עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית עבריינות בקרב עולים, פשיעה עליה (עבודה אקדמית מס. 32)

‏190.00 ₪

7 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 32
סמינריון עבריינות בקרב עולים

מנתונים של הפשיעה ב-7 השנים האחרונות עולה, איפוא, כי אחוז העבריינות בקרב בני-נוער עולים חדשים גבוה משיעורם באוכלוסייה. עוד עולה כי ההפרש בין שיעור העולים באוכלוסייה לבין שיעור התיקים של בני-הנוער העולים מתוך כלל התיקים הפליליים גדל עם השנים.[1] בשנת 2001 היו בני-הנוער יוצאי בריה"מ לשעבר 11.1% מבני-הנוער בישראל. ואולם, 20.4% מהתיקים הפליליים שנפתחו בשנה זו (3,041 תיקים) היו של בני-נוער עולים מבריה"מ לשעבר. בשנת 2002 עלה שיעור התיקים שנפתחו לבני-נוער יוצאי בריה"מ לשעבר ל-21.5% מכלל התיקים שנפתחו.[2] בשנת 2001 היו בני-הנוער יוצאי אתיופיה 1.3% מבני-הנוער בישראל. ואולם, 3.2% מהתיקים הפליליים שנפתחו בשנה זו (478 תיקים) היו של בני-נוער עולים מאתיופיה. בשנת 2002 עלה שיעור התיקים שנפתחו לבני-נוער עולים מאתיופיה ל-3.9% מכלל התיקים שנפתחו.


[1]  הנתונים על מספר התיקים הפליליים התקבלו ממדור הנוער במשטרת ישראל ; הנתונים על שיעור בני-הנוער העולים מתוך כלל בני-הנוער בישראל התקבלו מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

[2]  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מסרה נתונים על שיעור העולים בכלל האוכלוסייה. עדיין אין נתונים על שנת.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

  • אדלשטיין ארנון, "דפוסים של עבירות ועבריינות בקרב בני-נוער יוצאי אתיופיה בישראל", משטרה וחברה 6, אוגוסט.
  • חביב ג'ק, בן רבי דליה וארגוב דפנה, הטיפול המשטרתי בקטינים ובבני-נוער – היערכות המשטרה בתחום הפשיעה בקרב בני-נוער עולים, המרכז לילדים ולנוער, ג'וינט – מכון ברוקדייל. המחקר נעשה בתמיכת לשכת המדען הראשי במשרד לביטחון פנים, בהשתתפות המרכז למחקר ולעיצוב מדיניות במועצה הלאומית לשלום הילד ולשכת המדען הראשי במשרד החינוך, התרבות והספורט.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏190.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות