עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה  15,000 עבודות אקדמיות בחינם/ במחיר שפוי:99-390 שח. 

אתר ברוח חב"ד 

שיתוף מידע ללא גזל.

החומר באתר משמש השראה וחומר עזר בלבד. אסור להשתמש בקובץ העבודה להגשה למוסד אקדמי.

طُلَّاب 

Русский студенты

Français            አማርኛ

חוות דעת על מרצים

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

תמונה קשורה  ×ª×•×¦××ª תמונה עבור ישראכרטתוצאת תמונה עבור אמריקן אקספרס

תוצאת תמונה עבור פפר       ×ª×•×¦××ª תמונה עבור פייבוקס     Ã—ª×•×¦××ª תמונה עבור ביט

תשלום בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7        

תוצאת תמונה עבור העברה בנקאית

סמינריון קליטת דינים פשיטת הרגל אל תוך דיני חברות (עבודה אקדמית מס. 3289)


‏290.00 ₪

34 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 3289
סמינריון קליטת דינים פשיטת הרגל אל תוך דיני חברות

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי קליטת דינים פשיטת הרגל אל תוך דיני חברות?

כשחייב מגיע לידי התמוטטות כלכלית שאין ממנה מוצא 1 ישאפו נושיו לכנס את נכסיו ולחלקם ביניהם, לסילוק, אם מוחלט 2 ואם חלקי, של חובותיהם: פעילות זו מעוררת בהכרח שתי בעיות מרכזיות. האחת, מהם נכסי החייב העומדים לחלוקה בין הנושים. השניה, לפי איזה מפתח יחולקו נכסי החייב בין הנושים. שאלות אלה מתעוררות במידה שווה הן כשהמדובר הוא בחייב בשר ודם והן כשהמדובר הוא בחברה בע"מ. ניתן היה להניח שפתרון הנחשב לצודק ונוח במקרה האחד, ייחשב לצודק ונוח גם במקרה השני. דא עקא, שדיני האינסולבנטיות של חייבים בשר ודם ודיני האינסולבנטיות של חייבים מואגדים לא הוסדרו באותו חיקוק. בעוד בני אדם הנעשים אינסולבנטים צפויים לפשיטת רגל, המוסדרת בפקודת פשיטת הרגל, , צפויות חברות אינסולבנטיות לפירוק, לפי הוראותיה של פקודת החברות. דיני האינסולבנטיות המפורשים בשתי הפקודות אינם זהים, ובין ההבדלים יש גם כאלה המתייחסים לשאלות המפתח שהזכרנו. מצב זה אינו תולדה הכרחית מן ההבדלים הטבעיים שבין אדם לתאגיד. למשל, בארצות הברית מסדיר חוק פשיטת הרגל הפדרלי 3 את דיני פשיטת הרגל של האדם ושל החברה כאחד, וחוק זה אינו מכיל הוראות ספציפיות מרובות או מרחיקות לכת ביחס לחברות4. אמנם דיני החברות אינם מפסיקים לחול עם פשיטת רגלה של חברה, ותחולתם היא בד בבד עם דיני פשיטת הרגל, כגון בשאלת סמכותם של פונקציונרים לפעול בשם החברה ; מאידך גיסא, דינים שבדפוסי מחשבה בריטיים נוטים לסווגם כשייכים בלעדית לתחום פשיטת הרגל, כגון דיני שחרור חייבים, מוחלים בארצות הברית גם על חברות פושטות רגל5. אף פשיטת רגל במובנה האירופי מוחלת גם על חברות אינסולבנטיות, והנחה זו משמשת עתה כר לדיונים

 

בין חברות השוק האירופי המשותף, לצורך עשיית אמנה להאחדת דיני פשיטת הרגל של החברות בשוק, ובתוכן בריטניה הגדולה6. במדינות אחרות שהיו קשורות בטבורן לשיטה המשפטית האנגלית, קיימות דרגות שונות של שוויון בין הדינים החלים בפשיטת רגל לבין אלה החלים בפירוק. כך בקנדה, ככל שהולכת וגוברת ההשפעה האמריקנית "על חשבון" המקורות הבריטיים7, הולך ונוצר מצב של דין אחד לאדם ולחברה האינסולבנטית8.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 .amended as ,Act Bankruptcy The

 

 354 § () Bankrupfcy ,MacLachlan

 

 

 Economic European the of Convention Bankruptcy Draft The ,Hunter

. () 682 .L.Q Comp. and .Int 21 ,Communities

 

 -Bank the of Rapprochment a for Need The ,Honsberger :generally See

.() 147 L.J McGill 18 States United the and Canada of Systems ruptcy

 

 .C.S ,II .Eliz 14-15 by added A 163 § 14 .c 1952 .R.S.C Act Bankruptcy

to Subject not Corporations ,Comment :generally See 20. .S 32 .c -67

.() 521 .L.J McGill 15 ,Law Bankruptcy


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)