עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון אחריות יצרנים בנזיקין למוצרים פגומים (עבודה אקדמית מס. 3230)


‏290.00 ₪

26 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 3230
סמינריון אחריות יצרנים בנזיקין למוצרים פגומים

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי אחריות יצרנים בנזיקין למוצרים פגומים?

 

הוכחת הקשר בין היצרן לבין הפגם במוצר

התנאי השני המוטל על תובע התובע יצרן בתביעת רשלנות הוא להוכיח, כי הפגם במוצר היה קיים שעה שהמוצר עזב את רשות היצרן 150 עמדנו כבר על הצורך להוכיח קשר סיבתי בין הפגם לבין הנזק ; צריך גם להוכיח קשר סיבתי בין היצרן לבין הפגם. יצרן איננו אחראי אם לא הוא גרם לפגם במוצר ופגם זה לא נגרם גם על ידי מישהו, שלמעשיו הוא אחראי באחריות שילוחית.

ברי, כי כשיש מספר אנשים, אשר לאורך זמן יכול שיטפלו במוצר יקשה על התובע להוכיח, במאזן ההסתברויות, כי הפגם היה קיים בזמן שהמוצר עזב את רשות היצרן151. הוכחת תנאי זה תלוייה בנסיבות כל מקרה ומקרה כשהשיקולים הנשקלים, בין השאר, הם : צורת אריזת המוצר152, פרק הזמן שחלף בין הוצאתו מידי היצרן לבין הנזק וכיו"ב.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 יש לפרש תנאי זה באופן רחב כך שיחול גם על מקרים בהם ה"פגם" שגרם לנזק נוצר רק אחרי שהמוצר עזב את ידי היצרן, אלא שהוא נוצר עקב איכותו הירודה של המוצר. נראה לנו שבמקרה כזה, הפגם עליו מלינים הוא אותה איכות ירודה שגרמה ל"פגם" שהביא לנזק.

 

 ר' .Corp Chrysler .v Phillips ; 283 .E.R All 1 [] Glass Triplex .v Evans

347 (2d) .D.L.R 32 ().

 

 קיום פגם במוצר הארוז במיכל סגור יוצר הנחה שדי קשה לסתרה כי הפגם היה קיים

במוצר בעת שעזב את היצרן. ר' ,343 .K.B 2 [] Health of Ministry .v Cassidy

.336 (d2) .D.L.R 6 ,1007 .O.R [] .Ltd Labatt John .v Varga ; (.C.A) 359

 

 

 Cables Insulated British .v Dransfield ; 606 .K.B 2 Bras Butters .v Farr

.(.A.C) 382 .E.R All 4 []

אד פסיקה זו התעלמה מפסיקה קודמת שממנה עלתה הלכה שונה. ר'

"Chattels for Liability" Chapman .S ; 351 .K.B 3 [] .Co & Bately .v Bates

.46 () .L.Q.R 54


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)