עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון האזנות סתר, דיני ראיות, הגנת הפרטיות, האזנה חוקית ולא חוקית, דיני האזנת סתר (עבודה אקדמית מס. 330)

‏290.00 ₪

70 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 330

סמינריון האזנות סתר, דיני ראיות, הגנת הפרטיות, האזנה חוקית ולא חוקית, דיני האזנת סתר

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי האזנת סתר בדיני ראיות?

תוכן עניינים

מבוא

עקרונות מתנגשים

הזכות לפרטיות והצורך בהאזנות סתר

היסטוריה

תהליך הציתות הלכה למעשה - פנייה לבית המשפט

האזנת סתר דחופה - פנייה למפכ"ל

אכיפה וחינוך

טכנולוגיה מיושנת

חוק האזנת סתר - מבט ביקורתי

כללי המשחק

היבטים אתיים

חומרי חקירה ומודיעין

משפט משווה

המודל האמריקאי

עדכוני חקיקה בארה"ב ואנגליה

המודל ההולנדי

יעילות המודל הישראלי - מבט השוואתי

סיכום

נספח

הצעה לתיקון חוק האזנת סתר

 

חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו מהווה מרכיב חשוב בהגנה על זכויות אדם בסיסיות: כבוד, חירות, קניין, תנועה ופרטיות.

בדברים שנשא בטקס מינויו למשנה לנשיא בית המשפט העליון (כתוארו דאז), נתן א' ברק ביטוי למגמה זאת:

חוק-היסוד הוא מסמך משפטי, הקובע את אורחות חייה של מדינת-ישראל. ביסוד "כבוד-האדם" מונח איפוא הכבוד שיש ליתן לקיומו של האנוש בתור שכזה, ולכושר הבחירה וההכרעה שלו. האדם אינו אמצעי אלא מטרה. מכאן, שכבוד-האדם הוא שוויון בין בני-האדם; כבוד- האדם הוא שמו הטוב של האדם; כבוד-האדם הוא האוטונומיה של הרצון הפרטי.

כבוד-האדם עשוי להתנגש באינטרסים של טובת הכלל. כיצד תוכרע התנגשות זו? הדרכתו של חוק-היסוד היא מועטה. ... כאן בא תפקידו העיקרי של בית-המשפט העליון. זו האחריות המיוחדת המוטלת עליו. יהא עלינו לעצב אמות מידה חוקתיות ועקרוניות לפתרון המתח הפנימי בין מרכיביו של כבוד-האדם בינם לבין עצמם, בין הזכות בדבר כבוד-האדם וזכויות יסוד מוגנות אחרות, ובין העקרון של כבוד-האדם כפרט והאינטרס של הכלל.

בין הערכים החשובים הללו קיים, כאמור, מתח פנימי, ומודגשים עקרונות שלעתים מתנגשים. כך, למשל, האינטרס של הכלל עלול לעתים לפגוע בעיקרון ההגנה על הפרטיות. קיימים מצבים שבהם האינטרס הציבורי מחייב פגיעה בפרטיות.

במאמר זה נתמקד בדוגמה מייצגת אחת למודל פגיעה שכזה בין זכותו של האדם לפרטיותו, זכות יסוד המוצאת עיגונה בסעיף 7 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, לבין האינטרס הציבורי, כפי שנעמוד על משמעותו בהמשך.

תחום רגיש ובעייתי הגורם לפגיעה בזכות זו הוא האזנות הסתר. מספר חוקים מרכזים את הכללים להסדר המפגש הטעון שבין ההגנה על הפרטיות והמאבק בפשיעה

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

חוק האזנת סתר (תיקון), ס"ח 180

דו"ח הועדה להגנה בפני פגיעה בצינעת הפרט (תשל"ז) (להלן: דוח הוועדה).

סעיף 6(ד) לחוק האזנת סתר בנוסחו המקורי (ס"ח התשל"ט 118, 119).

א' ברק "בית-המשפט העליון ואמון הציבור" בתוך מבחר כתבים (ח' ה' כהן וי' זמיר עורכים, כרך א) 965, 967, 968.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת