הנזיקין 5

ההתפתחות ההיסטורית של הדוקטרינה. 6

משפט משווה - משפט האנגלי 6

מקרים טיפוסיים בהם עוסק המשפט ביישום הדוקטרינה. 7

סקירת הדין הצגת התשתית הנורמטיבית. 7

הוראות החוק הרלוונטיות. 7

יסוד ראשון: הפרת חובה חקוקה על ידי המזיק. 8

האם חיקוק המטיל סמכות שבשיקול דעת על רשויות ציבור יכול להוות "חובה" לעניין העוולה?  8

יסוד שני: החובה החקוקה נועדה לטובת/הגנת הנפגע. 9

התפתחות פסיקתית. 9

יסוד שלישי: הנזק הוא מהסוג אליו התכוון החיקוק. 12

יסוד רביעי: נזק הנובע מהפרת חובה חקוקה קשר סיבתי עובדתי ומשפטי 12

קשר סיבתי משפטי 13

יסוד חמישי: החיקוק לא התכוון לשלול את התרופה הנזיקית. 13

סעד אזרחי 13

סעיף 77 לחוק העונשין 14

הלכת אדמה. 14

האם החובה המוזכרת בסעיף 63 היא חובה משפטית. 15

בעד הכרה בחובה מוסרית "כחובה" לצורך סעיף 63 ניתן לטעון :. 16

האם כנגד החובה המשפטית המוזכרת בסעיף 63 צריכה לעמוד זכות משפטית. 18

חובות קוגניטיות וחובות דיספוזיטיביות. 23

עילת תביעה נזיקית חלופית. 25

סעיף 5 לפקודת הנזיקין הסתכנות מרצון 27

היחס בין עוולת הרשלנות לעוולת הפרת חובה חקוקה. 27

עוולות חוקתיות. 28

הקודקס : הצעת הקודיפיקציה. 28

מבט לעתיד. 30

נזק לא מוחשי 30

חובות המוטלות על השלטון 30

טיב החובה. 30

סיכום.. 31

ביבליוגרפיה. 32

 

סעיף 63 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש) 1מורה כדלקמן :

"הפרת חובה חקוקה

63. (א) מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק - למעט פקודה זו - והחיקוק, לפי פירושו הנכון, נועד לטובתו או להגנתו של אדם אחר, וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו נתכוון החיקוק ; אולם אין האדם האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו, אם החיקוק, לפי פירושו הנכון, התכוון להוציא תרופה זו".

רשימה זו תעסוק בשאלה: אלו הן החובות החקוקות, שעל הפרתן ניתן לתבוע בהסתמך על הסעיף הנ"ל, ומי יכול להגיש תביעה כזו.

המאפיין "חובה" הוא היותה הוראה מנדטורית, המצווה לעשות או להמנע מלעשות מעשה כל שהוא2, בהבדל מהוראה המעניקה סמכות שיש עמה שיקול דעת3. ברשימה זו תבחנה מספר שאלות ביחס לחובה שבסעיף 63 והן :

1) האם זו חובה משפטית בלבד או גם חובה מוסרית.

2) האם כנגד חובה זו צריכה לעמוד זכות משפטית, ובעקבות שאלה זו עולה השאלה : מי יכול לתבוע בעוולה לפי סעיף 63.

3) האם חובה זו כוללת גם חובות חקוקות דיספוזיטיביות, או שהיא מוגבלת אך ורק לחובות קוגנטיות.

 

בפס"ד Phillips התעוררה מחלוקת בנוגע לשאלה מתי חיקוק הוא לטובתו של "אדם אחר". דעת הרוב גרסה שחיקוק המגן על כלל הציבור אינו לטובת כל אדם ואדם מן הציבור. לעומת זאת השופט אטקין גרס שחיקוק יכול להיות לטובת כלל הציבור ועם זאת גם לטובת כל אחד ואחד מן הציבור.

63ב לפקודת הנזיקין מציין שהביטוי "אדם אחר" כולל גם בני אדם מסוגו של התובע או בני אדם בכלל. לכאורה סעיף זה נראה מיותר כיוון ש63א אינו מטיל כל מגבלה לגבי מיהו אותו "אדם אחר".

נראה ש63ב הוכנס לפקודה נוכח חילוקי הדעות בפס"ד Phillips לגבי השאלה מתי חיקוק הוא לטובתו של אדם. נוסח הסעיף יוצר רושם שכוונת המחוקק הישראלי הייתה לאמץ את גישת דעת המיעוט של השופט אטקין, המרחיבה את היקף האנשים שהחיקוק יחשב לטובתם.

למרות זאת, בעבר פורש הסעיף בפסיקה הישראלית לפי הגישה הצרה של דעת הרוב בפס"ד Phillips. בעקבות מגמה זו הפסיקה סירבה להכיר באחריות נזיקית דרך עוולת הפרת חובה חקוקה בכל הקשור לחובות גופים ציבוריים, כמו גם בחוקים שנועדו להגן על כלל האוכלוסייה כגון דיני התעבורה, דיני העונשין ועוד.

בפס"ד ועקנין חל המפנה. השופט ברק קבע שבסעיף 63ב לפקודה אומצה דעת המיעוט של השופט אטקין.

מקרים טיפוסיים בהם עוסק המשפט ביישום הדוקטרינה

המקרים שנידונו בפסיקה הם כל אותם מקרים בהם החוק מטיל חבות לטובתו של אדם. ניתן להבחין במקרים טיפוסיים העוסקים בחובות המעביד כלפי עובדיו, תקנות רישוי עסקים, חוק התכנון והבנייה, חוק העונשין ופקודות התעבורה. למשל בפס"ד עובדיההמעביד הפר את חובת הגידור של מכונה מסוכנת וכתוצאה מכך נגרם לאחד העובדים נזק בידו. ביהמ"ש קבע כי למרות שהעובד התרשל בכך שהכניס את ידו למכונה, אשמתו המוסרית של המעביד, גדולה מזו של העובד ולכן עליו לפצותו.

בפס"ד ועקנין בית המשפט חייב בפיצויים את הבעלים והמפעילים של בריכה עירונית כיוון שהפרו את תקנות רישוי עסקים ולא הציבו שלט המורה שהקפיצה למים הרדודים אסורה.

פס"ד סולטאן דן במוסלמי שגירש את אשתו בעל כורחה בלא שהיה בידו פס"ד של בית משפט שרעי המחייב את האישה להתיר את הנישואים, זאת בניגוד להוראות 181 לחוק העונשין. בית המשפט חייב את הבעל לשלם פיצויים לרעייתו מכוח עוולת הפרת חובה חקוקה.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

עדה בר שירה הפרת חובה חקוקה , מהדורה שנייה מאת דפנה לוינסון זמיר 

אהרן ברק פרשנות במשפט כרך שלישי פרשנות חוקתית  

גד טדסקי (עורך), אהרן ברק, מישאל חשין ויצחק אנגלרד, דיני הנזיקין: תורת הנזיקין הכללית, הוצאת מאגנס,  (מהדורה שנייה)

 

Phillips V. Britannia Hygienic Laundry Company Limited 

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה